BẠCH THỦ ĐUÔI MIỀN TRUNG

SOI CẦU MIỀN TRUNG

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 BẠCH THỦ ĐUÔI MIỀN TRUNG, Giá: 800.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐUÔI MIỀN TRUNG
NGÀY BẠCH THỦ ĐUÔI MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ TT.HUẾ
27/09/2020 91 LOSS KHÁNH HÒA
26/09/2020 58 LOSS ĐÀ NẴNG
25/09/2020 76 LOSS GIA LAI
24/09/2020 05 WIN 05 BÌNH ĐỊNH
23/09/2020 36 LOSS ĐÀ NẴNG
22/09/2020 51 LOSS ĐẮC LẮC
21/09/2020 98 LOSS TT.HUẾ
20/09/2020 03 WIN 03 KHÁNH HÒA
19/09/2020 02 LOSS ĐÀ NẴNG
18/09/2020 30 LOSS GIA LAI
17/09/2020 51 LOSS BÌNH ĐỊNH
16/09/2020 11 WIN 11 ĐÀ NẴNG
15/09/2020 82 LOSS ĐẮC LẮC
14/09/2020 36 LOSS TT.HUẾ
13/09/2020 40 LOSS KHÁNH HÒA
12/09/2020 35 LOSS ĐÀ NẴNG
11/09/2020 62 LOSS GIA LAI
10/09/2020 97 LOSS BÌNH ĐỊNH
09/09/2020 36 WIN 36 ĐÀ NẴNG
08/09/2020 05 LOSS ĐẮC LẮC
07/09/2020 40 LOSS TT.HUÊ
06/09/2020 92 WIN 92 KHÁNH HÒA
05/09/2020 06 LOSS ĐÀ NẴNG
04/09/2020 17 LOSS GIA LAI
03/09/2020 23 LOSS BÌNH ĐỊNH
02/09/2020 14 WIN 14 ĐÀ NẴNG
01/09/2020 57 LOSS ĐẮC LẮC
31/08/2020 02 LOSS TT.HUẾ
30/08/2020 74 LOSS KHÁNH HÒA
29/08/2020 15 WIN 15 ĐÀ NẴNG
28/08/2020 69 LOSS GIA LAI
27/08/2020 47 LOSS BÌNH ĐỊNH
26/08/2020 09 LOSS ĐÀ NẴNG
25/08/2020 52 WIN 52 ĐẮC LẮC
24/08/2020 12 LOSS TT.HUẾ
23/08/2020 98 LOSS KHÁNH HÒA
22/08/2020 62 LOSS ĐÀ NẴNG
21/08/2020 25 LOSS GIA LAI
20/08/2020 67 WIN 67 BÌNH ĐỊNH
19/08/2020 19 LOSS ĐÀ NẴNG
18/08/2020 48 LOSS ĐẮC LẮC
17/08/2020 10 WIN 10 TT.HUẾ
16/08/2020 82 LOSS KHÁNH HÒA
15/08/2020 47 LOSS ĐÀ NẴNG
14/08/2020 14 LOSS GIA LAI
13/08/2020 32 WIN 32 BÌNH ĐỊNH
12/08/2020 65 LOSS ĐÀ NẴNG
11/08/2020 01 LOSS ĐẮC LẮC
10/08/2020 97 WIN 97 TT.HUẾ
09/08/2020 45 LOSS KHÁNH HÒA
08/08/2020 82 LOSS ĐÀ NẴNG
07/08/2020 05 LOSS GIA LAI
06/08/2020 01 LOSS BÌNH ĐỊNH
05/08/2020 47 LOSS ĐÀ NẴNG
04/08/2020 89 LOSS ĐẮC LẮC
03/08/2020 51 WIN 51 TT.HUẾ
02/08/2020 16 LOSS KHÁNH HÒA
01/08/2020 68 LOSS ĐÀ NẴNG
31/07/2020 56 LOSS GIA LAI
30/07/2020 28 LOSS BÌNH ĐỊNH
29/07/2020 01 WIN 01 ĐÀ NẴNG
28/07/2020 74 LOSS ĐẮC LẮC
27/07/2020 12 LOSS TT.HUẾ
26/07/2020 80 LOSS KHÁNH HÒA
25/07/2020 97 LOSS ĐÀ NẴNG
24/07/2020 42 LOSS GIA LAI
23/07/2020 59 LOSS BÌNH ĐỊNH
22/07/2020 80 WIN 80 ĐÀ NẴNG
21/07/2020 25 LOSS ĐẮC LẮC
20/07/2020 45 LOSS TT.HUẾ
19/07/2020 88 WIN 88 KHÁNH HÒA
18/07/2020 43 LOSS ĐÀ NẴNG
17/07/2020 17 LOSS GIA LAI
16/07/2020 28 LOSS BÌNH ĐỊNH
15/07/2020 41 LOSS ĐÀ NẴNG
14/07/2020 52 WIN 52 ĐẮC LẮC
13/07/2020 23 LOSS TT.HUẾ
12/07/2020 12 LOSS KHÁNH HÒA
11/07/2020 57 LOSS ĐÀ NẴNG
10/07/2020 82 LOSS GIA LAI
09/07/2020 54 LOSS BÌNH ĐỊNH
08/07/2020 48 LOSS ĐÀ NẴNG
07/07/2020 15 LOSS ĐẮC LẮC
06/07/2020 01 LOSS TT.HUẾ
05/07/2020 73 WIN 73 KHÁNH HÒA
04/07/2020 37 LOSS ĐÀ NẴNG
03/07/2020 52 LOSS GIA LAI
02/07/2020 86 WIN 86 BÌNH ĐỊNH
01/07/2020 65 LOSS ĐÀ NẴNG
30/06/2020 38 LOSS ĐẮC LẮC
29/06/2020 06 WIN 06 TT.HUẾ
28/06/2020 93 LOSS KHÁNH HÒA
27/06/2020 42 LOSS ĐÀ NẴNG
26/06/2020 62 LOSS GIA LAI
25/06/2020 53 WIN 53 BÌNH ĐỊNH
24/06/2020 54 LOSS ĐÀ NẴNG
23/06/2020 46 LOSS ĐẮC LẮC
22/06/2020 36 LOSS TT.HUẾ
21/06/2020 17 WIN 17 KHÁNH HÒA
20/06/2020 69 LOSS ĐÀ NẴNG
19/06/2020 06 WIN 06 GIA LAI
18/06/2020 97 LOSS BÌNH ĐỊNH
17/06/2020 05 LOSS ĐÀ NẴNG
16/06/2020 68 WIN 68 ĐẮC LẮC
15/06/2020 12 LOSS TT.HUẾ
14/06/2020 54 LOSS KHÁNH HÒA
13/06/2020 61 LOSS ĐÀ NẴNG
12/06/2020 82 WIN 82 GIA LAI
11/06/2020 01 LOSS BÌNH ĐỊNH
10/06/2020 87 LOSS ĐÀ NẴNG
09/06/2020 24 LOSS ĐẮC LẮC
08/06/2020 92 WIN 92 TT.HUẾ
07/06/2020 29 LOSS KHÁNH HÒA
06/06/2020 78 LOSS ĐÀ NẴNG
05/06/2020 56 LOSS GIA LAI
04/06/2020 14 WIN 14 BÌNH ĐỊNH
03/06/2020 23 LOSS ĐÀ NẴNG
02/06/2020 40 LOSS ĐẮC LẮC
01/06/2020 52 LOSS TT.HUẾ
31/05/2020 40 WIN 40 KHÁNH HÒA
30/05/2020 30 LOSS ĐÀ NẴNG
29/05/2020 18 LOSS GIA LAI
28/05/2020 50 WIN 50 BÌNH ĐỊNH
27/05/2020 22 LOSS ĐÀ NẴNG
26/05/2020 65 LOSS ĐẮC LẮC
25/05/2020 39 LOSS TT.HUẾ
24/05/2020 22 WIN 22 KHÁNH HÒA
23/05/2020 87 LOSS ĐÀ NẴNG
22/05/2020 05 LOSS GIA LAI
21/05/2020 10 LOSS BÌNH ĐỊNH
20/05/2020 47 WIN 47 ĐÀ NẴNG
19/05/2020 69 LOSS ĐẮC LẮC
18/05/2020 52 LOSS TT.HUẾ
17/05/2020 71 WIN 71 KHÁNH HÒA
16/05/2020 05 LOSS ĐÀ NẴNG
15/05/2020 91 LOSS GIA LAI
14/05/2020 53 WIN 53 BÌNH ĐỊNH
13/05/2020 24 LOSS ĐÀ NẴNG
12/05/2020 15 LOSS ĐẮC LẮC
11/05/2020 92 WIN 92 TT.HUẾ
10/05/2020 71 LOSS KHÁNH HÒA
09/05/2020 85 LOSS ĐÀ NẴNG
08/05/2020 01 LOSS GIA LAI
07/05/2020 14 LOSS BÌNH ĐỊNH
06/05/2020 47 LOSS ĐÀ NẴNG
05/05/2020 81 WIN 81 ĐẮC LẮC
04/05/2020 48 LOSS TT.HUẾ
03/05/2020 73 LOSS KHÁNH HÒA
02/05/2020 85 LOSS ĐÀ NẴNG
01/05/2020 30 WIN 30 GIA LAI
30/04/2020 52 LOSS BÌNH ĐỊNH
29/04/2020 30 LOSS ĐÀ NẴNG
28/04/2020 26 WIN 26 ĐẮC LẮC
27/04/2020 75 LOSS TT.HUẾ
26/04/2020 41 LOSS KHÁNH HÒA
25/04/2020 86 WIN 86 ĐÀ NẴNG
24/04/2020 56 LOSS GIA LAI
31/03/2020 42 LOSS ĐẮC LẮC
30/03/2020 00 LOSS TT.HUẾ
29/03/2020 95 LOSS KHÁNH HÒA
28/03/2020 28 WIN 28 ĐÀ NẮNG
27/03/2020 11 LOSS GIA LAI
26/03/2020 32 LOSS BÌNH ĐỊNH
25/03/2020 45 LOSS ĐÀ NẴNG
24/03/2020 21 WIN 21 ĐẮC LẮC
23/03/2020 01 LOSS TT.HUẾ
22/03/2020 25 LOSS KHÁNH HÒA
21/03/2020 47 LOSS ĐÀ NẴNG
20/03/2020 52 WIN 52 GIA LAI
19/03/2020 44 LOSS BÌNH ĐỊNH
18/03/2020 79 LOSS ĐÀ NẴNG
17/03/2020 18 WIN 18 ĐẮC LẮC
16/03/2020 54 LOSS TT.HUẾ
15/03/2020 65 LOSS KHÁNH HÒA
14/03/2020 23 WIN 23 ĐÀ NẴNG
13/03/2020 26 LOSS GIA LAI
12/03/2020 02 LOSS BÌNH ĐỊNH
11/03/2020 63 LOSS ĐÀ NẴNG
10/03/2020 16 WIN 16 ĐẮC LẮC
09/03/2020 51 LOSS TT.HUẾ
08/03/2020 78 LOSS KHÁNH HÒA
07/03/2020 45 LOSS ĐÀ NẴNG
06/03/2020 61 WIN 61 GIA LAI
05/03/2020 56 LOSS BÌNH ĐỊNH
04/03/2020 19 LOSS ĐÀ NẴNG
03/03/2020 26 LOSS ĐẮC LẮC
02/03/2020 25 LOSS TT.HUẾ
01/03/2020 45 LOSS KHÁNH HÒA
29/02/2020 71 WIN 71 ĐÀ NẴNG
28/02/2020 68 LOSS GIA LAI
27/02/2020 01-10 LOSS BÌNH ĐỊNH
26/02/2020 05 LOSS ĐÀ NẴNG
25/02/2020 36 WIN 36 ĐẮC LẮC
24/02/2020 51 LOSS TT.HUẾ
23/02/2020 47 LOSS KHÁNH HÒA
22/02/2020 39 WIN 39 ĐÀ NẴNG
21/02/2020 25 LOSS GIA LAI
20/02/2020 11 LOSS BÌNH ĐỊNH
19/02/2020 60 LOSS ĐÀ NẴNG
18/02/2020 87 WIN 87 ĐẮC LẮC
17/02/2020 98 LOSS TT.HUẾ
16/02/2020 64 LOSS KHÁNH HÒA
15/02/2020 25 LOSS ĐÀ NẴNG
14/02/2020 07 WIN 07 GIA LAI
13/02/2020 60 LOSS BÌNH ĐỊNH
12/02/2020 51 LOSS ĐÀ NẴNG
11/02/2020 27 LOSS ĐẮC LẮC
10/02/2020 81 WIN 81 TT.HUẾ
09/02/2020 29 LOSS KHÁNH HÒA
08/02/2020 68 LOSS ĐÀ NẴNG
07/02/2020 14 WIN 14 GIA LAI
06/02/2020 71 LOSS BÌNH ĐỊNH
05/02/2020 82 LOSS ĐÀ NẴNG
04/02/2020 35 LOSS ĐẮC LẮC
03/02/2020 22 WIN 22 TT.HUẾ
02/02/2020 11 LOSS KHÁNH HÒA
01/02/2020 47 LOSS ĐÀ NẴNG