XỈU CHỦ MIỀN NAM

SOI CẦU MIỀN NAM

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  XỈU CHỦ MIỀN NAM , Giá: 1.000.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH XỈU CHỦ MIỀN NAM
NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ TP.HCM
27/09/2020 045-554 LOSS TIỀN GIANG
26/09/2020 718-568 LOSS TP.HCM
25/09/2020 389-190 LOSS VĨNH LONG
24/09/2020 102-820 LOSS TÂY NINH
23/09/2020 168-298 LOSS ĐỒNG NAI
22/09/2020 717-457 WIN 717 BẾN TRE
21/09/2020 147-548 LOSS TP.HCM
20/09/2020 514-254 LOSS TIỀN GIANG
19/09/2020 501-256 LOSS TP HCM
18/09/2020 514-863 WIN 863 VĨNH LONG
17/09/2020 379-280 LOSS TÂY NINH
16/09/2020 605-165 LOSS ĐỒNG NAI
15/09/2020 617-863 LOSS BẾN TRE
14/09/2020 278-186 LOSS TP.HCM
13/09/2020 620-921 LOSS TIỀN GIANG
12/09/2020 358-259 LOSS TP.HCM
11/09/2020 144-899 WIN 899 VĨNH LONG
10/09/2020 724-145 LOSS TÂY NINH
09/09/2020 102-525 LOSS ĐỒNG NAI
08/09/2020 401-506 LOSS BẾN TRE
07/09/2020 348-198 WIN 198 TP.HCM
06/09/2020 302-275 LOSS TIỀN GIANG
05/09/2020 156-290 LOSS TP.HCM
04/09/2020 329-479 LOSS VĨNH LONG
03/09/2020 145-358 LOSS TÂY NINH
02/09/2020 236-646 WIN 646 ĐỒNG NAI
01/09/2020 126-686 LOSS BẾN TRE
31/08/2020 140-290 LOSS TP.HCM
30/08/2020 608-787 LOSS TIỀN GIANG
29/08/2020 819-614 LOSS TP.HCM
28/08/2020 105-854 LOSS VĨNH LONG
27/08/2020 634-743 WIN 743 TÂY NINH
26/08/2020 245-847 LOSS ĐỒNG NAI
25/08/2020 051-363 LOSS BẾN TRE
24/08/2020 255-359 LOSS TP.HCM
23/08/2020 154-285 LOSS TIỀN GIANG
22/08/2020 307-427 WIN 427 TP HCM
21/08/2020 417-581 LOSS VĨNH LONG
20/08/2020 124-529 LOSS TÂY NINH
19/08/2020 764-365 WIN 764 ĐỒNG NAI
18/08/2020 144-894 LOSS BẾN TRE
17/08/2020 102-352 LOSS TP.HCM
16/08/2020 823-124 LOSS TIỀN GIANG
15/08/2020 160-265 LOSS TP.HCM
14/08/2020 178-568 LOSS VĨNH LONG
13/08/2020 423-765 LOSS TÂY NINH
12/08/2020 101-202 WIN 101 ĐỒNG NAI
11/08/2020 745-346 LOSS BẾN TRE
10/08/2020 120-070 LOSS TP.HCM
09/08/2020 718-568 LOSS TIỀN GIANG
08/08/2020 139-289 LOSS TP.HCM
07/08/2020 532-487 LOSS VĨNH LONG
06/08/2020 582-168 LOSS TÂY NINH
05/08/2020 645-895 LOSS ĐỒNG NAI
04/08/2020 623-573 LOSS BẾN TRE
03/08/2020 524-547 LOSS TP.HCM
02/08/2020 368-563 LOSS TIỀN GIANG
01/08/2020 091-457 LOSS TP.HCM
31/07/2020 529-623 LOSS VĨNH LONG
30/07/2020 268-378 LOSS TÂY NINH
29/07/2020 275-873 LOSS ĐỒNG NAI
28/07/2020 301-610 WIN 301 BẾN TRE
27/07/2020 506-451 LOSS TP.HCM
26/07/2020 660-565 LOSS TIỀN GIANG
25/07/2020 586-656 LOSS TP.HCM
24/07/2020 741-291 WIN 291 VĨNH LONG
23/07/2020 726-836 LOSS TÂY NINH
22/07/2020 723-532 LOSS ĐỒNG NAI
21/07/2020 547-648 WIN 648 BẾN TRE
20/07/2020 546-264 LOSS TP.HCM
19/07/2020 701-462 LOSS TIỀN GIANG
18/07/2020 450-851 LOSS TP.HCM
17/07/2020 103-230 LOSS VĨNH LONG
16/07/2020 653-835 LOSS TÂY NINH
15/07/2020 563-868 LOSS ĐỒNG NAI
14/07/2020 389-490 WIN 490 BẾN TRE
13/07/2020 745-854 LOSS TP.HCM
12/07/2020 419-869 LOSS TIỀN GIANG
11/07/2020 724-874 LOSS TP.HCM
10/07/2020 446-706 LOSS VĨNH LONG
09/07/2020 701-495 LOSS TÂY NINH
08/07/2020 574-975 LOSS ĐỒNG NAI
07/07/2020 328-782 WIN 782 BẾN TRE
06/07/2020 310-120 LOSS TP.HCM
05/07/2020 846-674 LOSS TIỀN GIANG
04/07/2020 389-598 LOSS TP.HCM
03/07/2020 742-874 WIN 742 VĨNH LONG
02/07/2020 401-815 LOSS TÂY NINH
01/07/2020 436-839 LOSS ĐỒNG NAI
30/06/2020 86 LOSS BẾN TRE
29/06/2020 730-835 LOSS TP.HCM
28/06/2020 315-965 LOSS TIỀN GIANG
27/06/2020 832-786 LOSS TP.HCM
26/06/2020 104-205 LOSS VĨNH LONG
25/06/2020 574-679 WIN 679 TÂY NINH
24/06/2020 214-715 LOSS ĐỒNG NAI
23/06/2020 241-818 LOSS BẾN TRE
22/06/2020 658-659 LOSS TP.HCM
21/06/2020 302-212 WIN 212 TIỀN GIANG
20/06/2020 725-258 LOSS TP.HCM
19/06/2020 410-615 LOSS VĨNH LONG
18/06/2020 475-985 LOSS TÂY NINH
17/06/2020 004-109 WIN 004 ĐỒNG NAI
16/06/2020 214-315 LOSS BẾN TRE
15/06/2020 720-825 LOSS TP.HCM
14/06/2020 455-866 LOSS TIỀN GIANG
13/06/2020 106-270 LOSS TP.HCM
12/06/2020 541-891 LOSS VĨNH LONG
11/06/2020 024-197 LOSS TÂY NINH
10/06/2020 723-028 WIN 028 ĐỒNG NAI
09/06/2020 401-287 LOSS BẾN TRE
08/06/2020 823-463 LOSS TP.HCM
07/06/2020 417-571 LOSS TIỀN GIANG
06/06/2020 625-398 LOSS TP.HCM
05/06/2020 401-205 LOSS VĨNH LONG
04/06/2020 479-689 WIN 689 TÂY NINH
03/06/2020 233-544 LOSS ĐỒNG NAI
02/06/2020 801-941 LOSS BẾN TRE
01/06/2020 732-863 LOSS TP.HCM
31/05/2020 893-398 LOSS TIỀN GIANG
30/05/2020 418-863 LOSS TP.HCM
29/05/2020 108-289 LOSS VĨNH LONG
28/05/2020 720-825 WIN 825 TÂY NINH
27/05/2020 832-437 LOSS ĐỒNG NAI
26/05/2020 345-287 LOSS BẾN TRE
25/05/2020 625-147 LOSS TP.HCM
24/05/2020 270-471 LOSS TIỀN GIANG
23/05/2020 281-386 LOSS TP.HCM
22/05/2020 014-519 LOSS VĨNH LONG
21/05/2020 236-156 WIN 236 TÂY NINH
20/05/2020 144-255 LOSS ĐỒNG NAI
19/05/2020 732-273 LOSS BẾN TRE
18/05/2020 162-296 LOSS TP HCM
17/05/2020 239-189 WIN 189 TIỀN GIANG
16/05/2020 421-892 LOSS TP HCM
15/05/2020 382-685 LOSS VĨNH LONG
14/05/2020 415-218 LOSS TÂY NINH
13/05/2020 159-269 LOSS ĐỒNG NAI
12/05/2020 134-536 LOSS BẾN TRE
11/05/2020 851-965 LOSS TP.HCM
10/05/2020 408-218 WIN 218 TIỀN GIANG
09/05/2020 328-829 LOSS TP.HCM
08/05/2020 102-809 LOSS VĨNH LONG
07/05/2020 252-057 WIN 057 TÂY NINH
06/05/2020 122-327 LOSS ĐỒNG NAI
05/05/2020 506-156 LOSS BẾN TRE
04/05/2020 204-814 LOSS TP.HCM
03/05/2020 239-198 LOSS TIỀN GIANG
02/05/2020 501-609 LOSS TP.HCM
01/05/2020 168-078 WIN 078 VĨNH LONG
30/04/2020 107-270 LOSS TÂY NINH
29/04/2020 382-189 LOSS ĐỒNG NAI
31/03/2020 406-526 LOSS BẾN TRE
30/03/2020 314-454 LOSS TP.HCM
29/03/2020 501-260 LOSS TIỀN GIANG
28/03/2020 803-358 WIN 358 TP.HCM
27/03/2020 310-260 LOSS VĨNH LONG
26/03/2020 417-892 LOSS TÂY NINH
25/03/2020 237-347 WIN 347 ĐỒNG NAI
24/03/2020 347-578 LOSS BẾN TRE
23/03/2020 502-807 LOSS TP.HCM
22/03/2020 714-328 LOSS TIỀN GIANG
21/03/2020 590-391 WIN 391 TP.HCM
20/03/2020 220-325 LOSS VĨNH LONG
19/03/2020 023-493 LOSS TÂY NINH
18/03/2020 108-928 WIN 928 ĐỒNG NAI
17/03/2020 201-510 LOSS BẾN TRE
16/03/2020 366-199 LOSS TP.HCM
15/03/2020 306-256 LOSS TIỀN GIANG
14/03/2020 514-054 LOSS TP.HCM
13/03/2020 102-503 LOSS VĨNH LONG
12/03/2020 253-458 WIN 253 TÂY NINH
11/03/2020 625-475 LOSS ĐỒNG NAI
10/03/2020 328-298 LOSS BẾN TRE
09/03/2020 470-380 LOSS TP.HCM
08/03/2020 241-764 WIN 764 TIỀN GIANG
07/03/2020 107-257 LOSS TP HCM
06/03/2020 235-158 LOSS VĨNH LONG
05/03/2020 625-846 WIN 846 TÂY NINH
04/03/2020 412-972 LOSS ĐỒNG NAI
03/03/2020 815-416 LOSS BẾN TRE
02/03/2020 275-485 LOSS TP.HCM
01/03/2020 728-839 WIN 839 TIỀN GIANG
29/02/2020 183-184 WIN 184 TP.HCM
28/02/2020 617-427 LOSS VĨNH LONG
27/02/2020 504-276 LOSS TÂY NINH
26/02/2020 401-305 LOSS ĐỒNG NAI
25/02/2020 526-376 WIN 376 BẾN TRE
24/02/2020 519-749 LOSS TP.HCM
23/02/2020 203-863 LOSS TIỀN GIANG
22/02/2020 451-256 LOSS TP.HCM
21/02/2020 238-583 WIN 238 VĨNH LONG
20/02/2020 634-784 LOSS TÂY NINH
19/02/2020 147-587 LOSS ĐỒNG NAI
18/02/2020 501-306 LOSS BẾN TRE
17/02/2020 814-215 LOSS TP.HCM
16/02/2020 125-257 LOSS TIỀN GIANG
15/02/2020 140-041 WIN 041 TP.HCM
14/02/2020 323-328 LOSS VĨNH LONG
13/02/2020 415-258 LOSS TÂY NINH
12/02/2020 501-902 WIN 902 ĐỒNG NAI
11/02/2020 323-226 LOSS BẾN TRE
10/02/2020 326-728 LOSS TP.HCM
09/02/2020 547-278 LOSS TIỀN GIANG
08/02/2020 401-590 LOSS TP.HCM
07/02/2020 156-265 LOSS VĨNH LONG
06/02/2020 911-412 WIN 911 TÂY NINH
05/02/2020 724-398 LOSS ĐỒNG NAI
04/02/2020 412-515 LOSS BẾN TRE
03/02/2020 320-825 LOSS TP.HCM
02/02/2020 571-581 WIN 571 TIỀN GIANG
01/02/2020 401-521 LOSS TP HCM