COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC , Giá: 1.200.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC
NGÀY COMBO ĐỘC THỦ MB KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
17/08/2019 ĐỀ 52,LÔ 28 WIN LÔ 28
16/08/2019 ĐỀ 00,LÔ 23 WIN LÔ 23
15/08/2019 ĐỀ 75,LÔ 56 WIN LÔ 56
14/08/2019 ĐỀ 33,LÔ 86 LOSS
13/08/2019 ĐỀ 86,LÔ 02 WIN LÔ 02
12/08/2019 ĐỀ 09,LÔ 78 WIN LÔ 78
11/08/2019 ĐỀ 73,LÔ 61 LOSS
10/08/2019 ĐỀ 45,LÔ 77 LOSS
09/08/2019 ĐỀ 83,LÔ 03 WIN LÔ 03
08/08/2019 ĐỀ 72,LÔ 23 WIN LÔ 23
07/08/2019 ĐỀ 26,LÔ 30 WIN ĐỀ 26,LÔ 30x2
06/08/2019 ĐỀ 86,LÔ 63 WIN LÔ 63
05/08/2019 ĐỀ 41,LÔ 86 LOSS
04/08/2019 ĐỀ 90,LÔ 65 LOSS
03/08/2019 ĐỀ 32,LÔ 41 LOSS
02/08/2019 ĐỀ 94,LÔ 77 WIN LÔ 77
01/08/2019 ĐỀ 56,LÔ 23 WIN ĐỀ 56
31/07/2019 ĐỀ 80,LÔ 99 WIN LÔ 99x2
30/07/2019 ĐỀ 90,LÔ 57 WIN LÔ 57x2
29/07/2019 ĐỀ 28,LÔ 51 LOSS
28/07/2019 ĐỀ 51,LÔ 29 LOSS
27/07/2019 ĐỀ 66,LÔ 86 WIN LÔ 86
26/07/2019 ĐỀ 21,LÔ 06 WIN LÔ 06x2
25/07/2019 ĐỀ 28,LÔ 02 WIN LÔ 02
24/07/2019 ĐỀ 60,LÔ 30 LOSS
23/07/2019 ĐỀ 14,LÔ 56 WIN LÔ 56
22/07/2019 ĐỀ 98,LÔ 85 WIN ĐỀ 98
21/07/2019 ĐỀ 41,LÔ 45 WIN LÔ 45x2
20/07/2019 ĐỀ 01,LÔ 11 WIN LÔ 11
19/07/2019 ĐỀ 83,LÔ 56 LOSS
18/07/2019 ĐỀ 07,LÔ 37 WIN ĐỀ 07
17/07/2019 ĐỀ 36,LÔ 62 LOSS
16/07/2019 ĐỀ 11,LÔ 94 LOSS
15/07/2019 ĐỀ 24,LÔ 57 LOSS
14/07/2019 ĐỀ 23,LÔ 28 LOSS
13/07/2019 ĐỀ 72,LÔ 73 WIN LÔ 73
12/07/2019 ĐỀ 02,LÔ 17 WIN LÔ 17
11/07/2019 ĐỀ 23,LÔ 79 LOSS
10/07/2019 ĐỀ 10,LÔ 01 WIN LÔ 01
09/07/2019 ĐỀ 28,LÔ 59 LOSS
08/07/2019 ĐỀ 46,LÔ 35 LOSS
07/07/2019 ĐỀ 61,LÔ 26 WIN LÔ 26
06/07/2019 ĐỀ 16,LÔ 38 LOSS
05/07/2019 ĐỀ 36,LÔ 84 LOSS
04/07/2019 ĐỀ 26,LÔ 42 LOSS
03/07/2019 ĐỀ 33,LÔ 87 WIN LÔ 87
02/07/2019 ĐỀ 92,LÔ 29 LOSS
01/07/2019 ĐỀ 23,LÔ 68 LOSS