Loading

wait a moment

BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con số không có khả năng về trong ngày. Và tìm ra những bạch thủ đẹp. Lựa chọn được 1 bạch thủ ăn chắc nhất hôm nay.

Với thẻ nạp 500.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được  BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM  ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 5 cái thẻ 100k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ EMAIL: giovangchotso.com.vn
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM
NGÀY BẠCH THỦ BAO LÔ 4 SỐ MIỀN NAM KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ CẦN THƠ
16/10/2018 08-16-52-73 LOSS VŨNG TÀU
15/10/2018 08-32-51-65 WIN 32-65 ĐỒNG THÁP
14/10/2018 18-25-46-78 WIN 18-78 KIÊN GIANG
13/10/2018 30-46-53-65 WIN 30-65 LONG AN
12/10/2018 11-23-45-67 WIN 11X2 BÌNH DƯƠNG
11/10/2018 25-37-58-74 LOSS AN GIANG
10/10/2018 19-35-41-73 WIN 19-73 CẦN THƠ
09/10/2018 14-57-70-85 WIN 57 VŨNG TÀU
08/10/2018 08-27-42-87 WIN 27 ĐỒNG THÁP
07/10/2018 25-36-47-81 WIN 25 KIÊN GIANG
06/10/2018 15-23-68-70 WIN 23-68 LONG AN
05/10/2018 04-46-78-95 LOSS BÌNH DƯƠNG
04/10/2018 30-68-71-05 WIN 30x2 AN GIANG
03/10/2018 28-35-63-84 WIN 63-84 CẦN THƠ
02/10/2018 18-36-47-92 LOSS VŨNG TÀU
01/10/2018 15-48-67-82 WIN 48-67 ĐỒNG THÁP
30/09/2018 06-37-59-81 WIN 59 KIÊN GIANG
29/09/2018 04-29-36-71 LOSS LONG AN
28/09/2018 01-36-72-89 WIN 36-72 BÌNH DƯƠNG
27/09/2018 02-36-51-87 WIN 02-87 AN GIANG
26/09/2018 06-32-47-83 LOSS CẦN THƠ
25/09/2018 03-47-75-84 WIN 03-84 VŨNG TÀU
24/09/2018 10-32-68-74 WIN 32-10x2 ĐỒNG THÁP
23/09/2018 15-29-63-84 WIN 29 KIÊN GIANG
22/09/2018 08-26-45-87 WIN 87 LONG AN
21/09/2018 25-41-67-82 WIN 41-67 BÌNH DƯƠNG
20/09/2018 01-26-57-89 LOSS AN GIANG
19/09/2018 12-26-48-91 WIN 48-91 CẦN THƠ
18/09/2018 15-67-04-82 WIN 15 VŨNG TÀU
17/09/2018 01-25-48-76 WIN 25-48 ĐỒNG THÁP
16/09/2018 01-27-36-65 WIN 36-65 KIÊN GIANG
15/09/2018 04-17-45-86 LOSS LONG AN
14/09/2018 15-24-69-98 WIN 24 BÌNH DƯƠNG
13/09/2018 03-24-62-98 WIN 24-62 AN GIANG
12/09/2018 14-29-35-71 WIN 35-71 CẦN THƠ
11/09/2018 12-36-49-85 WIN 12-49x2 VŨNG TÀU
10/09/2018 02-63-85-97 WIN 85-97 ĐỒNG THÁP
09/09/2018 04-26-58-87 WIN 58 KIÊN GIANG
08/09/2018 07-62-83-95 WIN 07-62 LONG AN
07/09/2018 25-17-36-78 WIN 17-25 BÌNH DƯƠNG
06/09/2018 06-15-38-79 WIN 06x3 AN GIANG
05/09/2018 25-37-41-80 WIN 41x2 CẦN THƠ
04/09/2018 05-38-42-79 LOSS VŨNG TÀU
03/09/2018 17-28-30-65 LOSS ĐỒNG THÁP
02/09/2018 23-56-74-99 WIN 23-74 KIÊN GIANG
01/09/2018 18-64-57-89 WIN 18-64 LONG AN
31/08/2018 02-17-58-60 WIN 02 BÌNH DƯƠNG
30/08/2018 25-74-86-91 WIN 25x2 AN GIANG
29/08/2018 05-54-62-78 WIN 62x3 CẦN THƠ
28/08/2018 09-25-36-74 LOSS VŨNG TÀU
27/08/2018 01-25-47-62 WIN 62 ĐỒNG THÁP
26/08/2018 02-16-35-78 WIN 35 KIÊN GIANG
25/08/2018 28-35-42-67 WIN 42-67x2 LONG AN
24/08/2018 23-38-52-79 WIN 23-52 BÌNH DƯƠNG
23/08/2018 15-23-56-84 WIN 56-84 AN GIANG
22/08/2018 02-41-58-74 LOSS CẦN THƠ
21/08/2018 18-34-57-69 LOSS VŨNG TÀU
20/08/2018 02-54-65-78 WIN 54 ĐỒNG THÁP
19/08/2018 23-36-50-78 WIN 23-50 KIÊN GIANG
18/08/2018 23-67-84-95 WIN 23-67 LONG AN
17/08/2018 02-13-48-97 LOSS BÌNH DƯƠNG
16/08/2018 37-56-74-83 WIN 74-83 AN GIANG
15/08/2018 04-45-56-68 WIN 04-45 CẦN THƠ
14/08/2018 36-51-68-92 WIN 51 VŨNG TÀU
13/08/2018 36-52-79-85 WIN 36 ĐỒNG THÁP
12/08/2018 15-28-79-62 WIN 28-79 KIÊN GIANG
11/08/2018 15-37-48-52 WIN 52 LONG AN
10/08/2018 25-62-74-51 LOSS BÌNH DƯƠNG
09/08/2018 08-32-57-79 WIN 08 AN GIANG
08/08/2018 17-39-65-78 WIN 65 CẦN THƠ
07/08/2018 20-51-68-97 WIN 51x2 VŨNG TÀU
06/08/2018 03-47-56-64 WIN 56-64 ĐỒNG THÁP
05/08/2018 05-23-49-76 LOSS KIÊN GIANG
04/08/2018 02-63-76-91 WIN 76 LONG AN
03/08/2018 20-65-78-89 WIN 78 BÌNH DƯƠNG
02/08/2018 42-57-64-81 WIN 42-81x2 AN GIANG
01/08/2018 16-48-52-63 LOSS CẦN THƠ
31/07/2018 08-21-54-99 WIN 08-21 VŨNG TÀU
30/07/2018 19-32-60-87 LOSS ĐỒNG THÁP
29/07/2018 32-64-71-89 WIN 64 KIÊN GIANG
28/07/2018 30-55-67-89 WIN 30-55x2 LONG AN
27/07/2018 01-56-87-93 LOSS BÌNH DƯƠNG
26/07/2018 15-60-86-29 WIN 86 AN GIANG
25/07/2018 15-34-60-82 WIN 60-82 CẦN THƠ
24/07/2018 16-42-59-90 WIN 42 VŨNG TÀU
23/07/2018 36-58-70-91 WIN 36-70 ĐỒNG THÁP
22/07/2018 26-63-85-74 WIN 85-26x2 KIÊN GIANG
21/07/2018 32-46-86-91 LOSS LONG AN
20/07/2018 24-69-87-93 WIN 24-69 BÌNH DƯƠNG
19/07/2018 01-66-79-85 WIN 01-79x2 AN GIANG
18/07/2018 58-63-82-97 WIN 58-97 CẦN THƠ
17/07/2018 62-78-85-43 WIN 78 VŨNG TÀU
16/07/2018 15-68-79-81 WIN 68x2 ĐỒNG THÁP
15/07/2018 21-56-83-97 WIN 21 KIÊN GIANG
14/07/2018 01-39-75-62 LOSS LONG AN
13/07/2018 34-52-68-71 LOSS BÌNH DƯƠNG
12/07/2018 15-46-68-91 WIN 46-91 AN GIANG
11/07/2018 41-52-76-82 WIN 41-76 CẦN THƠ
10/07/2018 30-56-82-91 WIN 91-56x2 VŨNG TÀU
09/07/2018 01-39-58-67 WIN 01 ĐỒNG THÁP
08/07/2018 01-38-52-60 WIN 52-60x2 KIÊN GIANG
07/07/2018 32-56-73-82 WIN 73 LONG AN
06/07/2018 18-56-63-92 WIN 18-92 BÌNH DƯƠNG
05/07/2018 21-53-85-90 LOSS AN GIANG
04/07/2018 62-75-83-91 WIN 83 CẦN THƠ
03/07/2018 25-67-74-91 LOSS VŨNG TÀU
02/07/2018 28-47-64-99 WIN 28-64 ĐỒNG THÁP
01/07/2018 BẢO TRÌ ***** KIÊN GIANG
30/06/2018 BẢO TRÌ ***** LONG AN
29/06/2018 BẢO TRÌ ***** BÌNH DƯƠNG
28/06/2018 BẢO TRÌ ***** AN GIANG
27/06/2018 15-40-85-92 WIN 40 CẦN THƠ
26/06/2018 07-38-75-86 WIN 07 VŨNG TÀU
25/06/2018 47-52-63-81 WIN 63x2 ĐỒNG THÁP
24/06/2018 15-38-74-62 LOSS KIÊN GIANG
23/06/2018 17-25-36-84 WIN 36 LONG AN
22/06/2018 25-51-46-82 WIN 25 BÌNH DƯƠNG

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *