COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC , Giá: 1.200.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC
30/03/2020
NGÀY COMBO ĐỘC THỦ MB KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ 31/03/2020 ĐỀ 89,LÔ 90 LOSS ĐỀ 23,LÔ 58 WIN LÔ 58
29/03/2020 ĐỀ 74,LÔ 54 LOSS
28/03/2020 ĐỀ 17,LÔ 15 WIN LÔ 15
27/03/2020 ĐỀ 21,LÔ 45 WIN LÔ 45
26/03/2020 ĐỀ 42,LÔ 15 LOSS
25/03/2020 ĐỀ 92,LÔ 94 LOSS
24/03/2020 ĐỀ 95,LÔ 95 WIN LÔ 95
23/03/2020 ĐỀ 98,LÔ 42 LOSS
22/03/2020 ĐỀ 26,LÔ 69 WIN LÔ 69
21/03/2020 ĐỀ 52,LÔ 60 LOSS
20/03/2020 ĐỀ 03,LÔ 83 LOSS
19/03/2020 ĐỀ 45,LÔ 51 WIN LÔ 51x2
18/03/2020 ĐỀ 70,LÔ 14 LOSS
17/03/2020 ĐỀ 68,LÔ 78 LOSS
16/03/2020 ĐỀ 44,LÔ 98 WIN LÔ 98
15/03/2020 ĐỀ 07,LÔ 54 LOSS
14/03/2020 ĐỀ 77,LÔ 01 LOSS
13/03/2020 ĐỀ 07,LÔ 81 WIN LÔ 81
12/03/2020 ĐỀ 15,LÔ 21 WIN LÔ 21x3
11/03/2020 ĐỀ 21,LÔ 45 WIN LÔ 45x2
10/03/2020 ĐỀ 59,LÔ 63 WIN LÔ 63
09/03/2020 ĐỀ 97,LÔ 19 LOSS
08/03/2020 ĐỀ 70,LÔ 63 LOSS
07/03/2020 ĐỀ 86,LÔ 39 LOSS
06/03/2020 ĐỀ 74,LÔ 23 WIN LÔ 23
05/03/2020 ĐỀ 67,LÔ 81 WIN LÔ 81
04/03/2020 ĐỀ 08,LÔ 56 LOSS
03/03/2020 ĐỀ 16,LÔ 01 LOSS
02/03/2020 ĐỀ 86,LÔ 74 WIN LÔ 74
01/03/2020 ĐỀ 27,LÔ 35 WIN LÔ 35
29/02/2020 ĐỀ 18,LÔ 18 WIN LÔ 18
28/02/2020 ĐỀ 37,LÔ 98 WIN LÔ 98
27/02/2020 ĐỀ 18,LÔ 21 LOSS
26/02/2020 ĐỀ 31,LÔ 51 WIN LÔ 51
25/02/2020 ĐỀ 73,LÔ 98 LOSS
24/02/2020 ĐỀ 26,LÔ 77 LOSS
23/02/2020 ĐỀ 66,LÔ 71 WIN LÔ 71
22/02/2020 ĐỀ 31,LÔ 60 WIN LÔ 60
21/02/2020 ĐỀ 62,LÔ 79 LOSS
20/02/2020 ĐỀ 23,LÔ 94 WIN LÔ 94x2
19/02/2020 ĐỀ 84,LÔ 10 WIN LÔ 10
18/02/2020 ĐỀ 02,LÔ 15 LOSS
17/02/2020 ĐỀ 53,LÔ 92 WIN LÔ 92
16/02/2020 ĐỀ 86,LÔ 78 WIN LÔ 78
15/02/2020 ĐỀ 07,LÔ 17 WIN LÔ 17
14/02/2020 ĐỀ 54,LÔ 10 LOSS
13/02/2020 ĐỀ 35,LÔ 90 LOSS
12/02/2020 ĐỀ 74,LÔ 97 WIN LÔ 97x2
11/02/2020 ĐỀ 96,LÔ 52 WIN ĐỀ 96,LÔ 52
10/02/2020 ĐỀ 08,LÔ 02 WIN LÔ 02x2
09/02/2020 ĐỀ 67,LÔ 79 LOSS
08/02/2020 ĐỀ 46,LÔ 10 LOSS
07/02/2020 ĐỀ 73,LÔ 91 WIN ĐỀ 73
06/02/2020 ĐỀ 68,LÔ 36 LOSS
05/02/2020 ĐỀ 05,LÔ 87 LOSS
04/02/2020 ĐỀ 10,LÔ 62 WIN ĐỀ 10
03/02/2020 ĐỀ 01,LÔ 17 LOSS
02/02/2020 ĐỀ 74,LÔ 19 LOSS
01/02/2020 ĐỀ 36,LÔ 39 WIN LÔ 39x3
31/01/2020 ĐỀ 05,LÔ 82 LOSS
30/01/2020 ĐỀ 17,LÔ 51 WIN LÔ 51
29/01/2020 ĐỀ 99,LÔ 23 LOSS
28/01/2020 ĐỀ 40,LÔ 20 WIN ĐỀ 40
24/01-27/01 NGHỈ LỄ TẾT CANH TÝ 2020
23/01/2020 ĐỀ 25,LÔ 18 WIN LÔ 18
22/01/2020 ĐỀ 19,LÔ 21 WIN LÔ 21
21/01/2020 ĐỀ 68,LÔ 14 LOSS
20/01/2020 ĐỀ 59,LÔ 15 LOSS
19/01/2020 ĐỀ 92,LÔ 71 WIN LÔ 71
18/01/2020 ĐỀ 96,LÔ 09 WIN LÔ 09
17/01/2020 ĐỀ 17,LÔ 78 WIN LÔ 78
16/01/2020 ĐỀ 82,LÔ 78 WIN ĐỀ 82
15/01/2020 ĐỀ 20,LÔ 08 LOSS
14/01/2020 ĐỀ 94,LÔ 23 LOSS
13/01/2020 ĐỀ 90,LÔ 36 LOSS
12/01/2020 ĐỀ 80,LÔ 97 WIN ĐỀ 80
11/01/2020 ĐỀ 58,LÔ 35 WIN ĐỀ 58,LÔ 35
10/01/2020 ĐỀ 29,LÔ 10 LOSS