Loading

wait a moment

XỈU CHỦ MIỀN NAM

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con số không có khả năng về trong ngày. Và tìm ra những bạch thủ đẹp. Lựa chọn được 1 bạch thủ ăn chắc nhất hôm nay.

Với thẻ nạp 1.200.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được  XỈU CHỦ MIỀN NAM  ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 6 cái thẻ 200k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ EMAIL: giovangchotso.com.vn
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH XỈU CHỦ MIỀN NAM
NGÀY XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ CẦN THƠ
16/10/2018 501-302 LOSS VŨNG TÀU
15/10/2018 841-251 LOSS ĐỒNG THÁP
14/10/2018 407-578 LOSS KIÊN GIANG
13/10/2018 521-476 LOSS LONG AN
12/10/2018 340-950 WIN 950 BÌNH DƯƠNG
11/10/2018 430-831 LOSS AN GIANG
10/10/2018 541-219 LOSS CẦN THƠ
09/10/2018 652-475 LOSS VŨNG TÀU
08/10/2018 324-574 WIN 574 ĐỒNG THÁP
07/10/2018 125-526 LOSS KIÊN GIANG
06/10/2018 450-651 LOSS LONG AN
05/10/2018 786-236 LOSS BÌNH DƯƠNG
04/10/2018 708-680 LOSS AN GIANG
03/10/2018 615-845 LOSS CẦN THƠ
02/10/2018 401-706 LOSS VŨNG TÀU
01/10/2018 015-851 LOSS ĐỒNG THÁP
30/09/2018 359-469 WIN 469 KIÊN GIANG
29/09/2018 289-798 LOSS LONG AN
28/09/2018 514-347 LOSS BÌNH DƯƠNG
27/09/2018 205-306 LOSS AN GIANG
26/09/2018 663-764 WIN 764 CẦN THƠ
25/09/2018 520-125 LOSS VŨNG TÀU
24/09/2018 806-501 LOSS ĐỒNG THÁP
23/09/2018 204-154 LOSS KIÊN GIANG
22/09/2018 243-693 LOSS LONG AN
21/09/2018 301-215 LOSS BÌNH DƯƠNG
20/09/2018 501-340 LOSS AN GIANG
19/09/2018 423-934 WIN 934 CẦN THƠ
18/09/2018 129-958 LOSS VŨNG TÀU
17/09/2018 278-889 LOSS ĐỒNG THÁP
16/09/2018 502-303 LOSS KIÊN GIANG
15/09/2018 562-668 WIN 668 LONG AN
14/09/2018 401-506 LOSS BÌNH DƯƠNG
13/09/2018 742-952 LOSS AN GIANG
12/09/2018 278-387 LOSS CẦN THƠ
11/09/2018 245-695 LOSS VŨNG TÀU
10/09/2018 512-114 LOSS ĐỒNG THÁP
09/09/2018 623-150 LOSS KIÊN GIANG
08/09/2018 164-269 WIN 269 LONG AN
07/09/2018 923-420 LOSS BÌNH DƯƠNG
06/09/2018 416-656 LOSS AN GIANG
05/09/2018 517-671 WIN 517 CẦN THƠ
04/09/2018 034-435 LOSS VŨNG TÀU
03/09/2018 145-346 LOSS ĐỒNG THÁP
02/09/2018 204-854 LOSS KIÊN GIANG
01/09/2018 019-192 WIN 192 LONG AN
31/08/2018 752-630 LOSS BÌNH DƯƠNG
30/08/2018 102-832 LOSS AN GIANG
29/08/2018 915-465 WIN 915 CẦN THƠ
28/08/2018 560-290 LOSS VŨNG TÀU
27/08/2018 102-352 LOSS ĐỒNG THÁP
26/08/2018 042-843 WIN 843 KIÊN GIANG
25/08/2018 501-202 LOSS LONG AN
24/08/2018 527-838 LOSS BÌNH DƯƠNG
23/08/2018 456-784 LOSS AN GIANG
22/08/2018 201-102 WIN 201 CẦN THƠ
21/08/2018 240-345 LOSS VŨNG TÀU
20/08/2018 203-413 LOSS ĐỒNG THÁP
19/08/2018 240-390 LOSS KIÊN GIANG
18/08/2018 298-089 WIN 089 LONG AN
17/08/2018 550-160 LOSS BÌNH DƯƠNG
16/08/2018 271-476 LOSS AN GIANG
15/08/2018 325-462 LOSS CẦN THƠ
14/08/2018 090-091 WIN 091 VŨNG TÀU
13/08/2018 035-185 LOSS ĐỒNG THÁP
12/08/2018 534-784 LOSS KIÊN GIANG
11/08/2018 438-239 LOSS LONG AN
10/08/2018 471-281 LOSS BÌNH DƯƠNG
09/08/2018 908-980 WIN 980 AN GIANG
08/08/2018 541-364 LOSS CẦN THƠ
07/08/2018 520-023 LOSS VŨNG TÀU
06/08/2018 435-585 LOSS ĐỒNG THÁP
05/08/2018 548-789 WIN 789 KIÊN GIANG
04/08/2018 526-467 LOSS LONG AN
03/08/2018 520-621 LOSS BÌNH DƯƠNG
02/08/2018 418-572 LOSS AN GIANG
01/08/2018 231-268 WIN 231 CẦN THƠ
31/07/2018 153-258 LOSS VŨNG TÀU
30/07/2018 120-430 LOSS ĐỒNG THÁP
29/07/2018 104-854 LOSS KIÊN GIANG
28/07/2018 254-365 LOSS LONG AN
27/07/2018 762-672 LOSS BÌNH DƯƠNG
26/07/2018 206-156 WIN 156 AN GIANG
25/07/2018 475-385 LOSS CẦN THƠ
24/07/2018 501-410 LOSS VŨNG TÀU
23/07/2018 402-752 LOSS ĐỒNG THÁP
22/07/2018 936-786 WIN 936 KIÊN GIANG
21/07/2018 158-280 LOSS LONG AN
20/07/2018 724-954 LOSS BÌNH DƯƠNG
19/07/2018 829-979 WIN 979 AN GIANG
18/07/2018 235-485 LOSS CẦN THƠ
17/07/2018 154-659 LOSS VŨNG TÀU
16/07/2018 620-725 WIN 725 ĐỒNG THÁP
15/07/2018 270-475 LOSS KIÊN GIANG
14/07/2018 121-971 LOSS LONG AN
13/07/2018 503-239 LOSS BÌNH DƯƠNG
12/07/2018 124-029 WIN 029 AN GIANG
11/07/2018 142-347 LOSS CẦN THƠ
10/07/2018 435-263 LOSS VŨNG TÀU
09/07/2018 501-260 LOSS ĐỒNG THÁP
08/07/2018 962-863 WIN 962 KIÊN GIANG
07/07/2018 256-365 LOSS LONG AN
06/07/2018 514-496 LOSS BÌNH DƯƠNG
05/07/2018 058-185 WIN 058 AN GIANG
04/07/2018 041-264 LOSS CẦN THƠ
03/07/2018 320-425 LOSS VŨNG TÀU
02/07/2018 893-998 WIN 893 ĐỒNG THÁP
01/07/2018 BẢO TRÌ ***** KIÊN GIANG
30/06/2018 BẢO TRÌ ***** LONG AN
29/06/2018 BẢO TRÌ ***** BÌNH DƯƠNG
28/06/2018 BẢO TRÌ ***** AN GIANG
27/06/2018 240-564 LOSS CẦN THƠ
26/06/2018 867-976 WIN 976 VŨNG TÀU
25/06/2018 127-752 LOSS ĐỒNG THÁP
24/06/2018 144-699 LOSS KIÊN GIANG
23/06/2018 236-446 WIN 236 LONG AN
22/06/2018 302-425 LOSS BÌNH DƯƠNG
21/06/2018 268-387 LOSS AN GIANG
20/06/2018 322-333 WIN 333 CẦN THƠ
19/06/2018 521-471 LOSS VŨNG TÀU
18/06/2018 103-540 LOSS ĐỒNG THÁP
17/06/2018 228-923 LOSS KIÊN GIANG
16/06/2018 507-278 LOSS LONG AN

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *