COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC , Giá: 1.200.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ COMBO ĐỘC THỦ MIỀN BẮC
NGÀY COMBO ĐỘC THỦ MB KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
19/10/2019 ĐỀ 52,LÔ 20 LOSS
18/10/2019 ĐỀ 00,LÔ 80 LOSS
17/10/2019 ĐỀ 20,LÔ 98 LOSS
16/10/2019 ĐỀ 43,LÔ 28 LOSS
15/10/2019 ĐỀ 32,LÔ 06 WIN LÔ 06
14/10/2019 ĐỀ 17,LÔ 05 LOSS
13/10/2019 ĐỀ 63,LÔ 87 WIN LÔ 87
12/10/2019 ĐỀ 07,LÔ 56 LOSS
11/10/2019 ĐỀ 35,LÔ 84 LOSS
10/10/2019 ĐỀ 71,LÔ 83 WIN LÔ 83x2
09/10/2019 ĐỀ 43,LÔ 48 WIN LÔ 48
08/10/2019 ĐỀ 51,LÔ 45 WIN LÔ 45
07/10/2019 ĐỀ 01,LÔ 97 LOSS
06/10/2019 ĐỀ 75,LÔ 14 WIN ĐỀ 75,LÔ 14
05/10/2019 ĐỀ 00,LÔ 52 WIN LÔ 52x2
04/10/2019 ĐỀ 61,LÔ 63 LOSS
03/10/2019 ĐỀ 20,LÔ 79 LOSS
02/10/2019 ĐỀ 81,LÔ 74 WIN ĐỀ 81,LÔ 74x2
01/10/2019 ĐỀ 14,LÔ 85 WIN LÔ 85
30/09/2019 ĐỀ 71,LÔ 52 WIN LÔ 52
29/09/2019 ĐỀ 82,LÔ 63 LOSS
28/09/2019 ĐỀ 36,LÔ 60 WIN LÔ 60x2
27/09/2019 ĐỀ 86,LÔ 76 WIN LÔ 76
26/09/2019 ĐỀ 07,LÔ 63 LOSS
25/09/2019 ĐỀ 09,LÔ 03 WIN LÔ 03x2
24/09/2019 ĐỀ 54,LÔ 10 LOSS
23/09/2019 ĐỀ 21,LÔ 17 LOSS
22/09/2019 ĐỀ 90,LÔ 79 WIN LÔ 79
21/09/2019 ĐỀ 80,LÔ 39 LOSS
20/09/2019 ĐỀ 76,LÔ 01 WIN ĐỀ 76,LÔ 01x2
19/09/2019 ĐỀ 78,LÔ 63 LOSS
18/09/2019 ĐỀ 46,LÔ 47 WIN ĐỀ 46,LÔ 47x2
17/09/2019 ĐỀ 32,LÔ 52 WIN LÔ 52
16/09/2019 ĐỀ 92,LÔ 15 WIN LÔ 15
15/09/2019 ĐỀ 18,LÔ 61 WIN LÔ 61
14/09/2019 ĐỀ 69,LÔ 14 LOSS
13/09/2019 ĐỀ 52,LÔ 32 LOSS
12/09/2019 ĐỀ 57,LÔ 51 LOSS
11/09/2019 ĐỀ 56,LÔ 67 WIN LÔ 67x2
10/09/2019 ĐỀ 22,LÔ 57 LOSS
09/09/2019 ĐỀ 89,LÔ 78 WIN LÔ 78
08/09/2019 ĐỀ 64,LÔ 97 WIN LÔ 97x2
07/09/2019 ĐỀ 06,LÔ 52 WIN LÔ 52
06/09/2019 ĐỀ 18,LÔ 23 LOSS
05/09/2019 ĐỀ 38,LÔ 00 WIN LÔ 00
04/09/2019 ĐỀ 83,LÔ 03 LOSS
03/09/2019 ĐỀ 04,LÔ 95 WIN LÔ 95
02/09/2019 ĐỀ 76,LÔ 54 WIN LÔ 54
01/09/2019 ĐỀ 97,LÔ 38 WIN ĐỀ 97
31/08/2019 ĐỀ 37,LÔ 60 WIN LÔ 60x2
30/08/2019 ĐỀ 99,LÔ 17 LOSS
29/08/2019 ĐỀ 03,LÔ 37 LOSS
28/08/2019 ĐỀ 61,LÔ 09 WIN LÔ 09
27/08/2019 ĐỀ 82,LÔ 35 LOSS
26/08/2019 ĐỀ 93,LÔ 38 LOSS
25/08/2019 ĐỀ 05,LÔ 39 LOSS
24/08/2019 ĐỀ 26,LÔ 51 WIN LÔ 51
23/08/2019 ĐỀ 71,LÔ 21 WIN LÔ 21
22/08/2019 ĐỀ 96,LÔ 94 LOSS
21/08/2019 ĐỀ 91,LÔ 56 WIN LÔ 56x2
20/08/2019 ĐỀ 35,LÔ 49 LOSS
19/08/2019 ĐỀ 28,LÔ 57 WIN LÔ 57
18/08/2019 ĐỀ 19,LÔ 10 LOSS
17/08/2019 ĐỀ 52,LÔ 28 WIN LÔ 28
16/08/2019 ĐỀ 00,LÔ 23 WIN LÔ 23
15/08/2019 ĐỀ 75,LÔ 56 WIN LÔ 56
14/08/2019 ĐỀ 33,LÔ 86 LOSS
13/08/2019 ĐỀ 86,LÔ 02 WIN LÔ 02
12/08/2019 ĐỀ 09,LÔ 78 WIN LÔ 78
11/08/2019 ĐỀ 73,LÔ 61 LOSS
10/08/2019 ĐỀ 45,LÔ 77 LOSS
09/08/2019 ĐỀ 83,LÔ 03 WIN LÔ 03
08/08/2019 ĐỀ 72,LÔ 23 WIN LÔ 23
07/08/2019 ĐỀ 26,LÔ 30 WIN ĐỀ 26,LÔ 30x2
06/08/2019 ĐỀ 86,LÔ 63 WIN LÔ 63
05/08/2019 ĐỀ 41,LÔ 86 LOSS
04/08/2019 ĐỀ 90,LÔ 65 LOSS
03/08/2019 ĐỀ 32,LÔ 41 LOSS
02/08/2019 ĐỀ 94,LÔ 77 WIN LÔ 77
01/08/2019 ĐỀ 56,LÔ 23 WIN ĐỀ 56
31/07/2019 ĐỀ 80,LÔ 99 WIN LÔ 99x2
30/07/2019 ĐỀ 90,LÔ 57 WIN LÔ 57x2
29/07/2019 ĐỀ 28,LÔ 51 LOSS
28/07/2019 ĐỀ 51,LÔ 29 LOSS
27/07/2019 ĐỀ 66,LÔ 86 WIN LÔ 86
26/07/2019 ĐỀ 21,LÔ 06 WIN LÔ 06x2
25/07/2019 ĐỀ 28,LÔ 02 WIN LÔ 02
24/07/2019 ĐỀ 60,LÔ 30 LOSS
23/07/2019 ĐỀ 14,LÔ 56 WIN LÔ 56
22/07/2019 ĐỀ 98,LÔ 85 WIN ĐỀ 98
21/07/2019 ĐỀ 41,LÔ 45 WIN LÔ 45x2
20/07/2019 ĐỀ 01,LÔ 11 WIN LÔ 11
19/07/2019 ĐỀ 83,LÔ 56 LOSS
18/07/2019 ĐỀ 07,LÔ 37 WIN ĐỀ 07
17/07/2019 ĐỀ 36,LÔ 62 LOSS
16/07/2019 ĐỀ 11,LÔ 94 LOSS
15/07/2019 ĐỀ 24,LÔ 57 LOSS
14/07/2019 ĐỀ 23,LÔ 28 LOSS
13/07/2019 ĐỀ 72,LÔ 73 WIN LÔ 73
12/07/2019 ĐỀ 02,LÔ 17 WIN LÔ 17
11/07/2019 ĐỀ 23,LÔ 79 LOSS
10/07/2019 ĐỀ 10,LÔ 01 WIN LÔ 01
09/07/2019 ĐỀ 28,LÔ 59 LOSS
08/07/2019 ĐỀ 46,LÔ 35 LOSS
07/07/2019 ĐỀ 61,LÔ 26 WIN LÔ 26
06/07/2019 ĐỀ 16,LÔ 38 LOSS
05/07/2019 ĐỀ 36,LÔ 84 LOSS
04/07/2019 ĐỀ 26,LÔ 42 LOSS
03/07/2019 ĐỀ 33,LÔ 87 WIN LÔ 87
02/07/2019 ĐỀ 92,LÔ 29 LOSS
01/07/2019 ĐỀ 23,LÔ 68 LOSS