LÔ 4 SỐ MIỀN NAM

SOI CẦU MIỀN NAM

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 LÔ 4 SỐ MIỀN NAM , Giá: 300.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM
NGÀY BẠCH THỦ BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ TIỀN GIANG
19/10/2019 20-65-19-47 LOSS TP.HCM
18/10/2019 02-51-79-83 WIN 02-79 VĨNH LONG
17/10/2019 17-54-32-98 WIN 54-17x2 TÂY NINH
16/10/2019 08-36-75-83 WIN 83 ĐỒNG NAI
15/10/2019 05-28-47-91 WIN 05-28 BẾN TRE
14/10/2019 58-79-04-65 WIN 04 TP.HCM
13/10/2019 95-30-87-60 WIN 30-87 TIỀN GIANG
12/10/2019 14-52-78-61 WIN 14-61x2 TP.HCM
11/10/2019 81-95-67-42 WIN 67 VĨNH LONG
10/10/2019 02-35-79-68 WIN 79 TÂY NINH
09/10/2019 56-89-47-32 WIN 47 ĐỒNG NAI
08/10/2019 26-85-43-10 WIN 10x2 BẾN TRE
07/10/2019 47-51-63-89 LOSS TP HCM
06/10/2019 32-57-66-74 WIN 66 TIỀN GIANG
05/10/2019 04-85-76-68 WIN 68x2 TP HCM
04/10/2019 26-83-57-41 LOSS VĨNH LONG
03/10/2019 03-29-57-61 WIN 61x2 TÂY NINH
02/10/2019 03-65-79-82 WIN 79-82 ĐỒNG NAI
01/10/2019 01-26-73-82 WIN 73-82 BẾN TRE
30/09/2019 01-23-68-95 WIN 95-68x2 TP.HCM
29/09/2019 03-71-45-82 WIN 71-82 TIỀN GIANG
28/09/2019 25-46-73-98 LOSS TP.HCM
27/09/2019 15-23-59-85 WIN 59-85 VĨNH LONG
26/09/2019 56-82-73-05 WIN 56x2 TÂY NINH
25/09/2019 09-54-21-66 WIN 09-66 ĐỒNG NAI
24/09/2019 26-78-31-03 WIN 03-78 BẾN TRE
23/09/2019 47-65-32-98 WIN 32 TP.HCM
22/09/2019 02-15-78-63 LOSS TIỀN GIANG
21/09/2019 05-21-40-76 WIN 21-40 TP.HCM
20/09/2019 06-29-35-47 LOSS VĨNH LONG
19/09/2019 01-12-26-79 WIN 12 TÂY NINH
18/09/2019 17-36-41-83 WIN 41-83 ĐỒNG NAI
17/09/2019 01-26-35-78 WIN 01 BẾN TRE
16/09/2019 14-62-47-89 WIN 14-62 TP.HCM
15/09/2019 NGHỈ NGHỈ TIỀN GIANG
14/09/2019 NGHỈ NGHỈ TP.HCM
13/09/2019 NGHỈ NGHỈ VĨNH LONG
12/09/2019 09-23-47-56 LOSS TÂY NINH
11/09/2019 10-36-45-78 WIN 10-45 ĐỒNG NAI
10/09/2019 01-15-67-82 WIN 01-67x2 BẾN TRE
09/09/2019 23-36-78-05 WIN 36 TP HCM
08/09/2019 01-49-58-73 WIN 58x2 TIỀN GIANG
07/09/2019 04-37-52-89 WIN 37 TP HCM
06/09/2019 01-15-78-83 LOSS VĨNH LONG
05/09/2019 59-62-74-80 WIN 74-80 TÂY NINH
04/09/2019 06-18-52-63 WIN 18-63 ĐỒNG NAI
03/09/2019 04-25-36-89 WIN 36 BẾN TRE
02/09/2019 06-29-47-53 WIN 29-47 TP.HCM
01/09/2019 04-25-78-93 LOSS TIỀN GIANG