DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG

SOI CẦU MIỀN TRUNG

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG, Giá: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG
NGÀY DÀN ĐUÔI 6 SỐ MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ KHÁNH HÒA
17/08/2019 14-41-15-51-45-54 WIN 14 ĐÀ NẴNG
16/08/2019 02-20-25-52-35-53 LOSS GIA LAI
15/08/2019 78-87-57-75-59-95 LOSS BÌNH ĐỊNH
14/08/2019 36-63-39-93-76-67 LOSS ĐÀ NẴNG
13/08/2019 04-40-09-90-59-95 WIN 90 ĐẮC LẮC
12/08/2019 25-52-26-62-56-65 LOSS TT.HUẾ
11/08/2019 45-54-47-74-57-75 LOSS KHÁNH HÒA
10/08/2019 15-51-56-65-03-30 LOSS ĐÀ NẴNG
09/08/2019 47-74-48-84-78-87 LOSS GIA LAI
08/08/2019 58-85-59-95-89-98 WIN 59 BÌNH ĐỊNH
07/08/2019 24-42-25-52-58-85 LOSS ĐÀ NẴNG
06/08/2019 02-20-03-30-04-40 LOSS ĐẮC LẮC
05/08/2019 47-74-78-87-68-86 LOSS TT.HUẾ
04/08/2019 04-40-14-41-46-64 WIN 41 KHÁNH HÒA
03/08/2019 47-74-79-97-58-85 LOSS ĐÀ NẴNG
02/08/2019 01-10-03-30-13-31 LOSS GIA LAI
01/08/2019 04-40-24-42-34-43 LOSS BÌNH ĐỊNH
31/07/2019 23-32-37-73-78-87 WIN 37 ĐÀ NẴNG
30/07/2019 25-52-28-82-58-85 LOSS ĐẮC LẮC
29/07/2019 47-74-48-84-89-98 LOSS TT.HUẾ
28/07/2019 02-20-07-70-27-72 LOSS KHÁNH HÒA
27/07/2019 38-83-48-84-58-85 WIN 48 ĐÀ NẴNG
26/07/2019 14-41-15-51-25-52 LOSS GIA LAI
25/07/2019 56-65-57-75-76-67 LOSS BÌNH ĐỊNH
24/07/2019 34-43-35-53-39-93 WIN 35 ĐÀ NẴNG
23/07/2019 23-32-27-72-38-83 LOSS ĐẮC LẮC
22/07/2019 02-20-12-21-26-62 LOSS TT HUẾ
21/07/2019 02-20-05-50-52-25 LOSS KHÁNH HÒA
20/07/2019 16-61-17-71-18-81 WIN 71 ĐÀ NẴNG
19/07/2019 19-91-14-41-24-42 LOSS GIA LAI
18/07/2019 12-21-17-71-67-76 LOSS BÌNH ĐỊNH
17/07/2019 44-55-45-54-46-64 WIN 45 ĐÀ NẴNG
16/07/2019 14-41-15-51-45-54 LOSS ĐẮC LẮC
15/07/2019 47-74-48-84-78-87 LOSS TT.HUẾ
14/07/2019 04-40-45-54-46-64 WIN 45 KHÁNH HÒA
13/07/2019 23-32-25-52-35-53 LOSS ĐÀ NẴNG
12/07/2019 14-41-45-54-46-64 LOSS GIA LAI
11/07/2019 02-20-25-52-57-75 WIN 75 BÌNH ĐỊNH
10/07/2019 23-32-28-82-29-92 LOSS ĐÀ NẴNG
09/07/2019 12-21-17-71-67-76 LOSS ĐẮC LẮC
08/07/2019 17-71-78-87-80-08 LOSS TT.HUẾ
07/07/2019 39-93-49-94-44-99 WIN 94 KHÁNH HÒA
06/07/2019 17-71-18-81-78-87 LOSS ĐÀ NẴNG
05/07/2019 46-64-69-96-35-53 LOSS GIA LAI
04/07/2019 15-51-19-91-59-95 LOSS BÌNH ĐỊNH
03/07/2019 26-62-67-76-78-87 WIN 67 ĐÀ NẴNG
02/07/2019 48-84-78-87-89-98 LOSS ĐẮC LẮC
01/07/2019 04-40-05-50-45-54 LOSS TT.HUẾ