XỈU CHỦ MIỀN NAM

SOI CẦU MIỀN NAM

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  XỈU CHỦ MIỀN NAM , Giá: 1.000.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH XỈU CHỦ MIỀN NAM
NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ BẾN TRE
24/02/2020 519-749 LOSS TP.HCM
23/02/2020 203-863 LOSS TIỀN GIANG
22/02/2020 451-256 LOSS TP.HCM
21/02/2020 238-583 WIN 238 VĨNH LONG
20/02/2020 634-784 LOSS TÂY NINH
19/02/2020 147-587 LOSS ĐỒNG NAI
18/02/2020 501-306 LOSS BẾN TRE
17/02/2020 814-215 LOSS TP.HCM
16/02/2020 125-257 LOSS TIỀN GIANG
15/02/2020 140-041 WIN 041 TP.HCM
14/02/2020 323-328 LOSS VĨNH LONG
13/02/2020 415-258 LOSS TÂY NINH
12/02/2020 501-902 WIN 902 ĐỒNG NAI
11/02/2020 323-226 LOSS BẾN TRE
10/02/2020 326-728 LOSS TP.HCM
09/02/2020 547-278 LOSS TIỀN GIANG
08/02/2020 401-590 LOSS TP.HCM
07/02/2020 156-265 LOSS VĨNH LONG
06/02/2020 911-412 WIN 911 TÂY NINH
05/02/2020 724-398 LOSS ĐỒNG NAI
04/02/2020 412-515 LOSS BẾN TRE
03/02/2020 320-825 LOSS TP.HCM
02/02/2020 571-581 WIN 571 TIỀN GIANG
01/02/2020 401-521 LOSS TP HCM
31/01/2020 340-845 LOSS VĨNH LONG
30/01/2020 358-298 LOSS TÂY NINH
29/01/2020 381-891 LOSS ĐỒNG NAI
28/01/2020 604-214 WIN 214 BẾN TRE
27/01/2020 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 NGHỈ TẾT
26/01/2020 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 NGHỈ TẾT
25/01/2020 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 NGHỈ TẾT
24/01/2020 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2020 NGHỈ TẾT
23/01/2020 276-886 LOSS TÂY NINH
22/01/2020 625-295 LOSS ĐỒNG NAI
21/01/2020 501-291 LOSS BẾN TRE
20/01/2020 333-323 WIN 333 TP.HCM
19/01/2020 147-298 LOSS TIỀN GIANG
18/01/2020 217-387 LOSS TP.HCM
17/01/2020 545-596 LOSS VĨNH LONG
16/01/2020 831-481 WIN 481 TÂY NINH
15/01/2020 430-280 LOSS ĐỒNG NAI
14/01/2020 136-298 LOSS BẾN TRE
13/01/2020 626-562 LOSS TP.HCM
12/01/2020 323-385 LOSS TIỀN GIANG
11/01/2020 180-287 LOSS TP.HCM
10/01/2020 705-256 WIN 705 TP.HCM
10/01/2020 806-256 LOSS VĨNH LONG
09/01/2020 216-398 LOSS TÂY NINH
08/01/2020 636-296 LOSS ĐỒNG NAI
07/01/2020 703-908 WIN 908 BẾN TRE
06/01/2020 358-259 LOSS TP.HCM
05/01/2020 102-507 LOSS TIỀN GIANG
04/01/2020 331-836 WIN 331 TP.HCM
03/01/2020 412-617 LOSS VĨNH LONG
02/01/2020 148-284 LOSS TÂY NINH
01/01/2020 128-278 LOSS ĐỒNG NAI
31/12/2019 291-192 WIN 192 BẾN TRE
30/12/2019 652-724 LOSS TP.HCM
29/12/2019 415-925 LOSS TIỀN GIANG
28/12/2019 261-769 LOSS TP.HCM
27/12/2019 166-260 LOSS VĨNH LONG
26/12/2019 802-660 LOSS TÂY NINH
25/12/2019 128-978 WIN 978 ĐỒNG NAI
24/12/2019 932-237 LOSS BẾN TRE
23/12/2019 854-659 LOSS TP.HCM
22/12/2019 142-247 LOSS TIỀN GIANG
21/12/2019 485-395 WIN 395 TP.HCM
20/12/2019 302-720 LOSS VĨNH LONG
19/12/2019 541-081 LOSS TÂY NINH
18/12/2019 214-015 LOSS ĐỒNG NAI
17/12/2019 215-327 LOSS ĐỒNG NAI
17/12/2019 792-242 LOSS BẾN TRE
16/12/2019 236-068 WIN 068 TP.HCM
15/12/2019 278-458 LOSS TIỀN GIANG
14/12/2019 134-839 LOSS TP HCM
13/12/2019 203-586 LOSS VĨNH LONG
12/12/2019 541-591 WIN 591 TÂY NINH
11/12/2019 704-809 LOSS ĐỒNG NAI
10/12/2019 315-425 LOSS BẾN TRE
09/12/2019 258-359 LOSS TP.HCM
08/12/2019 536-476 WIN 476 TIỀN GIANG
07/12/2019 412-271 LOSS TP.HCM
06/12/2019 821-314 LOSS VĨNH LONG
05/12/2019 258-398 LOSS TÂY NINH
04/12/2019 209-359 LOSS ĐỒNG NAI
03/12/2019 823-792 LOSS BẾN TRE
02/12/2019 457-297 LOSS TP.HCM
01/12/2019 203-104 WIN 104 TIỀN GIANG