Loading

wait a moment

BẠCH THỦ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi đã loại bỏ những con số không có khả năng về trong ngày. Và tìm ra những bạch thủ đẹp. Lựa chọn được 1 bạch thủ ăn chắc nhất hôm nay.

Với thẻ nạp 1.200.000 VNĐ Bạn sẽ nhận được  BẠCH THỦ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG  ăn chắc hôm nay.
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ  từ 9h00 đến 18h00.
Có thể nạp cộng dồn mệnh giá THẺ CÀO (ví dụ 6 cái thẻ 200k)
 Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, …
A/E LIÊN HỆ EMAIL: giovangchotso.com.vn@gmail.com
Số được gửi đến quý khách ngay sau khi nạp thẻ thành công.

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG
NGÀY BẠCH THỦ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ ĐÀ NẴNG
16/10/2018 204-154 LOSS ĐẮC LẮC
15/10/2018 175-857 LOSS HUẾ
14/10/2018 534-874 LOSS KHÁNH HÒA
13/10/2018 256-765 LOSS ĐÀ NẴNG
12/10/2018 212-126 WIN 126 GIA LAI
11/10/2018 274-584 LOSS BÌNH ĐỊNH
10/10/2018 107-275 LOSS ĐÀ NẴNG
09/10/2018 256-457 LOSS ĐẮC LẮC
08/10/2018 541-984 LOSS HUẾ
07/10/2018 166-277 WIN 166 KHÁNH HÒA
06/10/2018 281-386 LOSS ĐÀ NẴNG
05/10/2018 524-874 LOSS GIA LAI
04/10/2018 520-321 LOSS BÌNH ĐỊNH
03/10/2018 140-244 WIN 244 ĐÀ NẴNG
02/10/2018 528-698 LOSS ĐẮC LẮC
01/10/2018 751-652 LOSS HUẾ
30/09/2018 260-365 LOSS KHÁNH HÒA
29/09/2018 109-019 LOSS ĐÀ NẴNG
28/09/2018 254-145 LOSS GIA LAI
27/09/2018 542-792 LOSS BÌNH ĐỊNH
26/09/2018 263-436 LOSS ĐÀ NẴNG
25/09/2018 460-061 WIN 061 ĐẮC LẮC
24/09/2018 241-352 LOSS HUẾ
23/09/2018 024-564 LOSS KHÁNH HÒA
22/09/2018 426-563 LOSS ĐÀ NẴNG
21/09/2018 880-281 LOSS GIA LAI
20/09/2018 829-547 LOSS BÌNH ĐỊNH
19/09/2018 422-233 WIN 233 ĐÀ NẴNG
18/09/2018 240-105 LOSS ĐẮC LẮC
17/09/2018 015-816 LOSS HUẾ
16/09/2018 075-485 LOSS KHÁNH HÒA
15/09/2018 209-459 LOSS ĐÀ NẴNG
14/09/2018 210-350 LOSS GIA LAI
13/09/2018 452-362 LOSS BÌNH ĐỊNH
12/09/2018 547-748 WIN 748 ĐÀ NẴNG
11/09/2018 430-205 LOSS ĐẮC LẮC
10/09/2018 425-652 LOSS HUẾ
09/09/2018 723-873 WIN 723 KHÁNH HÒA
08/09/2018 247-554 LOSS ĐÀ NẴNG
07/09/2018 320-125 LOSS GIA LAI
06/09/2018 405-854 LOSS BÌNH ĐỊNH
05/09/2018 640-350 LOSS ĐÀ NẴNG
04/09/2018 504-306 LOSS ĐẮC LẮC
03/09/2018 247-597 LOSS HUẾ
02/09/2018 304-540 LOSS KHÁNH HÒA
01/09/2018 814-615 LOSS ĐÀ NẴNG
31/08/2018 521-476 LOSS GIA LAI
30/08/2018 017-271 WIN 017 BÌNH ĐỊNH
29/08/2018 617-474 LOSS ĐÀ NẴNG
28/08/2018 623-873 LOSS ĐẮC LẮC
27/08/2018 089-190 WIN 089 HUẾ
26/08/2018 520-860 LOSS KHÁNH HÒA
25/08/2018 526-762 LOSS ĐÀ NẴNG
24/08/2018 832-334 WIN 334 GIA LAI
23/08/2018 823-235 LOSS BÌNH ĐỊNH
22/08/2018 621-615 LOSS ĐÀ NẴNG
21/08/2018 235-458 LOSS ĐẮC LẮC
20/08/2018 364-369 WIN 369 HUẾ
19/08/2018 286-396 LOSS KHÁNH HÒA
18/08/2018 752-425 LOSS ĐÀ NẴNG
17/08/2018 502-412 LOSS GIA LAI
16/08/2018 147-297 LOSS BÌNH ĐỊNH
15/08/2018 236-786 WIN 786 ĐÀ NẴNG
14/08/2018 208-358 LOSS ĐẮC LẮC
13/08/2018 135-236 LOSS HUẾ
12/08/2018 273-587 LOSS KHÁNH HÒA
11/08/2018 430-204 LOSS ĐÀ NẴNG
10/08/2018 114-015 WIN 015 GIA LAI
09/08/2018 104-863 LOSS BÌNH ĐỊNH
08/08/2018 029-947 LOSS ĐÀ NẴNG
07/08/2018 503-823 LOSS ĐẮC LẮC
06/08/2018 154-256 LOSS HUẾ
05/08/2018 824-475 LOSS KHÁNH HÒA
04/08/2018 401-510 LOSS ĐÀ NẴNG
03/08/2018 092-297 WIN 092 GIA LAI
02/08/2018 150-465 LOSS BÌNH ĐỊNH
01/08/2018 240-145 LOSS ĐÀ NẴNG
31/07/2018 120-470 LOSS ĐẮC LẮC
30/07/2018 231-081 LOSS HUẾ
29/07/2018 821-741 LOSS KHÁNH HÒA
28/07/2018 203-506 LOSS ĐÀ NẴNG
27/07/2018 722-227 WIN 227 GIA LAI
26/07/2018 322-527 LOSS BÌNH ĐỊNH
25/07/2018 281-387 LOSS ĐÀ NẴNG
24/07/2018 219-220 WIN 219 ĐẮC LẮC
23/07/2018 826-965 LOSS HUẾ
22/07/2018 425-570 LOSS KHÁNH HÒA
21/07/2018 529-492 LOSS ĐÀ NẴNG
20/07/2018 412-265 LOSS GIA LAI
19/07/2018 724-564 LOSS BÌNH ĐỊNH
18/07/2018 254-959 WIN 959 ĐÀ NẴNG
17/07/2018 420-725 LOSS ĐẮC LẮC
16/07/2018 181-368 LOSS HUẾ
15/07/2018 141-245 WIN 141 KHÁNH HÒA
14/07/2018 542-697 LOSS ĐÀ NẴNG
13/07/2018 401-502 LOSS GIA LAI
12/07/2018 421-267 LOSS BÌNH ĐỊNH
11/07/2018 301-256 LOSS ĐÀ NẴNG
10/07/2018 084-589 LOSS ĐẮC LẮC
09/07/2018 023-463 LOSS HUẾ
08/07/2018 530-240 LOSS KHÁNH HÒA
07/07/2018 142-247 WIN 247 ĐÀ NẴNG
06/07/2018 125-475 LOSS GIA LAI
05/07/2018 401-265 LOSS BÌNH ĐỊNH
04/07/2018 503-180 LOSS ĐÀ NẴNG
03/07/2018 346-796 WIN 796 ĐẮC LẮC
02/07/2018 215-560 LOSS HUẾ
01/07/2018 BẢO TRÌ ***** KHÁNH HÒA
30/06/2018 BẢO TRÌ ***** ĐÀ NẴNG
29/06/2018 BẢO TRÌ ***** GIA LAI
28/06/2018 BẢO TRÌ ***** BÌNH ĐỊNH
27/06/2018 201-451 LOSS ĐÀ NẴNG
26/06/2018 271-272 WIN 272 ĐẮC LẮC
25/06/2018 502-320 LOSS HUẾ
24/06/2018 140-350 LOSS KHÁNH HÒA
23/06/2018 491-296 LOSS ĐÀ NẴNG
22/06/2018 412-421 WIN 421 GIA LAI
21/06/2018 270-380 LOSS BÌNH ĐỊNH
20/06/2018 425-375 LOSS ĐÀ NẴNG
19/06/2018 233-488 WIN 233 ĐẮC LẮC
18/06/2018 572-473 LOSS HUẾ
17/06/2018 601-150 LOSS KHÁNH HÒA
16/06/2018 142-474 LOSS ĐÀ NẴNG
15/06/2018 402-232 LOSS GIA LAI
14/06/2018 297-887 LOSS BÌNH ĐỊNH
13/06/2018 201-251 LOSS ĐÀ NẴNG
12/06/2018 530-241 LOSS ĐẮC LẮC
11/06/2018 046-647 LOSS HUẾ
10/06/2018 320-421 WIN 421 KHÁNH HÒA
09/06/2018 148-857 LOSS ĐÀ NẴNG
08/06/2018 609-295 LOSS GIA LAI
07/06/2018 237-473 WIN 473 BÌNH ĐỊNH
06/06/2018 802-527 LOSS ĐÀ NẴNG
05/06/2018 802-493 LOSS ĐẮC LẮC
04/06/2018 935-636 LOSS HUẾ
03/06/2018 100-255 LOSS KHÁNH HÒA
02/06/2018 203-308 LOSS ĐÀ NẴNG
01/06/2018 924-574 LOSS GIA LAI
31/05/2018 261-362 WIN 362 BÌNH ĐỊNH
30/05/2018 685-459 LOSS ĐÀ NẴNG
29/05/2018 532-836 LOSS ĐẮC LẮC
28/05/2018 132-437 LOSS HUẾ
27/05/2018 259-160 LOSS KHÁNH HÒA
26/05/2018 124-429 LOSS ĐÀ NẴNG
25/05/2018 106-658 LOSS GIA LAI
24/05/2018 523-832 LOSS BÌNH ĐỊNH
23/05/2018 404-540 WIN 404 ĐÀ NẴNG
22/05/2018 450-595 LOSS ĐẮC LẮC
21/05/2018 619-494 LOSS HUẾ
20/05/2018 267-786 LOSS KHÁNH HÒA
19/05/2018 050-156 LOSS ĐÀ NẴNG
18/05/2018 226-475 LOSS GIA LAI
17/05/2018 624-274 WIN 624 BÌNH ĐỊNH
16/05/2018 536-390 LOSS ĐÀ NẴNG
15/05/2018 658-859 LOSS ĐẮC LẮC
14/05/2018 901-171 WIN 901 HUẾ
13/05/2018 140-050 LOSS KHÁNH HÒA
12/05/2018 523-278 LOSS ĐÀ NẴNG
11/05/2018 719-891 WIN 891 GIA LAI
10/05/2018 670-475 LOSS BÌNH ĐỊNH
09/05/2018 615-295 LOSS ĐÀ NẴNG
08/05/2018 547-487 LOSS ĐẮC LẮC
07/05/2018 320-758 LOSS HUẾ
06/05/2018 100-255 WIN 255 KHÁNH HÒA
05/05/2018 045-824 LOSS ĐÀ NẴNG
04/05/2018 428-108 LOSS GIA LAI
03/05/2018 221-035 WIN 035(G7) BÌNH ĐỊNH
02/05/2018 930-831 WIN 930 ĐÀ NẴNG
01/05/2018 358-868 LOSS ĐẮC LẮC
30/04/2018 015-473 LOSS HUẾ
29/04/2018 205-598 LOSS KHÁNH HÒA
28/04/2018 247-174 LOSS ĐÀ NẴNG
27/04/2018 239-159 LOSS GIA LAI
26/04/2018 514-423 LOSS BÌNH ĐỊNH
25/04/2018 621-431 WIN 621 ĐÀ NẴNG
24/04/2018 859-760 WIN 760 ĐẮC LẮC
23/04/2018 128-578 LOSS HUẾ
22/04/2018 763-628 LOSS KHÁNH HÒA
21/04/2018 056-568 LOSS ĐÀ NẴNG
20/04/2018 579-480 WIN 579 GIA LAI
19/04/2018 425-781 LOSS BÌNH ĐỊNH
18/04/2018 614-539 LOSS ĐÀ NẴNG
17/04/2018 263-054 LOSS ĐẮC LẮC
16/04/2018 584-998 WIN 998 HUẾ
15/04/2018 536-278 LOSS KHÁNH HÒA
14/04/2018 071-232 LOSS ĐÀ NẴNG
13/04/2018 307-708 LOSS GIA LAI
12/04/2018 105-285 LOSS BÌNH ĐỊNH
11/04/2018 532-487 LOSS ĐÀ NẴNG
10/04/2018 653-154 WIN 154 ĐẮC LẮC
09/04/2018 102-652 LOSS HUẾ
08/04/2018 231-181 LOSS KHÁNH HÒA
07/04/2018 245-859 LOSS ĐÀ NẴNG
06/04/2018 017-071 WIN 017 GIA LAI
05/04/2018 618-532 LOSS BÌNH ĐỊNH
04/04/2018 240-845 LOSS ĐÀ NẴNG
03/04/2018 305-225 WIN 305 ĐẮC LẮC
02/04/2018 BẢO TRÌ **** HUẾ
1/04/2018 BẢO TRÌ **** KHÁNH HÒA

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *