BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC , Giá: 1.000.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN BẮC
30/03/2020
NGÀY BẠCH THỦ ĐỀ MB KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ 31/03/2020 89 LOSS 23 LOSS
29/03/2020 74 LOSS
28/03/2020 17 LOSS
27/03/2020 21 LOSS
26/03/2020 42 LOSS
25/03/2020 92 LOSS
24/03/2020 95 LOSS
23/03/2020 98 LOSS
22/03/2020 26 LOSS
21/03/2020 52 LOSS
20/03/2020 03 LOSS
19/03/2020 45 LOSS
18/03/2020 70 LOSS
17/03/2020 68 LOSS
16/03/2020 44 LOSS
15/03/2020 07 LOSS
14/03/2020 77 LOSS
13/03/2020 07 LOSS
12/03/2020 15 LOSS
11/03/2020 21 LOSS
10/03/2020 59 LOSS
09/03/2020 97 LOSS
08/03/2020 70 LOSS
07/03/2020 86 LOSS
06/03/2020 74 LOSS
05/03/2020 67 LOSS
04/03/2020 08 LOSS
03/03/2020 16 LOSS
02/03/2020 86 LOSS
01/03/2020 27 LOSS
29/02/2020 18 LOSS
28/02/2020 37 LOSS
27/02/2020 18 LOSS
26/02/2020 31 LOSS
25/02/2020 73 LOSS
24/02/2020 26 LOSS
23/02/2020 66 LOSS
22/02/2020 31 LOSS
21/02/2020 62 LOSS
20/02/2020 23 LOSS
19/02/2020 84 LOSS
18/02/2020 02 LOSS
17/02/2020 53 LOSS
16/02/2020 86 LOSS
15/02/2020 07 LOSS
14/02/2020 54 LOSS
13/02/2020 35 LOSS
12/02/2020 74 LOSS
11/02/2020 96 WIN 96
10/02/2020 08 LOSS
09/02/2020 67 LOSS
08/02/2020 46 LOSS
07/02/2020 73 WIN 73
06/02/2020 68 LOSS
05/02/2020 05 LOSS
04/02/2020 10 WIN 10
03/02/2020 01 LOSS
02/02/2020 74 LOSS
01/02/2020 36 LOSS
31/01/2020 05 LOSS
30/01/2020 17 LOSS
29/01/2020 99 LOSS
28/01/2020 40 WIN 40
24/01-27/01 NGHỈ LỄ TẾT CANH TÝ 2020
23/01/2020 25 LOSS
22/01/2020 19 LOSS
21/01/2020 68 LOSS
20/01/2020 59 LOSS
19/01/2020 92 LOSS
18/01/2020 96 LOSS
17/01/2020 17 LOSS
16/01/2020 82 WIN 82
15/01/2020 20 LOSS
14/01/2020 94 LOSS
13/01/2020 90 LOSS
12/01/2020 80 WIN 80
11/01/2020 58 WIN 58
10/01/2020 29 LOSS