Loading

wait a moment

BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con số không có khả năng về trong ngày. Và tìm ra những bạch thủ đẹp. Lựa chọn được 1 bạch thủ ăn chắc nhất hôm nay.

Với thẻ nạp 500.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được  BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM  ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 5 cái thẻ 100k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ EMAIL: giovangchotso.com.vn
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM
NGÀY BẠCH THỦ BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ ĐỒNG NAI
16/10/2018 09-25-43-78 WIN 43 BẾN TRE
15/10/2018 15-42-78-96 WIN 42x2 TP HCM
14/10/2018 17-34-48-52 WIN 34 TIỀN GIANG
13/10/2018 06-27-41-58 LOSS TP HCM
12/10/2018 18-25-37-60 WIN 18-25x2 VĨNH LONG
11/10/2018 35-47-51-82 WIN 35 TÂY NINH
10/10/2018 30-74-86-92 WIN 74x2 ĐỒNG NAI
09/10/2018 01-26-47-78 LOSS BẾN TRE
08/10/2018 16-52-63-70 WIN 16x2 TP HCM
07/10/2018 01-32-45-86 WIN 01 TIỀN GIANG
06/10/2018 06-28-35-47 LOSS TP HCM
05/10/2018 17-48-51-79 WIN 17x2 VĨNH LONG
04/10/2018 24-65-78-92 WIN 24 TÂY NINH
03/10/2018 15-48-62-87 WIN 15-62 ĐỒNG NAI
02/10/2018 01-27-89-75 LOSS BẾN TRE
01/10/2018 06-25-78-93 LOSS TP HCM
30/09/2018 39-56-62-78 WIN 39-56 TIỀN GIANG
29/09/2018 23-41-65-72 WIN 23 TP HCM
28/09/2018 12-30-47-69 WIN 12 VĨNH LONG
27/09/2018 04-38-61-75 WIN 04-61x2 TÂY NINH
26/09/2018 22-33-45-80 WIN 22-33 ĐỒNG NAI
25/09/2018 07-42-56-68 LOSS BẾN TRE
24/09/2018 01-32-58-97 LOSS TP HCM
23/09/2018 08-36-54-79 WIN 54x2 TIỀN GIANG
22/09/2018 26-52-68-97 WIN 26x2 TP HCM
21/09/2018 31-42-76-85 WIN 31-76 VĨNH LONG
20/09/2018 29-41-57-82 WIN 29-57 TÂY NINH
19/09/2018 28-35-69-81 WIN 35 ĐỒNG NAI
18/09/2018 01-27-39-86 WIN 39 BẾN TRE
17/09/2018 14-51-82-36 WIN 51 TP HCM
16/09/2018 02-36-51-78 WIN 36x2 TIỀN GIANG
15/09/2018 02-46-57-98 LOSS TP HCM
14/09/2018 25-43-68-71 WIN 43x2 VĨNH LONG
13/09/2018 08-15-36-78 WIN 15 TÂY NINH
12/09/2018 27-35-76-82 WIN 27-82 ĐỒNG NAI
11/09/2018 23-37-65-91 WIN 37 BẾN TRE
10/09/2018 30-26-45-97 WIN 97-45x2 TP HCM
09/09/2018 85-57-36-12 WIN 36-57 TIỀN GIANG
08/09/2018 04-16-83-97 WIN 83-97 TP HCM
07/09/2018 43-51-36-74 WIN 36 VĨNH LONG
06/09/2018 05-36-41-78 WIN 41x2 TÂY NINH
05/09/2018 06-29-35-48 WIN 29 ĐỒNG NAI
04/09/2018 03-61-78-92 LOSS BẾN TRE
03/09/2018 17-26-52-90 WIN 52-90x2 TP HCM
02/09/2018 05-19-46-57 WIN 19-46 TIỀN GIANG
01/09/2018 08-45-63-71 WIN 71 TP HCM
31/08/2018 96-14-25-63 LOSS VĨNH LONG
30/08/2018 08-54-65-97 WIN 54-65 TÂY NINH
29/08/2018 15-41-76-82 WIN 15-82 ĐỒNG NAI
28/08/2018 06-45-63-82 WIN 63 BẾN TRE
27/08/2018 05-16-28-41 LOSS TP HCM
26/08/2018 03-36-52-87 WIN 03x2 TIỀN GIANG
25/08/2018 04-25-61-98 WIN 25 TP HCM
24/08/2018 26-43-71-85 LOSS VĨNH LONG
23/08/2018 23-45-60-87 WIN 60 TÂY NINH
22/08/2018 09-34-64-82 WIN 09-64x2 ĐỒNG NAI
21/08/2018 35-42-89-63 WIN 35 BẾN TRE
20/08/2018 20-56-47-81 WIN 20x2 TP HCM
19/08/2018 12-34-45-86 WIN 34 TIỀN GIANG
18/08/2018 05-49-63-78 LOSS TP HCM
17/08/2018 03-26-40-81 LOSS VĨNH LONG
16/08/2018 26-37-42-90 WIN 26-42 TÂY NINH
15/08/2018 46-62-78-91 WIN 46 ĐỒNG NAI
14/08/2018 17-59-63-78 WIN 59x2 BẾN TRE
13/08/2018 01-35-47-78 LOSS TP HCM
12/08/2018 05-67-78-95 WIN 95 TIỀN GIANG
11/08/2018 01-35-54-68 WIN 68 TP HCM
10/08/2018 10-36-45-92 WIN 10x2 VĨNH LONG
09/08/2018 15-32-46-87 WIN 46-87 TÂY NINH
08/08/2018 36-75-83-98 WIN 83 ĐỒNG NAI
07/08/2018 44-51-62-78 LOSS BẾN TRE
06/08/2018 36-41-54-72 WIN 41-72 TP HCM
05/08/2018 09-45-71-83 WIN 09-45 TIỀN GIANG
04/08/2018 08-31-85-96 WIN 85-08x2 TP HCM
03/08/2018 08-15-76-92 LOSS VĨNH LONG
02/08/2018 40-59-67-88 LOSS TÂY NINH
01/08/2018 25-47-69-87 WIN 47-69 ĐỒNG NAI
31/07/2018 01-39-76-82 WIN 01-39 BẾN TRE
30/07/2018 01-23-49-65 WIN 49-65 TP HCM
29/07/2018 08-25-36-97 WIN 25 TIỀN GIANG
28/07/2018 42-58-76-93 WIN 58x2 TP HCM
27/07/2018 09-23-58-67 WIN 09x2 VĨNH LONG
26/07/2018 09-23-41-57 WIN 23-41 TÂY NINH
25/07/2018 38-70-45-62 LOSS ĐỒNG NAI
24/07/2018 18-40-59-64 WIN 40-64 BẾN TRE
23/07/2018 47-56-95-02 WIN 47-95x2 TP HCM
22/07/2018 24-52-87-68 WIN 52 TIỀN GIANG
21/07/2018 39-43-82-71 WIN 39-82 TP HCM
20/07/2018 06-23-45-59 LOSS VĨNH LONG
19/07/2018 04-52-74-95 WIN 04-52 TÂY NINH
18/07/2018 40-58-76-23 WIN 40x2 ĐỒNG NAI
17/07/2018 01-28-62-85 WIN 62-85 BẾN TRE
16/07/2018 21-56-74-82 LOSS TP HCM
15/07/2018 04-52-73-69 WIN 04-52 TIỀN GIANG
14/07/2018 02-35-48-76 WIN 35-48 TP HCM
13/07/2018 12-28-35-69 LOSS VĨNH LONG
12/07/2018 04-17-35-68 LOSS TÂY NINH
11/07/2018 25-63-78-90 WIN 25 ĐỒNG NAI
10/07/2018 15-42-68-73 WIN 15-68 BẾN TRE
09/07/2018 04-23-78-96 WIN 04-78 TP HCM
08/07/2018 28-56-73-91 WIN 28-91 TIỀN GIANG
07/07/2018 23-47-89-56 WIN 47-89 TP HCM
06/07/2018 06-25-34-79 WIN 79x2 VĨNH LONG
05/07/2018 28-65-74-91 WIN 28-91 TÂY NINH
04/07/2018 36-41-80-97 LOSS ĐỒNG NAI
03/07/2018 12-34-86-95 WIN 34-86 BẾN TRE
02/07/2018 08-12-76-54 LOSS TP HCM
01/07/2018 BẢO TRÌ ***** TIỀN GIANG
30/06/2018 BẢO TRÌ ***** TP HCM
29/06/2018 BẢO TRÌ ***** VĨNH LONG
28/06/2018 BẢO TRÌ ***** TÂY NINH
27/06/2018 25-36-48-73 WIN 48-73 ĐỒNG NAI
26/06/2018 35-62-73-88 WIN 35 BẾN TRE
25/06/2018 15-23-46-87 WIN 46 TP HCM
24/06/2018 35-68-79-20 WIN 35-79 TIỀN GIANG
22/06/2018 03-42-79-81 WIN 42-79 TP HCM
22/06/2018 01-42-76-85 WIN 76x2 VĨNH LONG
21/06/2018 26-31-75-89 LOSS TÂY NINH
20/06/2018 25-67-84-91 LOSS ĐỒNG NAI
19/06/2018 63-58-92-71 WIN 58x2 BẾN TRE
18/06/2018 17-51-42-86 WIN 51 TP HCM
17/06/2018 45-20-76-32 WIN 32-45 TIỀN GIANG
16/06/2018 14-45-09-67 WIN 45 TP HCM
15/06/2018 00-55-61-27 WIN 00-55 VĨNH LONG
14/06/2018 28-56-37-94 WIN 37-28x2 TÂY NINH
13/06/2018 34-42-76-29 LOSS ĐỒNG NAI
12/06/2018 17-21-89-63 WIN 17-63 BẾN TRE
11/06/2018 07-75-23-68 WIN 07-75x2 TP HCM
10/06/2018 23-37-41-65 LOSS TIỀN GIANG
09/06/2018 07-36-59-81 WIN 59 TP HCM
08/06/2018 03-51-48-85 WIN 48 VĨNH LONG
07/06/2018 24-65-98-12 WIN 65 TÂY NINH
06/06/2018 29-98-54-71 LOSS ĐỒNG NAI

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *