Loading

wait a moment

BẠCH THỦ ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con số không có khả năng về trong ngày. Và tìm ra những bạch thủ đẹp. Lựa chọn được 1 bạch thủ ăn chắc nhất hôm nay.

Với thẻ nạp 600.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được  BẠCH THỦ ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM  ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 3 cái thẻ 200k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ EMAIL: giovangchotso.com.vn
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM
NGÀY ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ ĐỒNG NAI
16/10/2018 23-32-37-73-78-87 LOSS BẾN TRE
15/10/2018 02-20-07-70-47-74 LOSS TP HCM
14/10/2018 02-20-89-98-48-84 LOSS TIỀN GIANG
13/10/2018 48-84-89-98-56-65 WIN 89 TP HCM
12/10/2018 23-32-25-52-35-53 LOSS VĨNH LONG
11/10/2018 24-42-34-43-23-32 LOSS TÂY NINH
10/10/2018 03-30-04-40-34-43 LOSS ĐỒNG NAI
09/10/2018 18-81-47-74-79-97 WIN 79 BẾN TRE
08/10/2018 03-30-06-60-36-63 LOSS TP HCM
07/10/2018 25-52-57-75-48-84 LOSS TIỀN GIANG
06/10/2018 01-10-00-11-12-21 WIN 11 TP HCM
05/10/2018 01-10-05-50-15-51 LOSS VĨNH LONG
04/10/2018 29-92-24-42-58-85 LOSS TÂY NINH
03/10/2018 12-21-36-63-68-86 LOSS ĐỒNG NAI
02/10/2018 57-75-58-85-87-78 WIN 58 BẾN TRE
01/10/2018 05-50-06-60-16-61 LOSS TP HCM
30/09/2018 01-10-15-51-56-65 LOSS TIỀN GIANG
29/09/2018 04-40-14-41-36-63 LOSS TP HCM
28/09/2018 09-90-59-95-35-53 WIN 95 VĨNH LONG
27/09/2018 45-54-46-64-59-95 LOSS TÂY NINH
26/09/2018 22-33-23-32-56-65 LOSS ĐỒNG NAI
25/09/2018 02-20-05-50-25-52 LOSS BẾN TRE
24/09/2018 47-74-56-65-67-76 WIN 65 TP HCM
23/09/2018 17-71-18-81-26-62 LOSS TIỀN GIANG
22/09/2018 47-74-58-85-69-96 LOSS TP HCM
21/09/2018 14-41-26-62-67-76 LOSS VĨNH LONG
20/09/2018 35-53-85-58-68-86 WIN 85 TÂY NINH
19/09/2018 36-63-39-93-69-96 LOSS ĐỒNG NAI
18/09/2018 01-10-05-50-15-51 LOSS BẾN TRE
17/09/2018 24-42-47-74-48-84 WIN 47 TP HCM
16/09/2018 26-62-76-67-78-87 LOSS TIỀN GIANG
15/09/2018 02-20-57-75-67-76 LOSS TP HCM
14/09/2018 22-33-23-32-35-53 WIN 33 VĨNH LONG
13/09/2018 08-80-09-90-89-98 LOSS TÂY NINH
12/09/2018 24-42-27-72-47-74 LOSS ĐỒNG NAI
11/09/2018 23-32-28-82-37-73 LOSS BẾN TRE
10/09/2018 56-65-57-75-67-76 WIN 67 TP HCM
09/09/2018 12-21-25-52-53-35 LOSS TIỀN GIANG
08/09/2018 45-54-56-65-09-90 LOSS TP HCM
07/09/2018 02-20-35-53-08-80 LOSS VĨNH LONG
06/09/2018 06-60-16-61-01-10 WIN 16 TÂY NINH
05/09/2018 14-41-24-42-45-54 LOSS ĐỒNG NAI
04/09/2018 25-52-26-62-56-65 LOSS BẾN TRE
03/09/2018 09-90-59-95-06-60 WIN 90 TP HCM
02/09/2018 05-50-06-60-16-61 LOSS TIỀN GIANG
01/09/2018 02-20-07-70-27-72 LOSS TP HCM
31/08/2018 03-30-04-40-34-43 LOSS VĨNH LONG
30/08/2018 23-32-25-52-35-53 WIN 23 TÂY NINH
29/08/2018 14-41-15-51-16-61 LOSS ĐỒNG NAI
28/08/2018 13-31-36-63-68-86 LOSS BẾN TRE
27/08/2018 00-11-01-10-02-20 WIN 00 TP HCM
26/08/2018 59-95-09-90-68-86 LOSS TIỀN GIANG
25/08/2018 45-54-56-65-59-95 LOSS TP HCM
24/08/2018 04-40-24-42-47-74 LOSS VĨNH LONG
23/08/2018 26-62-36-63-68-86 WIN 63 TÂY NINH
22/08/2018 28-82-78-87-79-97 LOSS ĐỒNG NAI
21/08/2018 14-41-24-42-34-43 LOSS BẾN TRE
20/08/2018 01-10-02-20-15-51 WIN 10 TP HCM
19/08/2018 12-21-23-32-26-62 LOSS TIỀN GIANG
18/08/2018 24-42-45-54-59-95 LOSS TP HCM
17/08/2018 03-30-35-53-58-85 WIN 53 VĨNH LONG
16/08/2018 25-52-26-62-27-72 LOSS TÂY NINH
15/08/2018 15-51-46-64-56-65 LOSS ĐỒNG NAI
14/08/2018 14-41-19-91-69-96 WIN 14 BẾN TRE
13/08/2018 57-75-78-87-89-98 LOSS TP HCM
12/08/2018 24-42-29-92-59-95 LOSS TIỀN GIANG
11/08/2018 01-10-15-51-58-85 LOSS TP HCM
10/08/2018 08-80-09-90-19-91 WIN 09 VĨNH LONG
09/08/2018 08-80-58-85-59-95 LOSS TÂY NINH
08/08/2018 03-30-36-63-68-86 LOSS ĐỒNG NAI
07/08/2018 49-94-44-99-09-90 WIN 99 BẾN TRE
06/08/2018 36-63-68-86-45-54 LOSS TP HCM
05/08/2018 08-80-18-81-58-85 LOSS TIỀN GIANG
04/08/2018 04-40-05-50-15-51 LOSS TP HCM
03/08/2018 17-71-27-72-22-77 WIN 27 VĨNH LONG
02/08/2018 04-40-45-54-59-95 LOSS TÂY NINH
01/08/2018 28-82-78-87-77-88 LOSS ĐỒNG NAI
31/07/2018 34-43-39-93-89-98 WIN 39 BẾN TRE
30/07/2018 03-30-13-31-34-43 LOSS TP HCM
29/07/2018 14-41-24-42-34-43 LOSS TIỀN GIANG
28/07/2018 35-53-58-85-59-95 WIN 58 TP HCM
27/07/2018 01-10-02-20-07-70 LOSS VĨNH LONG
26/07/2018 12-21-15-51-25-52 LOSS TÂY NINH
25/07/2018 07-70-58-85-59-95 LOSS ĐỒNG NAI
24/07/2018 02-20-25-52-05-50 WIN 20 BẾN TRE
23/07/2018 47-74-79-97-08-80 LOSS TP HCM
22/07/2018 24-42-25-52-45-54 LOSS TIỀN GIANG
21/07/2018 34-43-39-93-89-98 WIN 39 TP HCM
20/07/2018 28-82-78-87-29-92 LOSS VĨNH LONG
19/07/2018 12-21-14-41-19-91 LOSS TÂY NINH
18/07/2018 04-40-45-54-46-64 WIN 40 ĐỒNG NAI
17/07/2018 23-32-28-82-58-85 LOSS BẾN TRE
16/07/2018 01-10-09-90-19-91 LOSS TP HCM
15/07/2018 58-85-68-86-89-98 WIN 86 TIỀN GIANG
14/07/2018 13-31-18-81-68-86 WIN 31 TP HCM
13/07/2018 00-55-05-50-06-60 LOSS VĨNH LONG
12/07/2018 03-30-04-40-35-53 LOSS TÂY NINH
11/07/2018 04-40-14-41-46-64 WIN 41 ĐỒNG NAI
10/07/2018 02-20-07-70-57-75 LOSS BẾN TRE
09/07/2018 14-41-15-51-45-54 LOSS TP HCM
08/07/2018 02-20-25-52-57-75 LOSS TIỀN GIANG
07/07/2018 01-10-15-51-56-65 WIN 15 TP HCM
06/07/2018 18-81-68-86-26-62 LOSS VĨNH LONG
05/07/2018 28-82-78-87-79-97 LOSS TÂY NINH
04/07/2018 47-74-58-85-78-87 LOSS ĐỒNG NAI
03/07/2018 14-41-19-91-46-64 WIN 19 BẾN TRE
02/07/2018 28-82-78-87-79-97 LOSS TP HCM
01/07/2018 BẢO TRÌ ***** TIỀN GIANG
30/06/2018 BẢO TRÌ ***** TP HCM
29/06/2018 BẢO TRÌ ***** VĨNH LONG
28/06/2018 BẢO TRÌ ***** TÂY NINH
27/06/2018 14-41-24-42-47-74 LOSS ĐỒNG NAI
26/06/2018 14-41-15-51-23-32 LOSS BẾN TRE
25/06/2018 48-84-89-98-39-93 WIN 89 TP HCM
24/06/2018 23-32-24-42-34-43 LOSS TIỀN GIANG
22/06/2018 01-10-02-20-12-21 LOSS TP HCM
22/06/2018 28-82-78-87-79-97 WIN 87 VĨNH LONG
21/06/2018 07-70-57-75-26-62 LOSS TÂY NINH
20/06/2018 02-20-25-52-57-75 LOSS ĐỒNG NAI
19/06/2018 36-63-68-86-78-87 WIN 36 BẾN TRE
18/06/2018 15-51-01-10-56-65 LOSS TP HCM
17/06/2018 45-54-59-95-25-52 LOSS TIỀN GIANG
16/06/2018 04-40-14-41-46-64 WIN 40 TP HCM
15/06/2018 00-55-15-51-06-60 LOSS VĨNH LONG
14/06/2018 28-82-29-92-56-65 WIN 28 TÂY NINH
13/06/2018 48-84-79-97-29-92 LOSS ĐỒNG NAI
12/06/2018 12-21-17-71-45-54 LOSS BẾN TRE
11/06/2018 07-70-71-17-26-62 LOSS TP HCM

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *