LÔ 2 SỐ MIỀN NAM

SOI CẦU MIỀN NAM

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 LÔ 2 SỐ MIỀN NAM , Giá: 300.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO ĐÁ 2 SỐ MIỀN NAM
NGÀY BẠCH THỦ BAO ĐÁ 2 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ TP.HCM
27/09/2020 01-39 LOSS TIỀN GIANG
26/09/2020 02-84 WIN 02 TP.HCM
25/09/2020 17-30 WIN ĐÁ VĨNH LONG
24/09/2020 08-79 WIN 08x2 TÂY NINH
23/09/2020 68-29 LOSS ĐỒNG NAI
22/09/2020 42-62 WIN 42x2 BẾN TRE
21/09/2020 03-89 WIN 03 TP.HCM
20/09/2020 06-37 LOSS TIỀN GIANG
19/09/2020 63-85 WIN 85 TP HCM
18/09/2020 75-43 WIN 43x2 VĨNH LONG
17/09/2020 32-98 WIN 32 TÂY NINH
16/09/2020 01-26 WIN 26 ĐỒNG NAI
15/09/2020 28-76 LOSS BẾN TRE
14/09/2020 03-79 WIN 03 TP.HCM
13/09/2020 18-23 WIN 18 TIỀN GIANG
12/09/2020 32-45 LOSS TP.HCM
11/09/2020 10-47 WIN 10 VĨNH LONG
10/09/2020 07-41 WIN 41 TÂY NINH
09/09/2020 06-43 WIN 43 ĐỒNG NAI
08/09/2020 04-39 WIN 04 BẾN TRE
07/09/2020 14-57 WIN 14 TP.HCM
06/09/2020 17-59 WIN ĐÁ TIỀN GIANG
05/09/2020 38-57 WIN 38 TP.HCM
04/09/2020 47-58 LOSS VĨNH LONG
03/09/2020 10-75 WIN 10x2 TÂY NINH
02/09/2020 02-47 WIN 02 ĐỒNG NAI
01/09/2020 51-56 LOSS BẾN TRE
31/08/2020 01-40 WIN ĐÁ TP.HCM
30/08/2020 45-98 LOSS TIỀN GIANG
29/08/2020 37-68 LOSS TP.HCM
28/08/2020 05-39 WIN 39x2 VĨNH LONG
27/08/2020 71-95 LOSS TÂY NINH
26/08/2020 09-28 WIN 09x2 ĐỒNG NAI
25/08/2020 20-45 LOSS BẾN TRE
24/08/2020 08-35 LOSS TP.HCM
23/08/2020 07-28 WIN ĐÁ TIỀN GIANG
22/08/2020 30-47 WIN 30x2 TP HCM
21/08/2020 37-85 WIN 85 VĨNH LONG
20/08/2020 58-63 LOSS TÂY NINH
19/08/2020 12-47 WIN ĐÁ ĐỒNG NAI
18/08/2020 54-36 LOSS BẾN TRE
17/08/2020 02-70 WIN 70 TP.HCM
16/08/2020 23-54 WIN 54 TIỀN GIANG
15/08/2020 01-52 WIN 52 TP.HCM
14/08/2020 52-68 LOSS VĨNH LONG
13/08/2020 06-87 LOSS TÂY NINH
12/08/2020 48-62 WIN 62 ĐỒNG NAI
11/08/2020 74-89 WIN 74 BẾN TRE
10/08/2020 25-98 WIN ĐÁ TP.HCM
09/08/2020 02-45 WIN 02x2 TIỀN GIANG
08/08/2020 26-87 LOSS TP.HCM
07/08/2020 58-97 LOSS VĨNH LONG
06/08/2020 56-91 WIN 91 TÂY NINH
05/08/2020 01-28 WIN ĐÁ ĐỒNG NAI
04/08/2020 01-15 WIN 15 BẾN TRE
03/08/2020 18-82 WIN ĐÁ TP.HCM
02/08/2020 58-79 LOSS TIỀN GIANG
01/08/2020 17-36 WIN 17 TP.HCM
31/07/2020 78-12 LOSS VĨNH LONG
30/07/2020 06-37 WIN 37 TÂY NINH
29/07/2020 57-80 WIN 80 ĐỒNG NAI
28/07/2020 01-37 WIN ĐÁ BẾN TRE
27/07/2020 06-72 LOSS TP.HCM
26/07/2020 65-71 WIN 65 TIỀN GIANG
25/07/2020 51-39 LOSS TP.HCM
24/07/2020 57-89 WIN 57 VĨNH LONG
23/07/2020 24-56 WIN 24 TÂY NINH
22/07/2020 16-57 WIN ĐÁ ĐỒNG NAI
21/07/2020 02-17 LOSS BẾN TRE
20/07/2020 36-64 WIN 36 TP.HCM
19/07/2020 25-37 LOSS TIỀN GIANG
18/07/2020 25-43 WIN 25 TP.HCM
17/07/2020 75-24 WIN 24 VĨNH LONG
16/07/2020 68-19 WIN 19 TÂY NINH
15/07/2020 57-82 LOSS ĐỒNG NAI
14/07/2020 03-18 WIN 03 BẾN TRE
13/07/2020 03-45 WIN ĐÁ TP.HCM
12/07/2020 07-36 WIN 07 TIỀN GIANG
11/07/2020 02-45 WIN 02 TP.HCM
10/07/2020 28-79 WIN 28 VĨNH LONG
09/07/2020 23-78 LOSS TÂY NINH
08/07/2020 65-74 WIN 65 ĐỒNG NAI
07/07/2020 08-29 WIN 08 BẾN TRE
06/07/2020 18-74 WIN ĐÁ TP.HCM
05/07/2020 51-78 WIN 51 TIỀN GIANG
04/07/2020 30-78 WIN 30 TP.HCM
03/07/2020 04-39 LOSS VĨNH LONG
02/07/2020 39-74 LOSS TÂY NINH
01/07/2020 23-69 WIN ĐÁ ĐỒNG NAI
30/06/2020 15-28 WIN 15 BẾN TRE
29/06/2020 52-84 LOSS TP.HCM
28/06/2020 05-21 WIN 21 TIỀN GIANG
27/06/2020 57-01 WIN 57 TP.HCM
26/06/2020 19-47 WIN ĐÁ VĨNH LONG
25/06/2020 15-79 WIN 79 TÂY NINH
24/06/2020 09-62 WIN 62 ĐỒNG NAI
23/06/2020 01-76 WIN 01 BẾN TRE
22/06/2020 79-34 LOSS TP.HCM
21/06/2020 01-87 LOSS TIỀN GIANG
20/06/2020 37-14 WIN ĐÁ TP.HCM
19/06/2020 05-10 WIN 05x2 VĨNH LONG
18/06/2020 35-70 WIN 70 TÂY NINH
17/06/2020 12-48 LOSS ĐỒNG NAI
16/06/2020 29-71 WIN ĐÁ BẾN TRE
15/06/2020 04-57 WIN 57 TP.HCM
14/06/2020 93-26 LOSS TIỀN GIANG
13/06/2020 35-47 WIN 35 TP.HCM
12/06/2020 19-51 WIN ĐÁ VĨNH LONG
11/06/2020 15-78 WIN 15 TÂY NINH
10/06/2020 02-46 LOSS ĐỒNG NAI
09/06/2020 04-42 WIN 42 BẾN TRE
08/06/2020 78-63 LOSS TP.HCM
07/06/2020 02-51 WIN 51 TIỀN GIANG
06/06/2020 18-76 WIN 18 TP.HCM
05/06/2020 15-86 LOSS VĨNH LONG
04/06/2020 23-56 WIN ĐÁ TÂY NINH
03/06/2020 06-27 WIN 06x2 ĐỒNG NAI
02/06/2020 87-49 WIN 49 BẾN TRE
01/06/2020 36-19 LOSS TP.HCM
31/05/2020 09-85 WIN 09x2 TIỀN GIANG
30/05/2020 78-39 LOSS TP.HCM
29/05/2020 28-46 WIN 46 VĨNH LONG
28/05/2020 01-68 WIN ĐÁ TÂY NINH
27/05/2020 35-64 LOSS ĐỒNG NAI
26/05/2020 02-78 WIN 02 BẾN TRE
25/05/2020 62-84 WIN 84 TP.HCM
24/05/2020 23-57 WIN ĐÁ TIỀN GIANG
23/05/2020 58-62 LOSS TP.HCM
22/05/2020 05-24 LOSS VĨNH LONG
21/05/2020 18-51 WIN 18 TÂY NINH
20/05/2020 10-23 WIN ĐÁ ĐỒNG NAI
19/05/2020 58-26 LOSS BẾN TRE
18/05/2020 76-39 LOSS TP HCM
17/05/2020 38-82 WIN ĐÁ TIỀN GIANG
16/05/2020 23-68 WIN 23 TP HCM
15/05/2020 24-56 WIN 24 VĨNH LONG
14/05/2020 89-72 WIN 72x2 TÂY NINH
13/05/2020 15-47 WIN 15 ĐỒNG NAI
12/05/2020 07-59 WIN 07 BẾN TRE
11/05/2020 05-78 LOSS TP.HCM
10/05/2020 43-59 WIN 43x2 TIỀN GIANG
09/05/2020 06-81 WIN ĐÁ TP.HCM
08/05/2020 85-76 WIN 85x2 VĨNH LONG
07/05/2020 54-89 WIN 54 TÂY NINH
06/05/2020 39-52 LOSS ĐỒNG NAI
05/05/2020 06-38 WIN 06x2 BẾN TRE
04/05/2020 18-39 WIN 18x2 TP.HCM
03/05/2020 35-06 WIN 35 TIỀN GIANG
02/05/2020 26-74 WIN 74 TP.HCM
01/05/2020 37-91 LOSS VĨNH LONG
30/04/2020 15-28 LOSS TÂY NINH
29/04/2020 04-57 WIN 04 ĐỒNG NAI
31/03/2020 47-89 WIN ĐÁ BẾN TRE
30/03/2020 18-90 LOSS TP.HCM
29/03/2020 02-89 WIN 02x2 TIỀN GIANG
28/03/2020 53-60 WIN 53x3 TP.HCM
27/03/2020 47-32 WIN 47 VĨNH LONG
26/03/2020 17-94 LOSS TÂY NINH
25/03/2020 48-63 WIN 48x2 ĐỒNG NAI
24/03/2020 02-79 WIN 02 BẾN TRE
23/03/2020 57-39 WIN 39 TP.HCM
22/03/2020 84-32 LOSS TIỀN GIANG
21/03/2020 56-73 LOSS TP.HCM
20/03/2020 03-47 WIN 03 VĨNH LONG
19/03/2020 21-47 WIN 21 TÂY NINH
18/03/2020 45-79 WIN 79 ĐỒNG NAI
17/03/2020 02-64 WIN 64 BẾN TRE
16/03/2020 90-37 LOSS TP.HCM
15/03/2020 47-58 WIN 58x2 TIỀN GIANG
14/03/2020 06-48 WIN 06 TP.HCM
13/03/2020 23-85 LOSS VĨNH LONG
12/03/2020 16-52 LOSS TÂY NINH
11/03/2020 02-39 WIN 02 ĐỒNG NAI
10/03/2020 34-90 WIN 34 BẾN TRE
09/03/2020 36-51 WIN ĐÁ TP.HCM
08/03/2020 02-36 LOSS TIỀN GIANG
07/03/2020 56-79 WIN 79 TP HCM
06/03/2020 57-86 WIN 86x2 VĨNH LONG
05/03/2020 06-34 LOSS TÂY NINH
04/03/2020 34-87 WIN 87 ĐỒNG NAI
03/03/2020 00-29 LOSS BẾN TRE
02/03/2020 23-79 WIN 23x2 TP.HCM
01/03/2020 01-46 WIN 46 TIỀN GIANG
29/02/2020 25-84 WIN ĐÁ TP.HCM
28/02/2020 02-91 LOSS VĨNH LONG
27/02/2020 14-78 WIN 14 TÂY NINH
26/02/2020 24-57 WIN 57 ĐỒNG NAI
25/02/2020 61-70 WIN ĐÁ BẾN TRE
24/02/2020 20-56 LOSS TP.HCM
23/02/2020 67-79 LOSS TIỀN GIANG
22/02/2020 14-23 WIN 14x2 TP.HCM
21/02/2020 10-51 LOSS VĨNH LONG
20/02/2020 18-74 LOSS TÂY NINH
19/02/2020 08-94 LOSS ĐỒNG NAI
18/02/2020 01-27 LOSS BẾN TRE
17/02/2020 78-64 WIN ĐÁ TP.HCM
16/02/2020 23-57 WIN 57x2 TIỀN GIANG
15/02/2020 19-50 WIN 19 TP.HCM
14/02/2020 84-32 LOSS VĨNH LONG
13/02/2020 01-36 LOSS TÂY NINH
12/02/2020 02-79 WIN 02 ĐỒNG NAI
11/02/2020 57-91 LOSS BẾN TRE
10/02/2020 04-89 WIN 04 TP.HCM
09/02/2020 21-57 WIN 21 TIỀN GIANG
08/02/2020 41-63 WIN ĐÁ TP.HCM
07/02/2020 17-89 LOSS VĨNH LONG
06/02/2020 11-82 WIN 11x3 TÂY NINH
05/02/2020 35-47 WIN 35 ĐỒNG NAI
04/02/2020 23-59 LOSS BẾN TRE
03/02/2020 36-12 WIN 12x2 TP.HCM
02/02/2020 78-39 LOSS TIỀN GIANG
01/02/2020 57-89 WIN 57 TP HCM