Loading

wait a moment

BẠCH THỦ ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con số không có khả năng về trong ngày. Và tìm ra những bạch thủ đẹp. Lựa chọn được 1 bạch thủ ăn chắc nhất hôm nay.

Với thẻ nạp 600.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được  BẠCH THỦ ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM  ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 3 cái thẻ 200k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ EMAIL: giovangchotso.com.vn
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM
NGÀY ĐUÔI DÀN 6 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ AN GIANG
17/10/2018 12-21-13-31-18-81 WIN 81 CẦN THƠ
16/10/2018 01-10-02-20-24-42 LOSS VŨNG TÀU
15/10/2018 14-41-15-51-54-45 LOSS ĐỒNG THÁP
14/10/2018 07-70-08-80-78-87 LOSS KIÊN GIANG
13/10/2018 21-12-26-62-67-76 LOSS LONG AN
12/10/2018 04-40-05-50-45-54 WIN 50 BÌNH DƯƠNG
11/10/2018 03-30-13-31-36-63 LOSS AN GIANG
10/10/2018 19-91-14-41-08-80 LOSS CẦN THƠ
09/10/2018 25-52-75-57-89-98 LOSS VŨNG TÀU
08/10/2018 24-42-47-74-79-97 WIN 74 ĐỒNG THÁP
07/10/2018 25-52-26-62-02-20 LOSS KIÊN GIANG
06/10/2018 05-50-15-51-23-32 LOSS LONG AN
05/10/2018 24-42-36-63-68-86 LOSS BÌNH DƯƠNG
04/10/2018 03-30-08-80-35-53 WIN 08 AN GIANG
03/10/2018 01-10-15-51-45-54 LOSS CẦN THƠ
02/10/2018 01-10-06-60-07-70 LOSS VŨNG TÀU
01/10/2018 15-51-16-61-68-86 LOSS ĐỒNG THÁP
30/09/2018 58-85-59-95-69-96 WIN 69 KIÊN GIANG
29/09/2018 27-72-28-82-89-98 LOSS LONG AN
28/09/2018 14-41-47-74-56-65 LOSS BÌNH DƯƠNG
27/09/2018 06-60-05-50-15-51 LOSS AN GIANG
26/09/2018 36-63-46-64-34-43 WIN 64 CẦN THƠ
25/09/2018 01-10-02-20-25-52 LOSS VŨNG TÀU
24/09/2018 45-54-01-10-06-60 LOSS ĐỒNG THÁP
23/09/2018 04-40-45-54-78-87 LOSS KIÊN GIANG
22/09/2018 24-42-34-43-39-93 WIN 93 LONG AN
21/09/2018 01-10-05-50-15-51 LOSS BÌNH DƯƠNG
20/09/2018 01-10-04-40-45-54 LOSS AN GIANG
19/09/2018 23-32-24-42-34-43 WIN 34 CẦN THƠ
18/09/2018 29-92-89-98-58-85 LOSS VŨNG TÀU
17/09/2018 47-74-78-87-89-98 LOSS ĐỒNG THÁP
16/09/2018 02-20-03-30-23-32 LOSS KIÊN GIANG
15/09/2018 26-62-36-63-68-86 WIN 68 LONG AN
14/09/2018 01-10-06-60-56-65 LOSS BÌNH DƯƠNG
13/09/2018 24-42-25-52-45-54 LOSS AN GIANG
12/09/2018 37-73-78-87-79-97 WIN 87 CẦN THƠ
11/09/2018 45-54-59-95-04-40 LOSS VŨNG TÀU
10/09/2018 12-21-13-31-14-41 LOSS ĐỒNG THÁP
09/09/2018 23-32-05-50-06-60 LOSS KIÊN GIANG
08/09/2018 46-64-59-95-69-96 WIN 69 LONG AN
07/09/2018 02-20-23-32-28-82 LOSS BÌNH DƯƠNG
06/09/2018 16-61-56-65-59-95 LOSS AN GIANG
05/09/2018 07-70-17-71-27-72 WIN 17 CẦN THƠ
04/09/2018 34-43-35-53-45-54 LOSS VŨNG TÀU
03/09/2018 45-54-46-64-67-76 LOSS ĐỒNG THÁP
02/09/2018 01-10-04-40-45-54 LOSS KIÊN GIANG
01/09/2018 19-91-29-92-24-42 WIN 92 LONG AN
31/08/2018 03-30-25-52-26-62 LOSS BÌNH DƯƠNG
30/08/2018 02-20-03-30-23-32 LOSS AN GIANG
29/08/2018 01-10-15-51-56-65 WIN 15 CẦN THƠ
28/08/2018 05-50-06-60-09-90 LOSS VŨNG TÀU
27/08/2018 02-20-25-52-57-75 LOSS ĐỒNG THÁP
26/08/2018 24-42-34-43-35-53 WIN 43 KIÊN GIANG
25/08/2018 01-10-02-20-12-21 LOSS LONG AN
24/08/2018 27-72-22-77-38-83 LOSS BÌNH DƯƠNG
23/08/2018 14-41-56-65-48-84 LOSS AN GIANG
22/08/2018 01-10-02-20-15-51 WIN 01 CẦN THƠ
21/08/2018 04-40-54-45-68-86 LOSS VŨNG TÀU
20/08/2018 03-30-13-31-34-43 LOSS ĐỒNG THÁP
19/08/2018 04-40-09-90-49-94 LOSS KIÊN GIANG
18/08/2018 48-84-89-98-09-90 WIN 89 LONG AN
17/08/2018 56-65-05-50-06-60 LOSS BÌNH DƯƠNG
16/08/2018 17-71-67-76-68-86 LOSS AN GIANG
15/08/2018 25-52-26-62-45-54 LOSS CẦN THƠ
14/08/2018 09-90-19-91-29-92 WIN 91 VŨNG TÀU
13/08/2018 03-30-35-53-58-85 LOSS ĐỒNG THÁP
12/08/2018 34-43-48-84-89-98 WIN 84 KIÊN GIANG
11/08/2018 38-83-39-93-89-98 LOSS LONG AN
10/08/2018 17-71-18-81-78-87 LOSS BÌNH DƯƠNG
09/08/2018 03-30-08-80-38-83 WIN 80 AN GIANG
08/08/2018 04-40-14-41-46-64 LOSS CẦN THƠ
07/08/2018 02-20-23-32-25-52 LOSS VŨNG TÀU
06/08/2018 35-53-58-85-67-76 LOSS ĐỒNG THÁP
05/08/2018 48-84-89-98-78-87 WIN 89 KIÊN GIANG
04/08/2018 26-62-27-72-67-76 LOSS LONG AN
03/08/2018 02-20-12-21-19-91 LOSS BÌNH DƯƠNG
02/08/2018 22-77-27-72-18-81 LOSS AN GIANG
01/08/2018 13-31-36-63-68-86 WIN 31 CẦN THƠ
31/07/2018 03-30-35-53-58-85 LOSS VŨNG TÀU
30/07/2018 01-10-02-20-03-30 LOSS ĐỒNG THÁP
29/07/2018 04-40-45-54-59-95 WIN 54 KIÊN GIANG
28/07/2018 45-54-46-64-56-65 LOSS LONG AN
27/07/2018 25-52-26-62-27-72 LOSS BÌNH DƯƠNG
26/07/2018 06-60-56-65-15-51 WIN 56 AN GIANG
25/07/2018 45-54-57-75-58-85 LOSS CẦN THƠ
24/07/2018 01-10-09-90-19-91 LOSS VŨNG TÀU
23/07/2018 02-20-25-52-03-30 LOSS ĐỒNG THÁP
22/07/2018 26-62-36-63-68-86 WIN 36 KIÊN GIANG
21/07/2018 58-85-05-50-08-80 LOSS LONG AN
20/07/2018 24-42-25-52-45-54 LOSS BÌNH DƯƠNG
19/07/2018 29-92-79-97-47-74 WIN 79 AN GIANG
18/07/2018 03-30-35-53-58-85 LOSS CẦN THƠ
17/07/2018 45-54-46-64-59-95 LOSS VŨNG TÀU
16/07/2018 02-20-25-52-26-62 WIN 25 ĐỒNG THÁP
15/07/2018 07-70-57-75-59-95 LOSS KIÊN GIANG
14/07/2018 12-21-17-71-27-72 LOSS LONG AN
13/07/2018 03-30-39-93-89-98 LOSS BÌNH DƯƠNG
12/07/2018 24-42-29-92-79-97 WIN 29 AN GIANG
11/07/2018 24-42-47-74-68-86 LOSS CẦN THƠ
10/07/2018 03-30-35-53-36-63 LOSS VŨNG TÀU
09/07/2018 01-10-06-60-26-62 LOSS ĐỒNG THÁP
08/07/2018 26-62-23-32-36-63 WIN 62 KIÊN GIANG
07/07/2018 15-51-56-65-06-60 LOSS LONG AN
06/07/2018 14-41-46-64-69-96 LOSS BÌNH DƯƠNG
05/07/2018 35-53-36-63-58-85 WIN 58 AN GIANG
04/07/2018 04-40-14-41-46-64 LOSS CẦN THƠ
03/07/2018 02-20-25-52-35-53 LOSS VŨNG TÀU
02/07/2018 39-93-89-98-88-99 WIN 93 ĐỒNG THÁP
01/07/2018 BẢO TRÌ ***** KIÊN GIANG
30/06/2018 BẢO TRÌ ***** LONG AN
29/06/2018 BẢO TRÌ ***** BÌNH DƯƠNG
28/06/2018 BẢO TRÌ ***** AN GIANG
27/06/2018 04-40-45-54-46-64 LOSS CẦN THƠ
26/06/2018 56-65-67-76-26-62 WIN 76 VŨNG TÀU
25/06/2018 27-72-22-77-25-52 LOSS ĐỒNG THÁP
24/06/2018 44-99-05-50-00-55 LOSS KIÊN GIANG
23/06/2018 36-63-46-64-56-65 WIN 36 LONG AN
22/06/2018 02-20-25-52-57-75 LOSS BÌNH DƯƠNG
21/06/2018 36-63-68-86-78-87 WIN 86 AN GIANG
20/06/2018 22-33-56-65-59-95 WIN 33 CẦN THƠ
19/06/2018 12-21-17-71-27-72 LOSS VŨNG TÀU
18/06/2018 03-30-04-40-14-41 WIN 30 ĐỒNG THÁP
17/06/2018 27-72-28-82-23-32 LOSS KIÊN GIANG
16/06/2018 07-70-08-80-78-87 LOSS LONG AN
15/06/2018 08-80-18-81-68-86 WIN 80 BÌNH DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *