LÔ 2 SỐ MIỀN TRUNG

SOI CẦU MIỀN TRUNG

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

 LÔ 2 SỐ MIỀN TRUNG, Giá: 300.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐÁ 2 SỐ MIỀN TRUNG
NGÀY BẠCH THỦ ĐÁ 2 SỐ MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ TT.HUẾ
27/09/2020 17-85 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
26/09/2020 25-76 WIN 25 ĐÀ NẴNG
25/09/2020 52-01 LOSS GIA LAI
24/09/2020 12-45 WIN 12 BÌNH ĐỊNH
23/09/2020 73-34 WIN ĐÁ ĐÀ NẴNG
22/09/2020 20-47 WIN 20 ĐẮC LẮC
21/09/2020 01-75 LOSS TT.HUẾ
20/09/2020 04-78 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
19/09/2020 18-46 WIN 18 ĐÀ NẴNG
18/09/2020 03-28 WIN ĐÁ GIA LAI
17/09/2020 07-78 LOSS BÌNH ĐỊNH
16/09/2020 52-89 WIN 89 ĐÀ NẴNG
15/09/2020 58-74 LOSS ĐẮC LẮC
14/09/2020 42-89 WIN 42 TT.HUẾ
13/09/2020 76-39 LOSS KHÁNH HÒA
12/09/2020 10-57 WIN 10 ĐÀ NẴNG
11/09/2020 19-31 WIN ĐÁ GIA LAI
10/09/2020 08-47 WIN 47 BÌNH ĐỊNH
09/09/2020 15-41 WIN 15 ĐÀ NẴNG
08/09/2020 45-63 LOSS ĐẮC LẮC
07/09/2020 65-17 LOSS TT.HUÊ
06/09/2020 35-74 WIN 35x2 KHÁNH HÒA
05/09/2020 45-39 WIN 39 ĐÀ NẴNG
04/09/2020 23-51 LOSS GIA LAI
03/09/2020 29-15 WIN 29 BÌNH ĐỊNH
02/09/2020 56-12 LOSS ĐÀ NẴNG
01/09/2020 54-89 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
31/08/2020 28-74 WIN 28 TT.HUẾ
30/08/2020 01-84 LOSS KHÁNH HÒA
29/08/2020 01-39 LOSS ĐÀ NẴNG
28/08/2020 02-79 WIN ĐÁ GIA LAI
27/08/2020 59-32 WIN 59 BÌNH ĐỊNH
26/08/2020 03-61 WIN 03x3 ĐÀ NẴNG
25/08/2020 28-36 LOSS ĐẮC LẮC
24/08/2020 53-78 LOSS TT.HUẾ
23/08/2020 63-74 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
22/08/2020 08-12 WIN 08x2 ĐÀ NẴNG
21/08/2020 23-78 LOSS GIA LAI
20/08/2020 25-36 WIN 36 BÌNH ĐỊNH
19/08/2020 58-34 WIN 34 ĐÀ NẴNG
18/08/2020 26-54 LOSS ĐẮC LẮC
17/08/2020 25-62 LOSS TT.HUẾ
16/08/2020 06-85 WIN 06x2 KHÁNH HÒA
15/08/2020 19-63 WIN 19 ĐÀ NẴNG
14/08/2020 14-77 WIN ĐÁ GIA LAI
13/08/2020 05-93 LOSS BÌNH ĐỊNH
12/08/2020 01-86 WIN 86 ĐÀ NẴNG
11/08/2020 73-68 WIN 68 ĐẮC LẮC
10/08/2020 15-28 LOSS TT.HUẾ
09/08/2020 37-59 LOSS KHÁNH HÒA
08/08/2020 28-36 WIN 28 ĐÀ NẴNG
07/08/2020 25-39 WIN 25 GIA LAI
06/08/2020 20-76 WIN ĐÁ BÌNH ĐỊNH
05/08/2020 46-78 WIN 46 ĐÀ NẴNG
04/08/2020 14-37 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
03/08/2020 47-09 WIN 47 TT.HUẾ
02/08/2020 19-54 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
01/08/2020 45-23 LOSS ĐÀ NẴNG
31/07/2020 28-93 WIN 93 GIA LAI
30/07/2020 01-74 WIN 74 BÌNH ĐỊNH
29/07/2020 36-78 LOSS ĐÀ NẴNG
28/07/2020 78-29 WIN 29 ĐẮC LẮC
27/07/2020 58-76 WIN ĐÁ TT.HUẾ
26/07/2020 01-36 WIN 01 KHÁNH HÒA
25/07/2020 54-63 LOSS ĐÀ NẴNG
24/07/2020 08-89 WIN 89 GIA LAI
23/07/2020 45-23 WIN 23 BÌNH ĐỊNH
22/07/2020 58-91 WIN 58 ĐÀ NẴNG
21/07/2020 41-65 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
20/07/2020 15-39 WIN 15 TT.HUẾ
19/07/2020 01-27 LOSS KHÁNH HÒA
18/07/2020 03-37 LOSS ĐÀ NẴNG
17/07/2020 28-79 WIN 28 GIA LAI
16/07/2020 78-36 WIN ĐÁ BÌNH ĐỊNH
15/07/2020 74-56 WIN 74 ĐÀ NẴNG
14/07/2020 47-53 LOSS ĐẮC LẮC
13/07/2020 78-96 WIN 96 TT.HUẾ
12/07/2020 03-98 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
11/07/2020 24-76 WIN 76 ĐÀ NẴNG
10/07/2020 36-95 WIN 95 GIA LAI
09/07/2020 31-54 LOSS BÌNH ĐỊNH
08/07/2020 47-69 LOSS ĐÀ NẴNG
07/07/2020 05-37 WIN 37 ĐẮC LẮC
06/07/2020 21-36 WIN 21x2 TT.HUẾ
05/07/2020 09-73 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
04/07/2020 01-60 LOSS ĐÀ NẴNG
03/07/2020 02-93 LOSS GIA LAI
02/07/2020 05-72 WIN 72x2 BÌNH ĐỊNH
01/07/2020 15-76 LOSS ĐÀ NẴNG
30/06/2020 01-78 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
29/06/2020 03-89 WIN 03 TT.HUẾ
28/06/2020 01-70 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
27/06/2020 63-19 LOSS ĐÀ NẴNG
26/06/2020 28-15 LOSS GIA LAI
25/06/2020 03-92 WIN 92 BÌNH ĐỊNH
24/06/2020 05-47 WIN ĐÁ ĐÀ NẴNG
23/06/2020 06-47 WIN 06 ĐẮC LẮC
22/06/2020 58-23 LOSS TT.HUẾ
21/06/2020 17-58 WIN 17x2 KHÁNH HÒA
20/06/2020 10-75 WIN 10 ĐÀ NẴNG
19/06/2020 01-96 WIN ĐÁ GIA LAI
18/06/2020 09-28 WIN 09 BÌNH ĐỊNH
17/06/2020 04-60 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
15/06/2020 01-18 WIN 18 TT.HUẾ
14/06/2020 03-69 LOSS KHÁNH HÒA
13/06/2020 14-52 WIN ĐÁ ĐÀ NẴNG
12/06/2020 02-36 WIN 02 GIA LAI
11/06/2020 57-86 WIN 57 BÌNH ĐỊNH
10/06/2020 10-37 WIN 10x2 ĐÀ NẴNG
09/06/2020 05-73 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
08/06/2020 06-37 LOSS TT.HUẾ
07/06/2020 25-78 WIN 25 KHÁNH HÒA
06/06/2020 28-71 WIN 28 ĐÀ NẴNG
05/06/2020 18-60 WIN 60x2 GIA LAI
04/06/2020 09-64 WIN 09 BÌNH ĐỊNH
03/06/2020 53-18 LOSS ĐÀ NẴNG
02/06/2020 05-37 LOSS ĐẮC LẮC
01/06/2020 01-28 WIN ĐÁ TT.HUẾ
31/05/2020 07-29 WIN 29 KHÁNH HÒA
30/05/2020 01-28 WIN ĐÁ ĐÀ NẴNG
29/05/2020 14-69 WIN 14 GIA LAI
28/05/2020 36-85 WIN 85 BÌNH ĐỊNH
27/05/2020 22-56 LOSS ĐÀ NẴNG
26/05/2020 59-92 WIN 92x2 ĐẮC LẮC
25/05/2020 36-79 WIN 36 TT.HUẾ
24/05/2020 24-90 WIN 24 KHÁNH HÒA
23/05/2020 01-83 LOSS ĐÀ NẴNG
22/05/2020 01-39 WIN ĐÁ GIA LAI
21/05/2020 46-89 WIN ĐÁ BÌNH ĐỊNH
20/05/2020 27-89 WIN 27 ĐÀ NẴNG
19/05/2020 17-36 WIN 36 ĐẮC LẮC
18/05/2020 14-78 LOSS TT.HUẾ
17/05/2020 28-36 LOSS KHÁNH HÒA
16/05/2020 03-28 WIN 03 ĐÀ NẴNG
15/05/2020 09-36 WIN ĐÁ GIA LAI
14/05/2020 27-41 WIN 27x2 BÌNH ĐỊNH
13/05/2020 17-45 WIN 17x2 ĐÀ NẴNG
12/05/2020 85-63 LOSS ĐẮC LẮC
11/05/2020 15-23 WIN 23 TT.HUẾ
10/05/2020 03-51 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
09/05/2020 23-61 WIN 23 ĐÀ NẴNG
08/05/2020 47-58 LOSS GIA LAI
07/05/2020 15-29 WIN 15 BÌNH ĐỊNH
06/05/2020 28-19 WIN 28 ĐÀ NẴNG
05/05/2020 39-41 WIN 39 ĐẮC LẮC
04/05/2020 02-56 WIN ĐÁ TT.HUẾ
03/05/2020 57-83 WIN 83 KHÁNH HÒA
02/05/2020 62-70 LOSS ĐÀ NẴNG
01/05/2020 15-27 LOSS GIA LAI
30/04/2020 12-64 WIN 64 BÌNH ĐỊNH
29/04/2020 78-16 LOSS ĐÀ NẴNG
28/04/2020 28-79 WIN 28 ĐẮC LẮC
27/04/2020 01-73 WIN 73 TT.HUẾ
26/04/2020 58-93 LOSS KHÁNH HÒA
25/04/2020 26-41 WIN 26 ĐÀ NẴNG
24/04/2020 19-25 WIN ĐÁ GIA LAI
31/03/2020 75-82 LOSS ĐẮC LẮC
30/03/2020 25-68 WIN 25 TT.HUẾ
29/03/2020 01-90 LOSS KHÁNH HÒA
28/03/2020 07-64 WIN 64x2 ĐÀ NẮNG
27/03/2020 07-81 WIN ĐÁ GIA LAI
26/03/2020 57-89 LOSS BÌNH ĐỊNH
25/03/2020 45-61 LOSS ĐÀ NẴNG
24/03/2020 14-86 LOSS ĐẮC LẮC
23/03/2020 08-93 WIN 08x2 TT.HUẾ
22/03/2020 23-56 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
21/03/2020 01-70 WIN 70x2 ĐÀ NẴNG
20/03/2020 86-15 LOSS GIA LAI
19/03/2020 15-48 LOSS BÌNH ĐỊNH
18/03/2020 76-93 LOSS ĐÀ NẴNG
17/03/2020 14-76 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
16/03/2020 29-36 WIN 36 TT.HUẾ
15/03/2020 59-71 WIN 59 KHÁNH HÒA
14/03/2020 08-45 WIN 08 ĐÀ NẴNG
13/03/2020 39-74 LOSS GIA LAI
12/03/2020 01-46 WIN 01 BÌNH ĐỊNH
11/03/2020 24-37 WIN ĐÁ ĐÀ NẴNG
10/03/2020 27-67 WIN 67 ĐẮC LẮC
09/03/2020 20-36 LOSS TT.HUẾ
08/03/2020 47-38 WIN 47 KHÁNH HÒA
07/03/2020 28-37 LOSS ĐÀ NẴNG
06/03/2020 42-68 WIN 42 GIA LAI
05/03/2020 37-62 WIN ĐÁ BÌNH ĐỊNH
04/03/2020 01-39 LOSS ĐÀ NẴNG
03/03/2020 05-28 LOSS ĐẮC LẮC
02/03/2020 15-20 WIN 20 TT.HUẾ
01/03/2020 10-37 WIN 10 KHÁNH HÒA
29/02/2020 32-78 WIN ĐÁ ĐÀ NẴNG
28/02/2020 28-46 WIN 28 GIA LAI
27/02/2020 07-51 WIN 07 BÌNH ĐỊNH
26/02/2020 08-43 WIN 08 ĐÀ NẴNG
25/02/2020 29-58 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
24/02/2020 36-78 LOSS TT.HUẾ
23/02/2020 32-79 LOSS KHÁNH HÒA
22/02/2020 01-76 WIN 76 ĐÀ NẴNG
21/02/2020 06-17 WIN 06 GIA LAI
20/02/2020 03-26 WIN ĐÁ BÌNH ĐỊNH
19/02/2020 09-23 WIN 09 ĐÀ NẴNG
18/02/2020 03-65 LOSS ĐẮC LẮC
17/02/2020 12-69 LOSS TT.HUẾ
16/02/2020 08-12 WIN ĐÁ KHÁNH HÒA
15/02/2020 01-52 WIN 01 ĐÀ NẴNG
14/02/2020 17-64 LOSS GIA LAI
13/02/2020 32-17 LOSS BÌNH ĐỊNH
12/02/2020 01-67 WIN ĐÁ ĐÀ NẴNG
11/02/2020 59-23 WIN 59 ĐẮC LẮC
10/02/2020 36-84 LOSS TT.HUẾ
09/02/2020 51-79 LOSS KHÁNH HÒA
08/02/2020 02-78 WIN 02x2 ĐÀ NẴNG
07/02/2020 26-94 LOSS GIA LAI
06/02/2020 02-48 WIN 48 BÌNH ĐỊNH
05/02/2020 05-28 WIN 28 ĐÀ NẴNG
04/02/2020 58-37 WIN ĐÁ ĐẮC LẮC
03/02/2020 52-47 LOSS TT.HUẾ
02/02/2020 19-35 WIN 19x2 KHÁNH HÒA
01/02/2020 36-52 LOSS ĐÀ NẴNG