giovangchotso.com.vn là một diễn đàn Soi cầu miễn phí và dự đoán kqxs mỗi ngày. Đây là trang nuôi lô khung tham khảo số miền bắc tốt nhất. Các chuyên gia soi cầu bạch thủ luôn cố gắng tìm ra những con số để mọi người tham khảo số hằng ngày. Hãy theo dõi và giới thiệu đến mọi người để xem những bài viết soi cầu và chuyên mục nuôi lô khung hay nhất nhé. Chúc các bạn có những giây phút online vui vẻ.!!

Miền Bắc Đít Đề Siêu Chuẩn

Sau khi nạp thẻ thành công  Miền Bắc Đít Đề  sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy Số siêu đẹp.

Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 4 cái 100k ).

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay.


Miền Bắc Đít Đề Vip phí : 400.000 VNĐ

Chúng tôi đã chốt số ngày hôm nay


Ngày chốt Đít Đặc Biệt Miền Bắc Kết quả Tỷ Lệ Win
02-10-23
Xác xuất 90%
01-10-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
30-09-23 ĐÍT 7 WIN Xác xuất 90%
29-09-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
28-09-23 ĐÍT 8 WIN Xác xuất 90%
27-09-23 ĐÍT 7 WIN Xác xuất 90%
26-09-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
25-09-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
24-09-23 ĐÍT 4 LOSS Xác xuất 90%
23-09-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
22-09-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
21-09-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
20-09-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
19-09-23 ĐÍT 5 WIN Xác xuất 90%
18-09-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
17-09-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
16-09-23 ĐÍT 4 WIN Xác xuất 90%
15-09-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
14-09-23 ĐÍT 3 LOSS Xác xuất 90%
13-09-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
12-09-23 ĐÍT 2 WIN Xác xuất 90%
11-09-23 ĐÍT 8 WIN Xác xuất 90%
10-09-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
09-09-23 ĐÍT 2 WIN Xác xuất 90%
08-09-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
07-09-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
06-09-23 ĐÍT 9 WIN Xác xuất 90%
05-09-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
04-09-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
03-09-23 ĐÍT 6 WIN Xác xuất 90%
02-09-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
01-09-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
31-08-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
30-08-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
29-08-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
28-08-23 ĐÍT 6 LOSS Xác xuất 90%
27-08-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
26-08-23 ĐÍT 8 WIN Xác xuất 90%
25-08-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
24-08-23 ĐÍT 4 LOSS Xác xuất 90%
23-08-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
22-08-23 ĐÍT 3 LOSS Xác xuất 90%
21-08-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
20-08-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
19-08-23 ĐÍT 3 LOSS Xác xuất 90%
18-08-23 ĐÍT 7 WIN Xác xuất 90%
17-08-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
16-08-23 ĐÍT 3 LOSS Xác xuất 90%
15-08-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
14-08-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
13-08-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
12-08-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
11-08-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
10-08-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
09-08-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
08-08-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
07-08-23 ĐÍT 2 WIN Xác xuất 90%
06-08-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
05-08-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
04-08-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
03-08-23 ĐÍT 8 WIN Xác xuất 90%
02-08-23 ĐÍT 6 LOSS Xác xuất 90%
01-08-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
31-07-23 ĐÍT 9 LOSS Xác xuất 90%
30-07-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
29-07-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
28-07-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
27-07-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
26-07-23 ĐÍT 9 WIN Xác xuất 90%
25-07-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
24-07-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
23-07-23 ĐÍT 2 WIN Xác xuất 90%
22-07-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
21-07-23 ĐÍT 9 LOSS Xác xuất 90%
20-07-23 ĐÍT 6 WIN Xác xuất 90%
19-07-23 ĐÍT 6 LOSS Xác xuất 90%
18-07-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
17-07-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
16-07-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
15-07-23 ĐÍT 9 LOSS Xác xuất 90%
14-07-23 ĐÍT 8 WIN Xác xuất 90%
13-07-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
12-07-23 ĐÍT 5 WIN Xác xuất 90%
11-07-23 ĐÍT 4 LOSS Xác xuất 90%
10-07-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
09-07-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
08-07-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
07-07-23 ĐÍT 6 WIN Xác xuất 90%
06-07-23 ĐÍT 8 WIN Xác xuất 90%
05-07-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
04-07-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
03-07-23 ĐÍT 6 LOSS Xác xuất 90%
02-07-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
01-07-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
30-06-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
29-06-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
28-06-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
27-06-23 ĐÍT 5 WIN Xác xuất 90%
26-06-23 ĐÍT 9 LOSS Xác xuất 90%
25-06-23 ĐÍT 3 LOSS Xác xuất 90%
24-06-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
23-06-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
22-06-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
21-06-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
20-06-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
19-06-23 ĐÍT 6 LOSS Xác xuất 90%
18-06-23 ĐÍT 4 LOSS Xác xuất 90%
17-06-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
16-06-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
15-06-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
14-06-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
13-06-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
12-06-23 ĐÍT 2 WIN Xác xuất 90%
11-06-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
10-06-23 ĐÍT 3 LOSS Xác xuất 90%
09-06-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
08-06-23 ĐÍT 4 LOSS Xác xuất 90%
07-06-23 ĐÍT 7 WIN Xác xuất 90%
06-06-23 ĐÍT 9 WIN Xác xuất 90%
05-06-23 ĐÍT 6 LOSS Xác xuất 90%
04-06-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
03-06-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
02-06-23 ĐÍT 3 WIN Xác xuất 90%
01-06-23 ĐÍT 3 LOSS Xác xuất 90%
31-05-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
30-05-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
29-05-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
28-05-23 ĐÍT 4 LOSS Xác xuất 90%
27-05-23 ĐÍT 7 WIN Xác xuất 90%
26-05-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
25-05-23 ĐÍT 1 LOSS Xác xuất 90%
24-05-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
23-05-23 ĐÍT 2 WIN Xác xuất 90%
22-05-23 ĐÍT 5 LOSS Xác xuất 90%
21-05-23 ĐÍT 4 LOSS Xác xuất 90%
20-05-23 ĐÍT 2 WIN Xác xuất 90%
19-05-23 ĐÍT 7 WIN Xác xuất 90%
18-05-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
17-05-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
16-05-23 ĐÍT 1 WIN Xác xuất 90%
15-05-23 ĐÍT 6 WIN Xác xuất 90%
14-05-23 ĐÍT 0 LOSS Xác xuất 90%
13-05-23 ĐÍT 9 WIN Xác xuất 90%
12-05-23 ĐÍT 9 LOSS Xác xuất 90%
11-05-23 ĐÍT 4 WIN Xác xuất 90%
10-05-23 ĐÍT 8 LOSS Xác xuất 90%
09-05-23 ĐÍT 6 WIN Xác xuất 90%
08-05-23 ĐÍT 2 LOSS Xác xuất 90%
07-05-23 ĐÍT 0 WIN Xác xuất 90%
06-05-23 ĐÍT 6 LOSS Xác xuất 90%
05-05-23 ĐÍT 7 WIN Xác xuất 90%
04-05-23 ĐÍT 7 LOSS Xác xuất 90%
03-05-23 Bảo Trì Bảo Trì Xác xuất 90%
Đã Lưu Kết Quả Trước Đó

●Thông Báo - Liên hệ

giovangchotso.com.vn là trang dự đoán KQXS miền bắc miễn phí đẹp mỗi ngày. Ở đây các bạn có thể tham khảo những bài viết tham khảo hay nhất và cùng theo dõi những chuyên mục Nuôi Lô Đề của chuyên gia cung cấp.

Lưu Ý : Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, chúng tôi không chịu trách nhiệm về tổn thất tiền bạc của bạn, bạn nên cân nhắc trước khi tham khảo và không chơi lô đề vì đó là bất hợp pháp, chỉ nên chơi lô tô do nhà nước phát hành vừa vui vừa đảm bảo ích nước lợi nhà bạn nhé.

Chúc các bạn may mắn phát tài

Tags : soi cau, soi cau xsmb, soi cau mb, soi cau 88, soi cau 247, soi cau mien bac, soi cau vip, soi cau hom nay, soi cau xo so, nuoi lo de 88, nuoi lo 88, soi cau bach thu 247, soi cau chinh xac, soi cau bach thu, soi cau song thu, nuoi lo khung, nuoi lo khung 247, nuoi lo khung 88,nuoi lo mien phi, nuoi lo bach thu, nuoi lo song thu, soi cau win.