COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC , Giá: 1.200.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC
NGÀY COMBO ĐỘC THỦ MB KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
27/09/2020 BTD 04-BTL 16 WIN LÔ 16
26/09/2020 BTD 96-BTL 15 WIN LÔ 15x2
25/09/2020 BTD 48-BTL 52 LOSS
24/09/2020 BTD 83-BTL 14 LOSS
23/09/2020 BTD 42-BTL 35 WIN LÔ 35
22/09/2020 BTD 86-BTL 87 WIN ĐỀ 86-LÔ 87
21/09/2020 BTD 23-BTL 67 LOSS
20/09/2020 BTD 85-BTL 21 WIN LÔ 21
19/09/2020 BTD 05-BTL 21 LOSS
18/09/2020 BTD 64-BTL 63 WIN LÔ 63
17/09/2020 BTD 70-BTL 79 WIN ĐỀ 70
16/09/2020 BTD 29-BTL 92 WIN LÔ 92
15/09/2020 BTD 20-BTL 10 LOSS
14/09/2020 BTD 05-BTL 65 LOSS
13/09/2020 BTD 43-BTL 98 LOSS
12/09/2020 BTD 45-BTL 65 LOSS
11/09/2020 BTD 27-BTL 78 LOSS
10/09/2020 BTD 20-BTL 06 WIN ĐỀ 20-LÔ 06
09/09/2020 BTD 09-BTL 02 WIN LÔ 02
08/09/2020 BTD 57-BTL 98 WIN LÔ 98
07/09/2020 BTD 11-BTL 89 LOSS
06/09/2020 BTD 41-BTL 78 WIN LÔ 78
05/09/2020 BTD 85-BTL 57 WIN ĐỀ 85-LÔ 57
04/09/2020 BTD 97-BTL 95 LOSS
03/09/2020 BTD 03-BTL 17 LOSS
02/09/2020 BTD 51-BTL 74 WIN LÔ 74
01/09/2020 BTD 71-BTL 41 LOSS
31/08/2020 BTD 58-BTL 90 WIN ĐỀ 58
30/08/2020 BTD 73-BTL 70 LOSS
29/08/2020 BTD 06-BTL 95 LOSS
28/08/2020 BTD 43-BTL 60 WIN LÔ 60
27/08/2020 BTD 68-BTL 75 WIN LÔ 75x2
26/08/2020 BTD 82-BTL 36 WIN ĐỀ 82
25/08/2020 BTD 56-BTL 10 LOSS
24/08/2020 BTD 16-BTL 74 WIN ĐỀ 16-LÔ 74
23/08/2020 BTD 25-BTL 57 WIN LÔ 57
22/08/2020 BTD 94-BTL 09 WIN LÔ 09
21/08/2020 BTD 35-BTL 36 WIN LÔ 36x2
20/08/2020 BTD 65-BTL 93 LOSS
19/08/2020 BTD 21-BTL 01 WIN LÔ 01x2
18/08/2020 BTD 81-BTL 82 LOSS
17/08/2020 BTD 01-BTL 03 WIN LÔ 03
16/08/2020 BTD 97-BTL 52 WIN LÔ 52
15/08/2020 BTD 83-BTL 74 LOSS
14/08/2020 BTD 59-BTL 18 LOSS
13/08/2020 BTD 17-BTL 09 WIN LÔ 09x2
12/08/2020 BTD 35-BTL 34 LOSS
11/08/2020 BTD 71-BTL 26 WIN LÔ 26
10/08/2020 BTD 56-BTL 56 LOSS
09/08/2020 BTD 27-BTL 08 WIN LÔ 08
08/08/2020 BTD 62-BTL 86 WIN LÔ 86
07/08/2020 BTD 23-BTL 32 LOSS
06/08/2020 BTD 18-BTL 27 WIN LÔ 27
05/08/2020 BTD 55-BTL 61 WIN LÔ 61
04/08/2020 BTD 82-BTL 87 WIN LÔ 87
03/08/2020 BTD 06-BTL 01 LOSS
02/08/2020 BTD 87-BTL 71 WIN LÔ 71
01/08/2020 BTD 79-BTL 90 WIN LÔ 90
31/07/2020 BTD 51-BTL 01 LOSS
30/07/2020 BTD 38-BTL 19 LOSS
29/07/2020 BTD 47-BTL 29 WIN LÔ 29
28/07/2020 BTD 93-BTL 57 WIN LÔ 57x2
27/07/2020 BTD 20-BTL 80 LOSS
26/07/2020 BTD 85-BTL 19 WIN LÔ 19
25/07/2020 BTD 58-BTL 35 LOSS
24/07/2020 BTD 80-BTL 23 WIN LÔ 23
23/07/2020 BTD 97-BTL 42 WIN LÔ 42
22/07/2020 BTD 06-BTL 83 WIN LÔ 83
21/07/2020 BTD 57-BTL 39 LOSS
20/07/2020 BTD 26-BTL 36 WIN LÔ 36
19/07/2020 BTD 75-BTL 56 LOSS
18/07/2020 BTD 26-BTL 57 WIN LÔ 57
17/07/2020 BTD 55-BTL 56 LOSS
16/07/2020 BTD 34-BTL 82 WIN LÔ 82
15/07/2020 BTD 51-BTL 44 LOSS
14/07/2020 BTD 63-BTL 20 WIN LÔ 20x2
13/07/2020 BTD 77-BTL 40 WIN LÔ 40
12/07/2020 BTD 24-BTL 15 WIN LÔ 15x2
11/07/2020 BTD 27-BTL 40 LOSS
10/07/2020 BTD 54-BTL 06 LOSS
09/07/2020 BTD 42-BTL 02 LOSS
08/07/2020 BTD 44-BTL 56 LOSS
07/07/2020 BTD 14-BTL 79 WIN LÔ 79
06/07/2020 BTD 91-BTL 08 WIN LÔ 08x2
05/07/2020 BTD 19-BTL 70 WIN LÔ 70
04/07/2020 BTD 66-BTL 14 LOSS
03/07/2020 BTD 64-BTL 58 WIN LÔ 58
02/07/2020 BTD 18-BTL 15 LOSS
01/07/2020 BTD 76-BTL 39 LOSS