Loading

wait a moment

BAO 3 SỐ MIỀN NAM

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con số không có khả năng về trong ngày. Và tìm ra những bạch thủ đẹp. Lựa chọn được 1 bạch thủ ăn chắc nhất hôm nay.

Với thẻ nạp 1.000.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được  BAO 3 SỐ MIỀN NAM  ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 5 cái thẻ 200k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ EMAIL: giovangchotso.com.vn
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO 3 SỐ MIỀN NAM
NGÀY BAO 3 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ CẦN THƠ
16/10/2018 316-752 LOSS VŨNG TÀU
15/10/2018 832-365 WIN 365 ĐỒNG THÁP
14/10/2018 218-746 LOSS KIÊN GIANG
13/10/2018 230-746 LOSS LONG AN
12/10/2018 811-945 WIN 811 BÌNH DƯƠNG
11/10/2018 425-174 LOSS AN GIANG
10/10/2018 941-273 LOSS CẦN THƠ
09/10/2018 814-570 LOSS VŨNG TÀU
08/10/2018 627-787 WIN 627 ĐỒNG THÁP
07/10/2018 725-547 LOSS KIÊN GIANG
06/10/2018 723-168 LOSS LONG AN
05/10/2018 704-295 LOSS BÌNH DƯƠNG
04/10/2018 530-871 WIN 530 AN GIANG
03/10/2018 728-384 LOSS CẦN THƠ
02/10/2018 236-547 LOSS VŨNG TÀU
01/10/2018 148-267 WIN 148 ĐỒNG THÁP
30/09/2018 059-781 LOSS KIÊN GIANG
29/09/2018 504-671 LOSS LONG AN
28/09/2018 501-089 LOSS BÌNH DƯƠNG
27/09/2018 651-287 LOSS AN GIANG
26/09/2018 106-283 LOSS CẦN THƠ
25/09/2018 403-175 LOSS VŨNG TÀU
24/09/2018 510-468 WIN 510 ĐỒNG THÁP
23/09/2018 415-829 LOSS KIÊN GIANG
22/09/2018 908-187 LOSS LONG AN
21/09/2018 425-367 WIN 367 BÌNH DƯƠNG
20/09/2018 201-189 LOSS AN GIANG
19/09/2018 126-291 LOSS CẦN THƠ
18/09/2018 215-782 LOSS VŨNG TÀU
17/09/2018 625-048 WIN 048 ĐỒNG THÁP
16/09/2018 301-265 LOSS KIÊN GIANG
15/09/2018 804-745 LOSS LONG AN
14/09/2018 524-169 LOSS BÌNH DƯƠNG
13/09/2018 662-298 WIN 662 AN GIANG
12/09/2018 129-635 LOSS CẦN THƠ
11/09/2018 236-849 LOSS VŨNG TÀU
10/09/2018 685-297 WIN 685 ĐỒNG THÁP
09/09/2018 158-487 LOSS KIÊN GIANG
08/09/2018 107-495 LOSS LONG AN
07/09/2018 425-617 LOSS BÌNH DƯƠNG
06/09/2018 506-738 WIN 506 AN GIANG
05/09/2018 625-641 WIN 641 CẦN THƠ
04/09/2018 405-238 LOSS VŨNG TÀU
03/09/2018 128-730 LOSS ĐỒNG THÁP
02/09/2018 623-756 LOSS KIÊN GIANG
01/09/2018 818-264 WIN 818 LONG AN
31/08/2018 702-417 LOSS BÌNH DƯƠNG
30/08/2018 425-786 LOSS AN GIANG
29/08/2018 954-162 WIN 162 CẦN THƠ
28/08/2018 509-274 LOSS VŨNG TÀU
27/08/2018 401-825 LOSS ĐỒNG THÁP
26/08/2018 416-035 LOSS KIÊN GIANG
25/08/2018 528-167 LOSS LONG AN
24/08/2018 238-752 LOSS BÌNH DƯƠNG
23/08/2018 815-656 WIN 656 AN GIANG
22/08/2018 702-158 LOSS CẦN THƠ
21/08/2018 418-257 LOSS VŨNG TÀU
20/08/2018 102-365 LOSS ĐỒNG THÁP
19/08/2018 236-950 LOSS KIÊN GIANG
18/08/2018 523-367 WIN 367 LONG AN
17/08/2018 102-297 LOSS BÌNH DƯƠNG
16/08/2018 237-183 LOSS AN GIANG
15/08/2018 604-868 WIN 604 CẦN THƠ
14/08/2018 451-268 LOSS VŨNG TÀU
13/08/2018 652-379 LOSS ĐỒNG THÁP
12/08/2018 615-679 WIN 679 KIÊN GIANG
11/08/2018 437-152 LOSS LONG AN
10/08/2018 874-925 LOSS BÌNH DƯƠNG
09/08/2018 708-132 LOSS AN GIANG
08/08/2018 417-565 LOSS CẦN THƠ
07/08/2018 420-651 WIN 651 VŨNG TÀU
06/08/2018 247-756 WIN 756 ĐỒNG THÁP
05/08/2018 705-623 LOSS KIÊN GIANG
04/08/2018 263-491 LOSS LONG AN
03/08/2018 265-178 LOSS BÌNH DƯƠNG
02/08/2018 457-581 WIN 581 AN GIANG
01/08/2018 416-063 LOSS CẦN THƠ
31/07/2018 421-099 LOSS VŨNG TÀU
30/07/2018 419-560 LOSS ĐỒNG THÁP
29/07/2018 632-364 LOSS KIÊN GIANG
28/07/2018 355-267 WIN 355 LONG AN
27/07/2018 587-693 LOSS BÌNH DƯƠNG
26/07/2018 560-386 LOSS AN GIANG
25/07/2018 560-382 LOSS CẦN THƠ
24/07/2018 542-359 LOSS VŨNG TÀU
23/07/2018 158-270 LOSS ĐỒNG THÁP
22/07/2018 226-885 WIN 226-885 KIÊN GIANG
21/07/2018 732-186 LOSS LONG AN
20/07/2018 824-893 LOSS BÌNH DƯƠNG
19/07/2018 566-679 WIN 679 AN GIANG
18/07/2018 458-297 LOSS CẦN THƠ
17/07/2018 162-278 WIN 278 VŨNG TÀU
16/07/2018 415-568 LOSS ĐỒNG THÁP
15/07/2018 221-697 WIN 221 KIÊN GIANG
14/07/2018 501-762 LOSS LONG AN
13/07/2018 152-368 LOSS BÌNH DƯƠNG
12/07/2018 015-346 LOSS AN GIANG
11/07/2018 741-152 WIN 741 CẦN THƠ
10/07/2018 256-382 LOSS VŨNG TÀU
09/07/2018 201-158 LOSS ĐỒNG THÁP
08/07/2018 452-160 WIN 452 KIÊN GIANG
07/07/2018 156-273 LOSS LONG AN
06/07/2018 118-463 WIN 118 BÌNH DƯƠNG
05/07/2018 253-785 LOSS AN GIANG
04/07/2018 083-491 LOSS CẦN THƠ
03/07/2018 425-391 LOSS VŨNG TÀU
02/07/2018 928-147 LOSS ĐỒNG THÁP
01/07/2018 BẢO TRÌ ***** KIÊN GIANG
30/06/2018 BẢO TRÌ ***** LONG AN
29/06/2018 BẢO TRÌ ***** BÌNH DƯƠNG
28/06/2018 BẢO TRÌ ***** AN GIANG
27/06/2018 140-985 LOSS CẦN THƠ
26/06/2018 207-138 LOSS VŨNG TÀU
25/06/2018 452-563 WIN 563 ĐỒNG THÁP
24/06/2018 215-374 LOSS KIÊN GIANG
23/06/2018 236-584 WIN 236 LONG AN
22/06/2018 825-9 LOSS BÌNH DƯƠNG
21/06/2018 236-497 LOSS AN GIANG
20/06/2018 532-498 WIN 498 CẦN THƠ
19/06/2018 253-926 WIN 253 VŨNG TÀU
18/06/2018 298-541 LOSS ĐỒNG THÁP
17/06/2018 328-274 LOSS KIÊN GIANG
16/06/2018 263-081 WIN 081 LONG AN
15/06/2018 257-280 LOSS BÌNH DƯƠNG
14/06/2018 164-497 WIN 497 AN GIANG
13/06/2018 281-497 LOSS CẦN THƠ
12/06/2018 945-871 LOSS VŨNG TÀU
11/06/2018 235-187 LOSS ĐỒNG THÁP
10/06/2018 908-579 WIN 908 KIÊN GIANG
09/06/2018 501-389 LOSS LONG AN
08/06/2018 203-872 WIN 872 BÌNH DƯƠNG
07/06/2018 103-239 LOSS AN GIANG
06/06/2018 672-509 LOSS CẦN THƠ
05/06/2018 524-186 LOSS VŨNG TÀU
04/06/2018 492-689 WIN 689 ĐỒNG THÁP
03/06/2018 502-875 LOSS KIÊN GIANG
02/06/2018 370-954 LOSS LONG AN
01/06/2018 945-293 LOSS BÌNH DƯƠNG
31/05/2018 554-076 WIN 554 AN GIANG
30/05/2018 182-504 WIN 182 CẦN THƠ
29/05/2018 612-247 LOSS VŨNG TÀU
28/05/2018 382-501 LOSS ĐỒNG THÁP
27/05/2018 503-668 LOSS KIÊN GIANG
26/05/2018 104-256 WIN 256 LONG AN
25/05/2018 306-510 LOSS BÌNH DƯƠNG
24/05/2018 286-360 WIN 360 AN GIANG
23/05/2018 748-782 LOSS CẦN THƠ
22/05/2018 805-493 LOSS VŨNG TÀU
21/05/2018 521-386 LOSS ĐỒNG THÁP
20/05/2018 229-756 WIN 229 KIÊN GIANG
19/05/2018 615-384 LOSS LONG AN
18/05/2018 568-970 LOSS BÌNH DƯƠNG
17/05/2018 520-801 WIN 520 AN GIANG
16/05/2018 406-415 LOSS CẦN THƠ
15/05/2018 898-164 WIN 898 VŨNG TÀU
14/05/2018 071-439 WIN 439 ĐỒNG THÁP
13/05/2018 238-379 LOSS KIÊN GIANG
12/05/2018 784-965 LOSS LONG AN
11/05/2018 724-597 LOSS BÌNH DƯƠNG
10/05/2018 475-369 WIN 475 AN GIANG
09/05/2018 479-582 LOSS CẦN THƠ
08/05/2018 728-369 LOSS VŨNG TÀU
07/05/2018 794-851 WIN 851 ĐỒNG THÁP
06/05/2018 174-856 LOSS KIÊN GIANG
05/05/2018 758-943 LOSS LONG AN
04/05/2018 453-287 LOSS BÌNH DƯƠNG
03/05/2018 562-890 LOSS AN GIANG
02/05/2018 663-459 WIN 663 CẦN THƠ
01/05/2018 451-378 LOSS VŨNG TÀU
30/04/2018 528-239 LOSS ĐỒNG THÁP
29/04/2018 563-489 WIN 489 KIÊN GIANG
28/04/2018 257-614 LOSS LONG AN
27/04/2018 501-144 LOSS BÌNH DƯƠNG
26/04/2018 854-492 WIN 492 AN GIANG
25/04/2018 832-491 LOSS CẦN THƠ
24/04/2018 501-827 LOSS VŨNG TÀU
23/04/2018 570-286 WIN 570 ĐỒNG THÁP
22/04/2018 736-459 LOSS KIÊN GIANG
21/04/2018 456-134 WIN 456 LONG AN
20/04/2018 081-239 LOSS BÌNH DƯƠNG
19/04/2018 082-367 WIN 082 AN GIANG
18/04/2018 021-453 LOSS CẦN THƠ
17/04/2018 521-640 LOSS VŨNG TÀU
16/04/2018 847-631 LOSS ĐỒNG THÁP
15/04/2018 375-941 WIN 941 KIÊN GIANG
14/04/2018 659-023 LOSS LONG AN
13/04/2018 397-280 LOSS BÌNH DƯƠNG
12/04/2018 175-382 WIN 175 AN GIANG
11/04/2018 283-490 LOSS CẦN THƠ
10/04/2018 618-277 WIN 618 VŨNG TÀU
09/04/2018 816-254 LOSS ĐỒNG THÁP
08/04/2018 865-279 LOSS KIÊN GIANG
07/04/2018 204-783 WIN 204 LONG AN
06/04/2018 728-501 LOSS BÌNH DƯƠNG
05/04/2018 574-891 WIN 891x2 AN GIANG
04/04/2018 217-829 LOSS CẦN THƠ
03/04/2018 859-665 WIN 859 VŨNG TÀU
02/04/2018 BẢO TRÌ **** ĐỒNG THÁP
1/04/2018 BẢO TRÌ **** KIÊN GIANG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *