ĐÍT GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC

SOI CẦU MIỀN BẮC

 ĐÃ CHỐT SỐ LÀ CHUẨN – ĐÁNH LÀ ĂN NGAY – LÀM GIÀU KHÔNG KHÓ – TỰ TIN LẤY SỐ

  ĐÍT GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC , Giá: 500.000 VND

Các bạn sẽ nhận được số từ 8h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn ( miễn sao đủ số tiền của mục đó   )

Hỗ trợ : Viettel, Mobiphone, Vinaphone, Gate, VNMobile…

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày !

Quý khách vui lòng liên hệ PHẦN CHÁT  bên dưới để được hỗ trợ nạp thẻ

  Nạp Thẻ Đủ Số Sẽ Hiện Ra Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ BẠCH THỦ ĐÍT ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC
NGÀY ĐÍT ĐẶC BIỆT MB KẾT QUẢ
ĐĂNG KÝ
19/10/2019 ĐÍT 2 LOSS
18/10/2019 ĐÍT 0 LOSS
17/10/2019 ĐÍT 5 LOSS
16/10/2019 ĐÍT 3 LOSS
15/10/2019 ĐÍT 2 LOSS
14/10/2019 ĐÍT 7 LOSS
13/10/2019 ĐÍT 5 LOSS
12/10/2019 ĐÍT 7 LOSS
11/10/2019 ĐÍT 5 LOSS
10/10/2019 ĐÍT 2 LOSS
09/10/2019 ĐÍT 3 LOSS
08/10/2019 ĐÍT 6 LOSS
07/10/2019 ĐÍT 3 LOSS
06/10/2019 ĐÍT 1 LOSS
05/10/2019 ĐÍT 5 LOSS
04/10/2019 ĐÍT 1 WIN
03/10/2019 ĐÍT 0 LOSS
02/10/2019 ĐÍT 1 WIN
01/10/2019 ĐÍT 0 LOSS
30/09/2019 ĐÍT 1 LOSS
29/09/2019 ĐÍT 9 LOSS
28/09/2019 ĐÍT 6 WIN
27/09/2019 ĐÍT 6 LOSS
26/09/2019 ĐÍT 7 WIN
25/09/2019 ĐÍT 9 WIN
24/09/2019 ĐÍT 4 WIN
23/09/2019 ĐÍT 1 LOSS
22/09/2019 ĐÍT 2 LOSS
21/09/2019 ĐÍT 0 LOSS
20/09/2019 ĐÍT 6 WIN
19/09/2019 ĐÍT 2 LOSS
18/09/2019 ĐÍT 5 LOSS
17/09/2019 ĐÍT 2 LOSS
16/09/2019 ĐÍT 5 LOSS
15/09/2019 ĐÍT 8 LOSS
14/09/2019 ĐÍT 9 LOSS
13/09/2019 ĐÍT 8 LOSS
12/09/2019 ĐÍT 7 WIN
11/09/2019 ĐÍT 0 LOSS
10/09/2019 ĐÍT 2 LOSS
09/09/2019 ĐÍT 9 LOSS
08/09/2019 ĐÍT 4 LOSS
07/09/2019 ĐÍT 6 WIN
06/09/2019 ĐÍT 8 LOSS
05/09/2019 ĐÍT 8 LOSS
04/09/2019 ĐÍT 3 LOSS
03/09/2019 ĐÍT 4 WIN
02/09/2019 ĐÍT 3 LOSS
01/09/2019 ĐÍT 7 WIN
31/08/2019 ĐÍT 7 LOSS
30/08/2019 ĐÍT 5 LOSS
29/08/2019 ĐÍT 9 LOSS
28/08/2019 ĐÍT 1 LOSS
27/08/2019 ĐÍT 2 WIN
26/08/2019 ĐÍT 5 LOSS
25/08/2019 ĐÍT 1 WIN
24/08/2019 ĐÍT 2 WIN
23/08/2019 ĐÍT 1 LOSS
22/08/2019 ĐÍT 0 LOSS
21/08/2019 ĐÍT 1 LOSS
20/08/2019 ĐÍT 5 WIN
19/08/2019 ĐÍT 1 LOSS
18/08/2019 ĐÍT 9 LOSS
17/08/2019 ĐÍT 2 LOSS
16/08/2019 ĐÍT 5 LOSS
15/08/2019 ĐÍT 7 LOSS
14/08/2019 ĐÍT 6 LOSS
13/08/2019 ĐÍT 6 LOSS
12/08/2019 ĐÍT 9 WIN
11/08/2019 ĐÍT 3 LOSS
10/08/2019 ĐÍT 5 LOSS
09/08/2019 ĐÍT 3 LOSS
08/08/2019 ĐÍT 2 WIN
07/08/2019 ĐÍT 6 WIN
06/08/2019 ĐÍT 6 LOSS
05/08/2019 ĐÍT 1 WIN
04/08/2019 ĐÍT 0 LOSS
03/08/2019 ĐÍT 2 LOSS
02/08/2019 ĐÍT 4 LOSS
01/08/2019 ĐÍT 6 WIN
31/07/2019 ĐÍT 0 WIN
30/07/2019 ĐÍT 5 LOSS
29/07/2019 ĐÍT 8 WIN
28/07/2019 ĐÍT 1 LOSS
27/07/2019 ĐÍT 6 LOSS
26/07/2019 ĐÍT 1 LOSS
25/07/2019 ĐÍT 8 LOSS
24/07/2019 ĐÍT 0 LOSS
23/07/2019 ĐÍT 4 WIN
22/07/2019 ĐÍT 8 WIN
21/07/2019 ĐÍT 1 LOSS
20/07/2019 ĐÍT 1 LOSS
19/07/2019 ĐÍT 3 LOSS
18/07/2019 ĐÍT 7 WIN
17/07/2019 ĐÍT 6 LOSS
16/07/2019 ĐÍT 5 WIN
15/07/2019 ĐÍT 5 LOSS
14/07/2019 ĐÍT 3 LOSS
13/07/2019 ĐÍT 2 LOSS
12/07/2019 ĐÍT 2 LOSS
11/07/2019 ĐÍT 7 LOSS
10/07/2019 ĐÍT 1 LOSS
09/07/2019 ĐÍT 8 LOSS
08/07/2019 ĐÍT 6 LOSS
07/07/2019 ĐÍT 5 WIN
06/07/2019 ĐÍT 5 LOSS
05/07/2019 ĐÍT 6 LOSS
04/07/2019 ĐÍT 6 LOSS
03/07/2019 ĐÍT 3 LOSS
02/07/2019 ĐÍT 2 LOSS
01/07/2019 ĐÍT 3 LOSS