XỈU CHỦ MIỀN TRUNG

SOI CẦU MIỀN TRUNG

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  XỈU CHỦ MIỀN TRUNG, Giá: 1.000.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG
NGÀY BẠCH THỦ XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP KẾT QUẢ ĐÀI QUAY
ĐĂNG KÝ TT.HUẾ
27/09/2020 541-291 LOSS KHÁNH HÒA
26/09/2020 108-258 LOSS ĐÀ NẴNG
25/09/2020 347-476 LOSS GIA LAI
24/09/2020 104-805 WIN 805 BÌNH ĐỊNH
23/09/2020 526-336 LOSS ĐÀ NẴNG
22/09/2020 341-251 LOSS ĐẮC LẮC
21/09/2020 193-298 LOSS TT.HUẾ
20/09/2020 303-230 LOSS KHÁNH HÒA
19/09/2020 502-840 LOSS ĐÀ NẴNG
18/09/2020 730-860 LOSS GIA LAI
17/09/2020 347-651 LOSS BÌNH ĐỊNH
16/09/2020 100-011 WIN 011 ĐÀ NẴNG
15/09/2020 471-882 LOSS ĐẮC LẮC
14/09/2020 463-836 LOSS TT.HUẾ
13/09/2020 120-540 LOSS KHÁNH HÒA
12/09/2020 625-535 LOSS ĐÀ NẴNG
11/09/2020 102-562 LOSS GIA LAI
10/09/2020 147-697 LOSS BÌNH ĐỊNH
09/09/2020 235-436 LOSS ĐÀ NẴNG
08/09/2020 410-205 LOSS ĐẮC LẮC
07/09/2020 104-240 LOSS TT.HUÊ
06/09/2020 342-092 WIN 092 KHÁNH HÒA
05/09/2020 506-309 LOSS ĐÀ NẴNG
04/09/2020 417-671 LOSS GIA LAI
03/09/2020 723-828 LOSS BÌNH ĐỊNH
02/09/2020 304-514 WIN 514 ĐÀ NẴNG
01/09/2020 547-857 LOSS ĐẮC LẮC
31/08/2020 102-520 LOSS TT.HUẾ
30/08/2020 574-298 LOSS KHÁNH HÒA
29/08/2020 124-015 WIN 015 ĐÀ NẴNG
28/08/2020 369-478 LOSS GIA LAI
27/08/2020 147-258 LOSS BÌNH ĐỊNH
26/08/2020 109-596 LOSS ĐÀ NẴNG
25/08/2020 702-852 WIN 852 ĐẮC LẮC
24/08/2020 467-512 LOSS TT.HUẾ
23/08/2020 178-298 LOSS KHÁNH HÒA
22/08/2020 526-862 LOSS ĐÀ NẴNG
21/08/2020 415-725 LOSS GIA LAI
20/08/2020 365-267 LOSS BÌNH ĐỊNH
19/08/2020 619-269 LOSS ĐÀ NẴNG
18/08/2020 348-258 LOSS ĐẮC LẮC
17/08/2020 010-015 WIN 010 TT.HUẾ
16/08/2020 182-287 LOSS KHÁNH HÒA
15/08/2020 145-247 LOSS ĐÀ NẴNG
14/08/2020 714-815 LOSS GIA LAI
13/08/2020 721-932 WIN 932 BÌNH ĐỊNH
12/08/2020 845-465 LOSS ĐÀ NẴNG
11/08/2020 401-371 LOSS ĐẮC LẮC
10/08/2020 497-298 LOSS TT.HUẾ
09/08/2020 345-258 LOSS KHÁNH HÒA
08/08/2020 302-282 LOSS ĐÀ NẴNG
07/08/2020 105-206 LOSS GIA LAI
06/08/2020 501-421 WIN 421 BÌNH ĐỊNH
05/08/2020 547-148 LOSS ĐÀ NẴNG
04/08/2020 785-289 LOSS ĐẮC LẮC
03/08/2020 250-151 WIN 151 TT.HUẾ
02/08/2020 415-816 LOSS KHÁNH HÒA
01/08/2020 418-568 LOSS ĐÀ NẴNG
31/07/2020 856-757 LOSS GIA LAI
30/07/2020 523-728 LOSS BÌNH ĐỊNH
29/07/2020 601-061 WIN 601 ĐÀ NẴNG
28/07/2020 824-974 LOSS ĐẮC LẮC
27/07/2020 412-782 LOSS TT.HUẾ
26/07/2020 785-880 LOSS KHÁNH HÒA
25/07/2020 547-297 LOSS ĐÀ NẴNG
24/07/2020 724-542 LOSS GIA LAI
23/07/2020 425-659 LOSS BÌNH ĐỊNH
22/07/2020 630-980 WIN 980 ĐÀ NẴNG
21/07/2020 725-328 LOSS ĐẮC LẮC
20/07/2020 745-854 LOSS TT.HUẾ
19/07/2020 233-488 LOSS KHÁNH HÒA
18/07/2020 743-248 LOSS ĐÀ NẴNG
17/07/2020 412-517 LOSS GIA LAI
16/07/2020 725-928 LOSS BÌNH ĐỊNH
15/07/2020 340-541 LOSS ĐÀ NẴNG
14/07/2020 457-252 WIN 252 ĐẮC LẮC
13/07/2020 703-823 LOSS TT.HUẾ
12/07/2020 712-417 LOSS KHÁNH HÒA
11/07/2020 257-385 LOSS ĐÀ NẴNG
10/07/2020 782-283 LOSS GIA LAI
09/07/2020 150-854 LOSS BÌNH ĐỊNH
08/07/2020 348-578 LOSS ĐÀ NẴNG
07/07/2020 451-215 LOSS ĐẮC LẮC
06/07/2020 715-801 LOSS TT.HUẾ
05/07/2020 523-473 LOSS KHÁNH HÒA
04/07/2020 132-437 LOSS ĐÀ NẴNG
03/07/2020 412-852 LOSS GIA LAI
02/07/2020 486-387 WIN 486 BÌNH ĐỊNH
01/07/2020 125-865 LOSS ĐÀ NẴNG
30/06/2020 538-798 LOSS ĐẮC LẮC
29/06/2020 406-256 WIN 406 TT.HUẾ
28/06/2020 514-393 LOSS KHÁNH HÒA
27/06/2020 702-542 LOSS ĐÀ NẴNG
26/06/2020 952-162 LOSS GIA LAI
25/06/2020 203-653 WIN 653 BÌNH ĐỊNH
24/06/2020 724-054 LOSS ĐÀ NẴNG
23/06/2020 745-546 LOSS ĐẮC LẮC
22/06/2020 336-546 LOSS TT.HUẾ
21/06/2020 817-718 WIN 817 KHÁNH HÒA
20/06/2020 463-869 LOSS ĐÀ NẴNG
19/06/2020 105-206 LOSS GIA LAI
18/06/2020 147-997 LOSS BÌNH ĐỊNH
17/06/2020 104-805 LOSS ĐÀ NẴNG
16/06/2020 236-268 WIN 268 ĐẮC LẮC
15/06/2020 412-372 LOSS TT.HUẾ
14/06/2020 514-054 LOSS KHÁNH HÒA
13/06/2020 451-261 LOSS ĐÀ NẴNG
12/06/2020 728-582 WIN 582 GIA LAI
11/06/2020 501-206 LOSS BÌNH ĐỊNH
10/06/2020 147-287 LOSS ĐÀ NẴNG
09/06/2020 524-242 LOSS ĐẮC LẮC
08/06/2020 742-592 WIN 592 TT.HUẾ
07/06/2020 328-529 LOSS KHÁNH HÒA
06/06/2020 417-578 LOSS ĐÀ NẴNG
05/06/2020 125-556 LOSS GIA LAI
04/06/2020 504-814 WIN 814 BÌNH ĐỊNH
03/06/2020 423-828 LOSS ĐÀ NẴNG
02/06/2020 840-741 LOSS ĐẮC LẮC
01/06/2020 152-782 LOSS TT.HUẾ
31/05/2020 830-540 WIN 540 KHÁNH HÒA
30/05/2020 130-835 LOSS ĐÀ NẴNG
29/05/2020 308-418 LOSS GIA LAI
28/05/2020 450-054 WIN 450 BÌNH ĐỊNH
27/05/2020 722-433 LOSS ĐÀ NẴNG
26/05/2020 360-265 LOSS ĐẮC LẮC
25/05/2020 236-439 LOSS TT.HUẾ
24/05/2020 411-722 WIN 722 KHÁNH HÒA
23/05/2020 367-187 LOSS ĐÀ NẴNG
22/05/2020 105-606 LOSS GIA LAI
21/05/2020 209-410 LOSS BÌNH ĐỊNH
20/05/2020 247-857 WIN 247 ĐÀ NẴNG
19/05/2020 459-369 LOSS ĐẮC LẮC
18/05/2020 352-162 LOSS TT.HUẾ
17/05/2020 471-281 LOSS KHÁNH HÒA
16/05/2020 704-205 LOSS ĐÀ NẴNG
15/05/2020 241-891 LOSS GIA LAI
14/05/2020 852-253 WIN 253 BÌNH ĐỊNH
13/05/2020 623-824 LOSS ĐÀ NẴNG
12/05/2020 412-815 LOSS ĐẮC LẮC
11/05/2020 229-192 WIN 192 TT.HUẾ
10/05/2020 217-571 LOSS KHÁNH HÒA
09/05/2020 385-295 LOSS ĐÀ NẴNG
08/05/2020 101-102 LOSS GIA LAI
07/05/2020 514-848 LOSS BÌNH ĐỊNH
06/05/2020 147-997 LOSS ĐÀ NẴNG
05/05/2020 181-291 WIN 181 ĐẮC LẮC
04/05/2020 247-148 LOSS TT.HUẾ
03/05/2020 523-673 LOSS KHÁNH HÒA
02/05/2020 785-895 LOSS ĐÀ NẴNG
01/05/2020 730-880 LOSS GIA LAI
30/04/2020 452-758 LOSS BÌNH ĐỊNH
29/04/2020 230-535 LOSS ĐÀ NẴNG
28/04/2020 325-026 WIN 026 ĐẮC LẮC
27/04/2020 275-395 LOSS TT.HUẾ
26/04/2020 741-845 LOSS KHÁNH HÒA
25/04/2020 436-386 LOSS ĐÀ NẴNG
24/04/2020 256-767 LOSS GIA LAI
31/03/2020 712-242 LOSS ĐẮC LẮC
30/03/2020 500-422 LOSS TT.HUẾ
29/03/2020 145-895 LOSS KHÁNH HÒA
28/03/2020 127-228 WIN 228 ĐÀ NẮNG
27/03/2020 811-266 LOSS GIA LAI
26/03/2020 102-932 LOSS BÌNH ĐỊNH
25/03/2020 145-258 LOSS ĐÀ NẴNG
24/03/2020 621-726 LOSS ĐẮC LẮC
23/03/2020 201-106 LOSS TT.HUẾ
22/03/2020 725-326 LOSS KHÁNH HÒA
21/03/2020 214-347 LOSS ĐÀ NẴNG
20/03/2020 451-252 WIN 252 GIA LAI
19/03/2020 644-045 LOSS BÌNH ĐỊNH
18/03/2020 257-479 LOSS ĐÀ NẴNG
17/03/2020 118-219 WIN 118 ĐẮC LẮC
16/03/2020 154-597 LOSS TT.HUẾ
15/03/2020 352-865 LOSS KHÁNH HÒA
14/03/2020 712-523 WIN 523 ĐÀ NẴNG
13/03/2020 523-326 LOSS GIA LAI
12/03/2020 102-207 LOSS BÌNH ĐỊNH
11/03/2020 253-463 LOSS ĐÀ NẴNG
10/03/2020 506-616 WIN 616 ĐẮC LẮC
09/03/2020 301-851 LOSS TT.HUẾ
08/03/2020 425-378 LOSS KHÁNH HÒA
07/03/2020 745-835 LOSS ĐÀ NẴNG
06/03/2020 166-161 WIN 161 GIA LAI
05/03/2020 347-856 LOSS BÌNH ĐỊNH
04/03/2020 418-219 LOSS ĐÀ NẴNG
03/03/2020 212-626 LOSS ĐẮC LẮC
02/03/2020 823-325 LOSS TT.HUẾ
01/03/2020 240-545 LOSS KHÁNH HÒA
29/02/2020 871-781 WIN 871 ĐÀ NẴNG
28/02/2020 868-269 LOSS GIA LAI
27/02/2020 201-810 LOSS BÌNH ĐỊNH
26/02/2020 103-205 LOSS ĐÀ NẴNG
25/02/2020 536-286 WIN 536 ĐẮC LẮC
24/02/2020 351-001 LOSS TT.HUẾ
23/02/2020 147-269 LOSS KHÁNH HÒA
22/02/2020 039-340 WIN 039 ĐÀ NẴNG
21/02/2020 010-325 LOSS GIA LAI
20/02/2020 411-261 LOSS BÌNH ĐỊNH
19/02/2020 560-261 LOSS ĐÀ NẴNG
18/02/2020 523-287 WIN 287 ĐẮC LẮC
17/02/2020 823-298 LOSS TT.HUẾ
16/02/2020 254-164 LOSS KHÁNH HÒA
15/02/2020 105-225 LOSS ĐÀ NẴNG
14/02/2020 607-170 WIN 607 GIA LAI
13/02/2020 560-780 LOSS BÌNH ĐỊNH
12/02/2020 802-651 LOSS ĐÀ NẴNG
11/02/2020 427-985 LOSS ĐẮC LẮC
10/02/2020 381-282 LOSS TT.HUẾ
09/02/2020 520-329 LOSS KHÁNH HÒA
08/02/2020 236-368 LOSS ĐÀ NẴNG
07/02/2020 914-893 WIN 914 GIA LAI
06/02/2020 845-471 LOSS BÌNH ĐỊNH
05/02/2020 723-582 LOSS ĐÀ NẴNG
04/02/2020 235-365 LOSS ĐẮC LẮC
03/02/2020 611-522 WIN 522 TT.HUẾ
02/02/2020 511-561 LOSS KHÁNH HÒA
01/02/2020 645-247 LOSS ĐÀ NẴNG