3 CÀNG LÔ MIỀN NAM

SOI CẦU MIỀN NAM

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 BAO 3 SỐ MIỀN NAM , Giá: 800.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO 3 SỐ MIỀN NAM
NGÀY BAO 3 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ ĐỒNG NAI
07/07/2020 729-508 LOSS BẾN TRE
06/07/2020 518-974 WIN 518 TP.HCM
05/07/2020 451-278 LOSS TIỀN GIANG
04/07/2020 430-178 WIN 430 TP.HCM
03/07/2020 504-839 LOSS VĨNH LONG
02/07/2020 139-574 LOSS TÂY NINH
01/07/2020 223-469 LOSS ĐỒNG NAI
30/06/2020 015-528 WIN 015 BẾN TRE
29/06/2020 752-084 LOSS TP.HCM
28/06/2020 805-221 LOSS TIỀN GIANG
27/06/2020 457-801 LOSS TP.HCM
26/06/2020 219-847 WIN 847 VĨNH LONG
25/06/2020 615-479 LOSS TÂY NINH
24/06/2020 109-262 WIN 262 ĐỒNG NAI
23/06/2020 501-276 LOSS BẾN TRE
22/06/2020 479-834 LOSS TP.HCM
21/06/2020 901-287 LOSS TIỀN GIANG
20/06/2020 237-514 LOSS TP.HCM
19/06/2020 505-510 WIN 505 VĨNH LONG
18/06/2020 235-070 WIN 070 TÂY NINH
17/06/2020 912-748 LOSS ĐỒNG NAI
16/06/2020 829-371 LOSS BẾN TRE
15/06/2020 304-057 WIN 057 TP.HCM
14/06/2020 893-226 LOSS TIỀN GIANG
13/06/2020 635-747 LOSS TP.HCM
12/06/2020 019-851 WIN 851 VĨNH LONG
11/06/2020 515-378 LOSS TÂY NINH
10/06/2020 102-946 LOSS ĐỒNG NAI
09/06/2020 504-642 WIN 642 BẾN TRE
08/06/2020 278-563 LOSS TP.HCM
07/06/2020 302-451 LOSS TIỀN GIANG
06/06/2020 018-276 LOSS TP.HCM
05/06/2020 715-286 LOSS VĨNH LONG
04/06/2020 623-356 WIN 623 TÂY NINH
03/06/2020 406-527 WIN 406 ĐỒNG NAI
02/06/2020 587-149 LOSS BẾN TRE
01/06/2020 836-419 LOSS TP.HCM
31/05/2020 109-385 WIN 109 TIỀN GIANG
30/05/2020 478-839 LOSS TP.HCM
29/05/2020 728-346 LOSS VĨNH LONG
28/05/2020 701-668 WIN 668 TÂY NINH
27/05/2020 335-264 LOSS ĐỒNG NAI
26/05/2020 102-478 LOSS BẾN TRE
25/05/2020 762-384 LOSS TP.HCM
24/05/2020 523-757 WIN 523 TIỀN GIANG
23/05/2020 758-262 LOSS TP.HCM
22/05/2020 605-524 LOSS VĨNH LONG
21/05/2020 018-851 LOSS TÂY NINH
20/05/2020 410-523 WIN 523 ĐỒNG NAI
19/05/2020 758-426 LOSS BẾN TRE
18/05/2020 176-439 LOSS TP HCM
17/05/2020 538-782 LOSS TIỀN GIANG
16/05/2020 023-168 WIN 023 TP HCM
15/05/2020 824-956 LOSS VĨNH LONG
14/05/2020 189-272 LOSS TÂY NINH
13/05/2020 415-847 LOSS ĐỒNG NAI
12/05/2020 607-459 WIN 607 BẾN TRE
11/05/2020 405-278 LOSS TP.HCM
10/05/2020 143-259 LOSS TIỀN GIANG
09/05/2020 506-981 LOSS TP.HCM
08/05/2020 785-676 WIN 785 VĨNH LONG
07/05/2020 054-189 LOSS TÂY NINH
06/05/2020 439-052 LOSS ĐỒNG NAI
05/05/2020 906-238 WIN 906 BẾN TRE
04/05/2020 518-439 LOSS TP.HCM
03/05/2020 235-806 LOSS TIỀN GIANG
02/05/2020 726-874 WIN 874 TP.HCM
01/05/2020 837-491 LOSS VĨNH LONG
30/04/2020 415-928 LOSS TÂY NINH
29/04/2020 104-257 LOSS ĐỒNG NAI
31/03/2020 847-489 WIN 847 BẾN TRE
30/03/2020 318-490 LOSS TP.HCM
29/03/2020 602-189 LOSS TIỀN GIANG
28/03/2020 253-460 WIN 253 TP.HCM
27/03/2020 032-747 LOSS VĨNH LONG
26/03/2020 417-894 LOSS TÂY NINH
25/03/2020 148-263 WIN 148 ĐỒNG NAI
24/03/2020 502-479 LOSS BẾN TRE
23/03/2020 457-239 WIN 239 TP.HCM
22/03/2020 784-932 LOSS TIỀN GIANG
21/03/2020 256-473 LOSS TP.HCM
20/03/2020 103-247 LOSS VĨNH LONG
19/03/2020 621-347 LOSS TÂY NINH
18/03/2020 145-879 WIN 879 ĐỒNG NAI
17/03/2020 102-364 LOSS BẾN TRE
16/03/2020 790-837 LOSS TP.HCM
15/03/2020 147-258 LOSS TIỀN GIANG
14/03/2020 706-148 WIN 706 TP.HCM
13/03/2020 723-485 LOSS VĨNH LONG
12/03/2020 416-852 LOSS TÂY NINH
11/03/2020 102-839 LOSS ĐỒNG NAI
10/03/2020 234-590 LOSS BẾN TRE
09/03/2020 736-851 WIN 851 TP.HCM
08/03/2020 202-036 LOSS TIỀN GIANG
07/03/2020 456-379 LOSS TP HCM
06/03/2020 457-286 WIN 286 VĨNH LONG
05/03/2020 106-034 LOSS TÂY NINH
04/03/2020 734-587 LOSS ĐỒNG NAI
03/03/2020 100-229 LOSS BẾN TRE
02/03/2020 123-479 WIN 123 TP.HCM
01/03/2020 201-346 LOSS TIỀN GIANG
29/02/2020 325-184 WIN 325-184 TP.HCM
28/02/2020 102-291 LOSS VĨNH LONG
27/02/2020 514-378 LOSS TÂY NINH
26/02/2020 924-557 WIN 557 ĐỒNG NAI
25/02/2020 261-570 LOSS BẾN TRE
24/02/2020 520-456 LOSS TP.HCM
23/02/2020 467-079 LOSS TIỀN GIANG
22/02/2020 514-423 WIN 514x2 TP.HCM
21/02/2020 310-451 LOSS VĨNH LONG
20/02/2020 118-274 LOSS TÂY NINH
19/02/2020 108-294 LOSS ĐỒNG NAI
18/02/2020 501-827 LOSS BẾN TRE
17/02/2020 178-564 LOSS TP.HCM
16/02/2020 723-357 WIN 357 TIỀN GIANG
15/02/2020 419-250 LOSS TP.HCM
14/02/2020 784-832 LOSS VĨNH LONG
13/02/2020 401-236 LOSS TÂY NINH
12/02/2020 902-179 WIN 902 ĐỒNG NAI
11/02/2020 457-291 LOSS BẾN TRE
10/02/2020 104-289 LOSS TP.HCM
09/02/2020 721-457 WIN 721 TIỀN GIANG
08/02/2020 741-863 LOSS TP.HCM
07/02/2020 417-289 LOSS VĨNH LONG
06/02/2020 911-382 WIN 911x2 TÂY NINH
05/02/2020 535-947 LOSS ĐỒNG NAI
04/02/2020 423-259 LOSS BẾN TRE
03/02/2020 536-812 WIN 812 TP.HCM
02/02/2020 478-239 LOSS TIỀN GIANG
01/02/2020 057-189 LOSS TP HCM