ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  ĐẦU GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC , Giá: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẦU ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
NGÀY ĐẦU ĐẶC BIỆT MB KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
19/10/2019 ĐẦU 5 LOSS
18/10/2019 ĐẦU 0 LOSS
17/10/2019 ĐẦU 2 LOSS
16/10/2019 ĐẦU 2 LOSS
15/10/2019 ĐẦU 8 LOSS
14/10/2019 ĐẦU 3 LOSS
13/10/2019 ĐẦU 6 LOSS
12/10/2019 ĐẦU 0 WIN
11/10/2019 ĐẦU 3 LOSS
10/10/2019 ĐẦU 7 LOSS
09/10/2019 ĐẦU 2 LOSS
08/10/2019 ĐẦU 5 LOSS
07/10/2019 ĐẦU 0 WIN
06/10/2019 ĐẦU 7 WIN
05/10/2019 ĐẦU 0 LOSS
04/10/2019 ĐẦU 6 LOSS
03/10/2019 ĐẦU 7 LOSS
02/10/2019 ĐẦU 8 WIN
01/10/2019 ĐẦU 1 WIN
30/09/2019 ĐẦU 7 LOSS
29/09/2019 ĐẦU 8 LOSS
28/09/2019 ĐẦU 3 LOSS
27/09/2019 ĐẦU 8 LOSS
26/09/2019 ĐẦU 8 LOSS
25/09/2019 ĐẦU 0 LOSS
24/09/2019 ĐẦU 5 LOSS
23/09/2019 ĐẦU 2 WIN
22/09/2019 ĐẦU 9 LOSS
21/09/2019 ĐẦU 8 LOSS
20/09/2019 ĐẦU 8 LOSS
19/09/2019 ĐẦU 7 LOSS
18/09/2019 ĐẦU 4 WIN
17/09/2019 ĐẦU 3 LOSS
16/09/2019 ĐẦU 9 WIN
15/09/2019 ĐẦU 1 LOSS
14/09/2019 ĐẦU 6 LOSS
13/09/2019 ĐẦU 5 LOSS
12/09/2019 ĐẦU 5 LOSS
11/09/2019 ĐẦU 5 LOSS
10/09/2019 ĐẦU 2 LOSS
09/09/2019 ĐẦU 8 WIN
08/09/2019 ĐẦU 6 WIN
07/09/2019 ĐẦU 0 LOSS
06/09/2019 ĐẦU 1 WIN
05/09/2019 ĐẦU 3 LOSS
04/09/2019 ĐẦU 8 WIN
03/09/2019 ĐẦU 0 LOSS
02/09/2019 ĐẦU 7 LOSS
01/09/2019 ĐẦU 9 WIN
31/08/2019 ĐẦU 3 LOSS
30/08/2019 ĐẦU 9 LOSS
29/08/2019 ĐẦU 0 LOSS
28/08/2019 ĐẦU 6 WIN
27/08/2019 ĐẦU 8 LOSS
26/08/2019 ĐẦU 9 LOSS
25/08/2019 ĐẦU 0 WIN
24/08/2019 ĐẦU 2 LOSS
23/08/2019 ĐẦU 7 LOSS
22/08/2019 ĐẦU 9 WIN
21/08/2019 ĐẦU 9 LOSS
20/08/2019 ĐẦU 3 LOSS
19/08/2019 ĐẦU 2 LOSS
18/08/2019 ĐẦU 1 WIN
17/08/2019 ĐẦU 5 LOSS
16/08/2019 ĐẦU 0 LOSS
15/08/2019 ĐẦU 7 WIN
14/08/2019 ĐẦU 3 LOSS
13/08/2019 ĐẦU 6 LOSS
12/08/2019 ĐẦU 0 LOSS
11/08/2019 ĐẦU 7 WIN
10/08/2019 ĐẦU 4 WIN
09/08/2019 ĐẦU 8 LOSS
08/08/2019 ĐẦU 7 LOSS
07/08/2019 ĐẦU 2 WIN
06/08/2019 ĐẦU 0 LOSS
05/08/2019 ĐẦU 4 LOSS
04/08/2019 ĐẦU 9 LOSS
03/08/2019 ĐẦU 3 WIN
02/08/2019 ĐẦU 9 LOSS
01/08/2019 ĐẦU 5 WIN
31/07/2019 ĐẦU 9 WIN
30/07/2019 ĐẦU 9 LOSS
29/07/2019 ĐẦU 2 LOSS
28/07/2019 ĐẦU 5 LOSS
27/07/2019 ĐẦU 6 LOSS
26/07/2019 ĐẦU 2 WIN
25/07/2019 ĐẦU 2 LOSS
24/07/2019 ĐẦU 6 WIN
23/07/2019 ĐẦU 1 LOSS
22/07/2019 ĐẦU 3 LOSS
21/07/2019 ĐẦU 4 WIN
20/07/2019 ĐẦU 0 WIN
19/07/2019 ĐẦU 8 LOSS
18/07/2019 ĐẦU 0 WIN
17/07/2019 ĐẦU 3 LOSS
16/07/2019 ĐẦU 1 LOSS
15/07/2019 ĐẦU 0 WIN
14/07/2019 ĐẦU 2 LOSS
13/07/2019 ĐẦU 7 LOSS
12/07/2019 ĐẦU 0 LOSS
11/07/2019 ĐẦU 2 LOSS
10/07/2019 ĐẦU 1 LOSS
09/07/2019 ĐẦU 2 LOSS
08/07/2019 ĐẦU 4 LOSS
07/07/2019 ĐẦU 6 LOSS
06/07/2019 ĐẦU 1 LOSS
05/07/2019 ĐẦU 3 WIN
04/07/2019 ĐẦU 2 WIN
03/07/2019 ĐẦU 3 LOSS
02/07/2019 ĐẦU 9 LOSS
01/07/2019 ĐẦU 2 LOSS