DÀN 6 SỐ MIỀN NAM

SOI CẦU MIỀN NAM

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 DÀN 6 SỐ ĐUÔI MIỀN NAM , Giá: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM
NGÀY ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ
31/03/2020 01-10-06-60-26-62 WIN 60 BẾN TRE
30/03/2020 14-41-15-51-45-54 LOSS TP.HCM
29/03/2020 01-10-06-60-16-61 LOSS TIỀN GIANG
28/03/2020 03-30-35-53-58-85 WIN 58 TP.HCM
27/03/2020 01-10-05-50-06-60 LOSS VĨNH LONG
26/03/2020 17-71-19-91-29-92 LOSS TÂY NINH
25/03/2020 37-73-47-74-57-75 WIN 47 ĐỒNG NAI
24/03/2020 47-74-84-48-78-87 LOSS BẾN TRE
23/03/2020 02-20-07-70-27-72 LOSS TP.HCM
22/03/2020 14-41-17-71-28-82 LOSS TIỀN GIANG
21/03/2020 08-80-09-90-19-91 WIN 91 TP.HCM
20/03/2020 02-20-05-50-25-52 LOSS VĨNH LONG
19/03/2020 23-32-29-92-39-93 LOSS TÂY NINH
18/03/2020 08-80-18-81-28-82 WIN 28 ĐỒNG NAI
17/03/2020 01-10-14-41-18-81 LOSS BẾN TRE
16/03/2020 12-21-69-96-66-99 LOSS TP.HCM
15/03/2020 05-50-06-60-56-65 WIN 56 TIỀN GIANG
14/03/2020 14-41-24-42-45-54 LOSS TP.HCM
13/03/2020 02-20-03-30-23-32 LOSS VĨNH LONG
12/03/2020 03-30-35-53-58-85 WIN 53 TÂY NINH
11/03/2020 25-52-57-75-59-95 LOSS ĐỒNG NAI
10/03/2020 28-82-29-92-89-98 LOSS BẾN TRE
09/03/2020 07-70-08-80-78-87 LOSS TP.HCM
08/03/2020 14-41-46-64-69-96 WIN 64 TIỀN GIANG
07/03/2020 07-70-57-75-59-95 LOSS TP HCM
06/03/2020 35-53-58-85-89-98 LOSS VĨNH LONG
05/03/2020 25-52-45-54-46-64 WIN 46 TÂY NINH
04/03/2020 12-21-17-71-27-72 LOSS ĐỒNG NAI
03/03/2020 15-51-16-61-56-65 LOSS BẾN TRE
02/03/2020 57-75-58-85-78-87 LOSS TP.HCM
01/03/2020 28-82-29-92-39-93 WIN 39 TIỀN GIANG
29/02/2020 34-43-38-83-84-48 WIN 84 TP.HCM
28/02/2020 17-71-27-72-28-82 LOSS VĨNH LONG
27/02/2020 04-40-45-54-67-76 LOSS TÂY NINH
26/02/2020 01-10-05-50-15-51 LOSS ĐỒNG NAI
25/02/2020 12-21-26-62-67-76 WIN 76 BẾN TRE
24/02/2020 14-41-19-91-49-94 LOSS TP.HCM
23/02/2020 03-30-06-60-36-63 LOSS TIỀN GIANG
22/02/2020 15-51-56-65-59-95 LOSS TP.HCM
21/02/2020 28-82-38-83-33-88 WIN 38 VĨNH LONG
20/02/2020 34-43-84-48-89-98 LOSS TÂY NINH
19/02/2020 47-74-48-84-78-87 LOSS ĐỒNG NAI
18/02/2020 01-10-06-60-16-61 WIN 60 BẾN TRE
17/02/2020 14-41-15-51-45-54 LOSS TP.HCM
16/02/2020 02-20-25-52-57-75 LOSS TIỀN GIANG
15/02/2020 04-40-14-41-24-42 WIN 41 TP.HCM
14/02/2020 23-32-28-82-78-87 LOSS VĨNH LONG
13/02/2020 15-51-58-85-59-95 LOSS TÂY NINH
12/02/2020 01-10-02-20-12-21 WIN 02 ĐỒNG NAI
11/02/2020 23-32-26-62-36-63 LOSS BẾN TRE
10/02/2020 26-62-28-82-86-68 LOSS TP.HCM
09/02/2020 47-74-78-87-79-97 WIN 78 TIỀN GIANG
08/02/2020 01-10-04-40-09-90 LOSS TP.HCM
07/02/2020 56-65-59-95-35-53 LOSS VĨNH LONG
06/02/2020 11-22-12-21-02-20 WIN 11 TÂY NINH
05/02/2020 24-42-29-92-89-98 LOSS ĐỒNG NAI
04/02/2020 12-21-15-51-25-52 LOSS BẾN TRE
03/02/2020 02-20-25-52-78-87 LOSS TP.HCM
02/02/2020 07-70-17-71-18-81 WIN 71 TIỀN GIANG
01/02/2020 01-10-02-20-12-21 LOSS TP HCM