DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG

SOI CẦU MIỀN TRUNG

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG, Giá: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG
NGÀY DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ KHÁNH HÒA
19/10/2019 06-60-56-65-32-33 LOSS ĐÀ NẴNG
18/10/2019 28-82-29-92-39-93 WIN 39 GIA LAI
17/10/2019 04-40-49-94-95-59 LOSS BÌNH ĐỊNH
16/10/2019 12-21-35-53-56-65 LOSS ĐÀ NẴNG
15/10/2019 34-43-48-84-89-98 WIN 43 ĐẮC LẮC
14/10/2019 02-20-12-21-15-51 LOSS TT.HUẾ
13/10/2019 38-83-39-93-59-95 LOSS KHÁNH HÒA
12/10/2019 57-75-59-95-79-97 LOSS ĐÀ NẴNG
11/10/2019 03-30-08-80-09-90 WIN 08 GIA LAI
10/10/2019 13-31-18-81-58-85 LOSS BÌNH ĐỊNH
09/10/2019 02-20-06-60-17-71 LOSS ĐÀ NẴNG
08/10/2019 12-21-26-62-56-65 LOSS ĐẮC LẮC
07/10/2019 25-52-47-74-35-53 WIN 53 TT.HUẾ
06/10/2019 35-53-38-83-58-85 LOSS KHÁNH HÒA
05/10/2019 03-30-20-02-23-32 LOSS ĐÀ NẴNG
04/10/2019 27-72-37-73-38-83 WIN 37 GIA LAI
03/10/2019 24-42-34-43-23-32 LOSS BÌNH ĐỊNH
02/10/2019 45-54-46-64-56-65 LOSS ĐÀ NẴNG
01/10/2019 02-20-06-60-26-62 LOSS ĐẮC LẮC
30/09/2019 03-30-08-80-58-85 WIN 80 TT.HUẾ
29/09/2019 34-43-48-84-89-98 LOSS KHÁNH HÒA
28/09/2019 03-30-35-53-58-85 LOSS ĐÀ NẴNG
27/09/2019 00-55-05-50-15-51 WIN 50 GIA LAI
26/09/2019 28-82-78-87-79-97 LOSS BÌNH ĐỊNH
25/09/2019 01-10-15-51-56-65 LOSS ĐÀ NẴNG
24/09/2019 12-21-23-32-36-63 WIN 32 ĐẮC LẮC
23/09/2019 15-51-17-71-57-75 LOSS TT.HUẾ
22/09/2019 15-51-01-10-06-60 LOSS KHÁNH HÒA
21/09/2019 47-74-58-85-69-96 LOSS ĐÀ NẴNG
20/09/2019 23-32-26-62-28-82 WIN 28 GIA LAI
19/09/2019 17-71-27-72-67-76 LOSS BÌNH ĐỊNH
18/09/2019 48-84-78-87-63-36 LOSS ĐÀ NẴNG
17/09/2019 35-53-45-54-56-65 WIN 54 ĐẮC LẮC
16/09/2019 24-42-47-74-79-97 LOSS TT.HUẾ
15/09/2019 NGHỈ NGHỈ KHÁNH HÒA
14/09/2019 NGHỈ NGHỈ ĐÀ NẴNG
13/09/2019 NGHỈ NGHỈ GIA LAI
12/09/2019 22-77-27-72-37-73 LOSS BÌNH ĐỊNH
11/09/2019 06-60-16-61-26-62 WIN 61 ĐÀ NẴNG
10/09/2019 47-74-48-84-78-87 LOSS ĐẮC LẮC
09/09/2019 06-60-56-65-69-96 LOSS TT.HUẾ
08/09/2019 14-41-15-51-45-54 WIN 15 KHÁNH HÒA
07/09/2019 01-10-02-20-12-21 LOSS ĐÀ NẴNG
06/09/2019 24-42-26-62-36-63 LOSS GIA LAI
05/09/2019 47-74-48-84-78-87 LOSS BÌNH ĐỊNH
04/09/2019 23-32-28-82-38-83 WIN 28 ĐÀ NẴNG
03/09/2019 56-65-59-95-89-98 LOSS ĐẮC LẮC
02/09/2019 04-40-09-90-59-95 LOSS TT.HUẾ
01/09/2019 08-80-58-85-59-95 WIN 85 KHÁNH HÒA